Skip to main content Skip to main navigation

Båtforsikring med totalskadegaranti

Aktuelt

Båtforsikring med totalskadegaranti

Er båten din totalskadet? Hvis båten er forsikret gjennom Söderberg & Partners, er du garantert å få tilbake minst det du i sin tid ga for den.

Det vanlige for en båtforsikring i Norge er at det er markedsverdien som bestemmer erstatningen du får. Markedsverdien er det en takstmann mener at båten er verdt rett før totalskaden inntreffer, sier salgssjef og forsikringsmegler Rune Sagen i Söderberg & Partners. 
– Slik er det ikke om du kjøper båtforsikring gjennom Söderberg & Partners.

 

Ofte lavere markedsverdi

Sagen, som er spesialist på båtforsikring, forklarer at markedsverdien av en båt normalt vil synke med alderen. 
– Om du for eksempel kjøpte en båt for en million kroner, kan markedsverdien ha sunket til 800.000 kroner tre år etterpå. Selv om du, da du kjøpte båten, forsikret den for en million kroner, er det normalt at du får en erstatning ved totalhavari på det beløpet som beregnes som markedsverdi når skaden inntreffer.

 

Kjøpesum eller mer

Er du derimot forsikret gjennom Söderberg & Partners båtprogram, får du en totalskadegaranti som sikrer at du får hele beløpet tilbake hvis båten ikke kan repareres, ikke lønner seg å reparere, er stjålet uten at den kommer til rette, eller har havnet på havets bunn. 
Det betyr at dersom båten du betalte en million kroner for totalhavarerer, vil du få tilbake det du betalte for den, selv om markedsverdien i havariøyeblikket er lavere.
– Men det finnes unntak fra denne regelen, unntak som er til fordel for forsikringstaker. Det kan hende at markedsverdien på skadetidspunktet er høyere enn det du kjøpte båten for. I så fall vil forsikringstakeren kunne velge om det er markedsverdien som skal legges til grunn, eller kjøpesummen, sier Sagen.

 

Forsikringssum lik kjøpesum

Som forsikringstaker velger du hvor mye du vil forsikre båten din for. Skal totalskadegarantien gjelde, forutsetter det at forsikringssummen minst tilsvarer kjøpesummen. Den som tar en sjanse og forsikrer båten for mindre enn kjøpesummen for å slippe unna med lavere premie, vil ikke få høyere erstatning enn det båten er forsikret for.
– Om du forsikrer båten for 500.000, vil det være erstatningssummen, selv om kjøpesummen var på en million, i følge Sagen.

 

Forsikringstakers plikter

Alle forsikringer setter krav til forsikringskunde. Det gjør selvsagt også båtforsikringen gjennom söderberg & partners. Hvis et havari skjer fordi båtføreren har gjort noe vedkommende definitivt ikke burde gjøre – for eksempel fører båten med promille – gis det ingen erstatning.
– Da har i så fall den som har påført båten skade brutt avtalen med forsikringsselskapet, sier Sagen, som henviser til sikkerhetsforskriftene som definerer forsikringstakerens plikter.
– Andre eksempler er at den som kjører båten må være kompetent til å kjøre den eller at båten skal sikres mot frostskader. Hvis ikke er det brudd på sikkerhetsforskriftene, som kan medføre bortfall eller reduksjon i erstatning.

 

Les om hva som dekkes ved totalskadegaranti fra Söderberg & Partners her.

 

Trenger du båtforsikring?

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Båtavdeling

Phone:

480 73 300

E-mail:


Kontakt oss