Skip to main content Skip to main navigation

Sommer og sol betyr mange skader

Sommer og sol betyr mange skader

En lang og varm sommer har ført til ekstrem høy aktivitet blant båtfolket. Tidenes feriesommer har også vært tidenes travleste sommer for redningsskøytene. Söderberg & Partners registrerer også at mye båtbruk gir mange skader.

Aldri før har redningsskøytene måtte rykke ut så ofte i løpet av en enkelt sommer. – Antall oppdrag har en klar sammenheng med hvordan tettheten av båter er fordelt langs kysten. Rundt Oslofjorden har det virkelig vært en krevende sommer med mange oppdrag. Det er beredskapssjef Ronny Jåsund-Pedersen i Redningsselskapet som sier dette i en pressemelding.

Når Redningsselskapet har det travelt, får det naturlig nok ringvirkninger til forsikringsbransjen. – Vi ser en klar sammenheng mellom fint vær, mye båtbruk og mange skader, sier ekspert på båtforsikring hos Söderberg & Partners, Rune Sagen, som også henviser til Redningsselskapets pressemelding.

 

Ikke krav til forsikring på fritidsbåter

I følge Båtlivsundersøkelsen fra Kongelig Norsk Båtforbund, er det 130 000 uforsikrede båter i Norge. Er båten uforsikret og går på grunn og synker, eller den tar fyr og brenner opp, vil båteier miste hele verdien.

– Det er ikke noe lovmessig krav til å tegne fritidsbåtforsikring. Uten forsikring må båteier og båtfører bære risikoen selv. De kan også pådra seg et betydelig erstatningskrav fra andre som eventuelt har blitt påført skade om noe skulle gå galt, sier Rune Sagen, spesialist på båtforsikring.

Sagen representerer Söderberg & Partners som er Norges største forsikringsmegler av forsikring av fritidsbåter. Gjennom deres båtforsikringsprogram inngår de tre garantiene – totalskadegarantialdersgaranti og motorskadegaranti  – du kan lese mer her! 

 

Grunnstøting på topp i statistikken over båtskader

Sagen forteller at den vanligste skaden som rapporteres til forsikringsselskapene, er grunnstøting. Dette bekreftes av Redningsselskapets statistikk. Den sier at hele 251 båter har hatt behov for hjelp fra redningsskøytene for å komme seg av skjær i sjøen bare i perioden mai til og med juli. Vestfold og Østfold troner øverst på statistikken med flest båter som har hatt behov for å bli dratt av grunn.

Så hva skyldes alle skadene til sjøs? Sommer, sol og fritid frister mange til lange dager på sjøen. – Det viser seg at skader på fritidsbåter for ofte oppstår ved for stor fart, i mørke og gjerne av erfarne båtførere i kjent farvann. I noen tilfeller er dessverre også alkohol involvert. Ofte ser vi en kombinasjon av disse faktorene, forteller Sagen.

Mange av skadesituasjonene vil kvalifisere til erstatning gjennom kaskoforsikring. Men han legger til slutt til at – I de tilfellene der fører har kjørt i alkoholpåvirket stand utover lovlige grenser, vil ikke skadene dekkes av forsikringen. 

Båtforsikring er viktig

Til sjøs er det mye som kan gå galt, og uten båtforsikring kan de økonomiske konsekvensene bli svært alvorlige. 
Les mer om hvorfor båtforsikring er viktig

Med lang fartstid i båtforsikringsmarkedet, og som Norges største forsikringsmegler innen båtforsikring for fritidsbåter, har vi i Söderberg & Partners det beste grunnlaget for å fremforhandle gode og unike vilkår for deg og din båt.

 

Få tilbud på båtforsikring som faktisk hjelper deg.

Bruk vårt tilbudsskjema, eller send oss en mail boat@soderbergpartners.no

Trenger du båtforsikring?

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Båtavdeling

Phone:

480 73 300

E-mail:


 

 

 

 

Kontakt oss