Skip to main content Skip to main navigation

Sommer og sol betyr mange skader

Sommer og sol betyr mange skader

En lang og varm sommer har ført til ekstrem høy aktivitet blant båtfolket. Tidenes feriesommer har også vært tidenes travleste sommer for redningsskøytene. Söderberg & Partners registrerer også at mye båtbruk gir mange skader.

Aldri før har redningsskøytene måtte rykke ut så ofte i løpet av en enkelt sommer. – Antall oppdrag har en klar sammenheng med hvordan tettheten av båter er fordelt langs kysten. Rundt Oslofjorden har det virkelig vært en krevende sommer med mange oppdrag. Det er beredskapssjef Ronny Jåsund-Pedersen i Redningsselskapet som sier dette i en pressemelding.

Når Redningsselskapet har det travelt, får det naturlig nok ringvirkninger til forsikringsbransjen. – Vi ser en klar sammenheng mellom fint vær, mye båtbruk og mange skader, sier ekspert på båtforsikring hos Söderberg & Partners, Rune Sagen, som også henviser til Redningsselskapets pressemelding.

 

Ikke krav til forsikring på fritidsbåter

I følge Båtlivsundersøkelsen fra Kongelig Norsk Båtforbund, er det 130 000 uforsikrede båter i Norge. Er båten uforsikret og går på grunn og synker, eller den tar fyr og brenner opp, vil båteier miste hele verdien.

– Det er ikke noe lovmessig krav til å tegne fritidsbåtforsikring. Uten forsikring må båteier og båtfører bære risikoen selv. De kan også pådra seg et betydelig erstatningskrav fra andre som eventuelt har blitt påført skade om noe skulle gå galt, sier Rune Sagen, spesialist på båtforsikring.

Sagen representerer Söderberg & Partners som er Norges største forsikringsmegler av forsikring av fritidsbåter. Gjennom deres båtforsikringsprogram inngår de tre garantiene – totalskadegarantialdersgaranti og motorskadegaranti  – du kan lese mer her! 

 

Grunnstøting på topp i statistikken over båtskader

Sagen forteller at den vanligste skaden som rapporteres til forsikringsselskapene, er grunnstøting. Dette bekreftes av Redningsselskapets statistikk. Den sier at hele 251 båter har hatt behov for hjelp fra redningsskøytene for å komme seg av skjær i sjøen bare i perioden mai til og med juli. Vestfold og Østfold troner øverst på statistikken med flest båter som har hatt behov for å bli dratt av grunn.

Så hva skyldes alle skadene til sjøs? Sommer, sol og fritid frister mange til lange dager på sjøen. – Det viser seg at skader på fritidsbåter for ofte oppstår ved for stor fart, i mørke og gjerne av erfarne båtførere i kjent farvann. I noen tilfeller er dessverre også alkohol involvert. Ofte ser vi en kombinasjon av disse faktorene, forteller Sagen.

Mange av skadesituasjonene vil kvalifisere til erstatning gjennom kaskoforsikring. Men han legger til slutt til at – I de tilfellene der fører har kjørt i alkoholpåvirket stand utover lovlige grenser, vil ikke skadene dekkes av forsikringen. 

Båtforsikring er viktig

Til sjøs er det mye som kan gå galt, og uten båtforsikring kan de økonomiske konsekvensene bli svært alvorlige. 
Les mer om hvorfor båtforsikring er viktig

Med lang fartstid i båtforsikringsmarkedet, og som Norges største forsikringsmegler innen båtforsikring for fritidsbåter, har vi i Söderberg & Partners det beste grunnlaget for å fremforhandle gode og unike vilkår for deg og din båt.

 

Få tilbud på båtforsikring som faktisk hjelper deg.

Bruk vårt tilbudsskjema, eller send oss en mail boat@soderbergpartners.no

Trenger du båtforsikring?

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Båtavdeling

Phone:

480 73 300

E-mail:


 

 

 

 

Nyhet!

Utvidet motorskadegaranti

Nyhet! Motorskadegaranti kan utvides for inntil 15 år gamle motorer.

Båtforsikring meglet gjennom Söderberg & Partners båtprogram har motorskadegaranti som standard for inntil 10 år gamle innenbordsmotorer og 6 år gamle utenbordsmotorer.

Motorskadegarantien kan fra medio mars 2019 utvides for inntil 15 år gamle motorer. Motorskadegaranti utvidet til 15 år gamle motor tilbys som en «frivillig» betalbar tilleggsdekning til båtforsikringen for båter benyttet til privat bruk i skandinavisk farvann med forsikringssum inntil 4 millioner kroner og for motorer med inntil 1000 HK.
Ordningen gjelder ikke for motorer til jolle/lettbåt og tilbys ikke for motorer med vannjet fremdriftssystem, herunder vannscootere. 

Her kan du lese mer om motorskadegaranti


Få tilbud på båtforsikring som faktisk hjelper deg.

Bruk vårt tilbudsskjema, eller send oss en mail boat@soderbergpartners.no

Trenger du båtforsikring?

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Båtavdeling

Phone:

480 73 300

E-mail:


Råd og tips:

Slik sikrer du båten om vinteren

Uten tilsyn risikerer du å ikke oppdage skader som gradvis utvikler seg over tid, og som du må betale fra egen lomme. Denne type skader er normalt ikke dekket av noe forsikring.  

Generelt er det viktig å ha jevnlig tilsyn for å kunne oppdage og forhindre at skader utvikler seg over tid og får et mye større omfang enn hvis den ble oppdaget tidlig. Dette er også en del av forsikringsavtalen, og unnlater du å gjøre dette kan du risikere å få reduksjon i eller helt bortfall av erstatning ved en skade.

Har du båt i opplag på sjøen er dette spesielt viktig å passe på!

 • Kontrollere fortøyninger, legg gjerne noen ekstra spring.
 • Er båten tildekket, kontroller at tildekkingen tåler vær og vind og sjekk at den er tilstrekkelig festet da det kan bli enormt vindfang i en stor opplagspressening.
 • Tenk også på at det bør være god utlufting for å forhindre fukt og kondensskader.
 • Ikke la for mye snø ligge på båten. Det kan gi stor belastning på opplagsutstyr, overbygg, skrå vinduer/vindskjermer og kalesjer og er dessuten en stor risiko for vannskader når den smelter.
  Tung snø kan dessuten gjøre båten veldig mye tyngre slik at den blir liggende lavere i vannet. Dette kan medføre at dreneringsutløp som normalt er over vannlinjen nå fungerer som vanninntak. Da går vannet motsatt vei og sjøvann renner inn i båten!
 • Kontroller for lekkasjer inn i båten både gjennom dekk, overbygg, i motorrom og under vannlinjen.
 • Sjekk dreneringsutløp. Renner det mye vann, risikerer man at de fryser igjen hvis kuldegradene plutselig kommer.
 • For båter som ligger i opplag på vannet, er det spesielt viktig at kjølesystemet for innenbordsmotorer er frostsikret. Frostsprengning i kjølesystemet ødelegger ikke bare kostbare motorkomponenter, men kan faktisk medføre at sjøvann strømmer inn i båten, og i verste fall medfører at båten synker.
 • For båter som ligger i opplag på vannet anbefaler vi å holde ventiler for skroggjennomføringer under vannlinjen stengt.

Har du båt i opplag på land er dette spesielt viktig å passe på!

 • Kontroller støtter og opplagsutstyr.
 • Er båten tildekket, kontroller at tildekkingen tåler vær og vind og sjekk at den er tilstrekkelig festet da det kan bli enormt vindfang i en stor opplagspressening.
 • Tenk også på at det bør være god utlufting for å forhindre fukt og kondensskader.
 • Ikke la for mye snø ligge på båten. Det kan gi stor belastning på opplagsutstyr, overbygg, skrå vinduer/vindskjermer og kalesjer og er dessuten en stor risiko for vannskader når den smelter.
 • Kontroller for lekkasjer inn i båten både gjennom dekk, overbygg, og i motorrom. Vann som siver inn kan lage mye skade på innredning og tekniske komponenter. Vi har sett flere eksempler på at båter fylles opp med vann og «synker» på land.
 • For båter som ligger i opplag på land anbefaler vi at alle ventiler til skroggjennomføringer holdes åpne.Trenger du båtforsikring?

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Båtavdeling

Phone:

480 73 300

E-mail:


Pass på båten din

Husk båten om vinteren

Når vinteren er her og sommerens båttur bare er en fjern drøm, da er det lett å glemme at båten trenger jevnlig tilsyn.

– Det er viktig å huske at selv om båten lå trygt innpakket på land eller godt fortøyd og tildekket i vinterhavnen da du forlot den sist, er det ikke sikkert at den kommer seg gjennom hele vinteren uten hendelser.

Det er Söderberg & Partners ekspert på båtforsikringer, Rune Sagen, som sier dette.

– Mye kan skje, og passer du ikke jevnlig på båten din, risikerer du å få skader på båten som ikke blir erstattet eller er dekket av forsikringen.

Begrense skade

Sagens agenda er en vennlig påminning til deg som båteier om at du er ansvarlig for å gjøre det du kan for å forhindre og begrense skader på båten.

– Det gjelder også når båten ligger i vinteropplag, sier han og peker på store de store nedbørsmengdene og den sterke vinden som vi har i deler av landet i disse dager.

– Det er smart å ta en ekstra tur for å sjekke båten, sier han.

Uforutsett skade

Skader som utvikler seg over tid er normalt ikke dekket av forsikring.

– Forsikringen er jo ment å dekke den plutselige og uforutsette skaden som oppstår, for eksempel når en voldsom vinterstorm på en eller annen måte skader en båt som i utgangspunktet er forsvarlig  fortøyd eller lagt i opplag.

Forsikringstakers plikt

Fordi en skade som utvikler seg over tid normalt ikke dekkes av båtforsikringen – på samme måte som at bilforsikringen ikke dekker at en bil ruster eller at bremsene blir slitt – er det viktig at du holder jevnlig tilsyn med båten.

– Slik kan du oppdage en eventuell skade som kan utvikle seg over tid, sier Sagen som peker på at tilsyn er en naturlig konsekvens av forpliktelsene du har som forsikringstaker.

– I forsikringsavtalen er det blant annet regulert hva du som båteier skal gjøre, eller ikke gjøre, for å unngå eller begrense skade. Det kan for eksempel være krav til å sikre eller låse, fortøye forsvarlig, frostsikre båten, stenge bunnventiler og holde jevnlig tilsyn.

Temperatursvingninger

Det er krevende å sikre seg mot at norsk vintervær skader båten.

– Pass på ekstra ved mye nedbør, mye vind og temperatursvingninger, sier Sagen.

Han viser til at lett snø ved temperaturendringer kan bli blytung og belaste opplagsutstyret eller skade komponenter og utstyr på båten.

– Snø og is kan smelte og renne inn i båten, og ved ny frost kan dreneringen fryse. Dermed vil vannet finne andre veier, for eksempel inn i båten eller ned i motorrommet.

Båt på bunn

Båter som ligger på vannet er selvsagt også utsatt for det samme.

– Vi har eksempler på at båter havnet på bunn, etter at de over tid har blitt fylt med vann og sunket. Hadde det vært tilsyn av båten, ville det blitt oppdaget, sier Sagen som legger til at i de tilfellene kan det være lite å hente fra forsikringen. 

Skadedyr

Innbrudd er normalt dekket av forsikringen. Men uten tilsyn er det en risiko for at dører eller luker blir stående åpne over tid. Det kan føre til betydelige merskader.

– Merskadene dekkes ikke nødvendigvis av forsikringen, forklarer Sagen.

Han viser også til eksempler på at både folk og dyr har «bosatt» seg i båter i vinteropplag.

– Vi har sett store ødeleggelser av for eksempel bever. Skader påført av skadedyr, dekkes normalt ikke av forsikringen.

Meld tyveri raskt

Dersom det er utført hærverk på båten, er det viktig å oppdage og melde tyveriet og hærverket så snart som mulig.

– Da er det større sannsynlighet for at lovbruddet blir oppklart, sier båtforsikringseksperten fra Söderberg & Partners.

 

Få tilbud på båtforsikring som faktisk hjelper deg.

Bruk vårt tilbudsskjema, eller send oss en mail boat@soderbergpartners.no


Trenger du båtforsikring?

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Båtavdeling

Phone:

480 73 300

E-mail:


Kontakt oss