Skip to main content Skip to main navigation

Råd og tips: sjekkliste ved sjøsetting

Råd og tips: sjekkliste ved sjøsetting

18 januar · 2019

Våren er i anmarsj og vi gleder oss med tanken på sol, sommer og båtliv. For å kunne nyte båtlivet til fulle, er det lurt å følge våre sjøsettingstips for båten din.

Båtforsikringen regner vi med er på plass. Hvis ikke bør du ta en nærmere titt på våre unike vilkår som kan gi deg totalskadegaranti, aldersgaranti og motorskadegaranti. Ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud.


Våre tips og råd ved sjøsetting:

1. Kontroller vanninntak og skroggjennomføringer til kjølesystem for innenbords motor, toalett, osv. Ikke glem slanger og slangeklemmer. Kontroller dette spesielt ved sjøsetting og etter servicearbeider i motorrom. Ingen deler varer i evig tid! Elde, slitasje og vinterkulde kan forårsake brudd som er vanskelig å oppdage. Konsekvensen kan være at båten tar inn vann og i verste fall synker.

2. Sjekk også kjølesystem for innenbords motor når motor går på høyt turtall med høyt trykk og vanngjennomstrømning i kjølesystemet. Sjekk spesielt sjøvannsfilter og eventuelt varmeveksler. Frostskader i kjølesystemet kommer ikke nødvendigvis til syne med en gang når man starter opp, men først med høyere turtall og trykk i kjølesystemet.

3. Husk å åpne eventuelle stengte vanninntak for kjølesystem før du starter motoren. Glemmer du å åpne kranen, vil du kunne få skade på motor og kjølesystem.

4. Sjekk brannslukkingsutstyret om bord. Husk at det er et krav at båter med innenbords bensinmotor forsikret gjennom oss skal ha automatisk eller fjernstyrt slukkesystem i motorrom. I nyere norske båter er dette standard. Noen år gamle bruktimporterte båter har ikke nødvendigvis automatisk eller fjernstyrt slukkesystem montert. Om det oppstår brann uten godkjent slukkesystem, kan du risikere reduksjon eller bortfall av erstatning ved en brann.

5. Sjekk koblinger og slanger til drivstoff og gassystem i båten.

6. Husk ventilasjon/utlufting av motorrom før start av innenbords bensinmotorer for å fjerne eventuell bensingass som kan antennes.

7. Når båten oppbevares på tilhenger skal tilhengeren være låst til trekkvognen eller annet fast punkt, eller være sikret med kulelås. Hvis ikke dette er i orden, kan du risikere reduksjon eller bortfall av erstatning ved tyveri.

8. Avtagbart ratt har vist seg som et effektivt tiltak for å gjøre båten mindre attraktiv for tyveri.

9. Båtens nøkler skal oppbevares innelåst adskilt fra båten. Det er vanskelig å hevde at båten er stjålet hvis den er tatt med hjelp av båtens nøkler som har ligget i båten.

10. Ikke la utstyr, personlige effekter og verdisaker ligge synlig i båten. Husk at gjenstander som ikke er fastmontert eller innelåst i lukket rom, normalt ikke dekkes av forsikringen. Forsikringen dekker normalt fastmontert utstyr ved tyveri, men en kartplotter montert på brakett som kan demonteres uten verktøy, dekkes normalt ikke av forsikringen. Den må legges i låst og lukket rom. Husk å tegne egen forsikring på kostbare eiendeler som telefoner, kameraer, pc-er og sportsutstyr som du skal ha med deg i båten. Dette er gjenstander som normalt ikke dekkes av båtforsikringen eller båtens løsøreforsikring. Sjekk om de dekkes helt eller delvis av hjem- eller reiseforsikringen din.

11.Husk at grunnstøtinger er den hyppigste skadeårsaken i sommersesongen også blant erfarne båtfolk i kjent farvann. Så vær årvåken og ikke stol for mye på kartplottere, autopilot eller at det ”gikk greit” forrige gang.

Trenger du båtforsikring?

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Båtavdeling

Phone:

480 73 300

E-mail:


Råd og tips:

Slik sikrer du båten om vinteren

Uten tilsyn risikerer du å ikke oppdage skader som gradvis utvikler seg over tid, og som du må betale fra egen lomme. Denne type skader er normalt ikke dekket av noe forsikring.  

Generelt er det viktig å ha jevnlig tilsyn for å kunne oppdage og forhindre at skader utvikler seg over tid og får et mye større omfang enn hvis den ble oppdaget tidlig. Dette er også en del av forsikringsavtalen, og unnlater du å gjøre dette kan du risikere å få reduksjon i eller helt bortfall av erstatning ved en skade.

Har du båt i opplag på sjøen er dette spesielt viktig å passe på!

 • Kontrollere fortøyninger, legg gjerne noen ekstra spring.
 • Er båten tildekket, kontroller at tildekkingen tåler vær og vind og sjekk at den er tilstrekkelig festet da det kan bli enormt vindfang i en stor opplagspressening.
 • Tenk også på at det bør være god utlufting for å forhindre fukt og kondensskader.
 • Ikke la for mye snø ligge på båten. Det kan gi stor belastning på opplagsutstyr, overbygg, skrå vinduer/vindskjermer og kalesjer og er dessuten en stor risiko for vannskader når den smelter.
  Tung snø kan dessuten gjøre båten veldig mye tyngre slik at den blir liggende lavere i vannet. Dette kan medføre at dreneringsutløp som normalt er over vannlinjen nå fungerer som vanninntak. Da går vannet motsatt vei og sjøvann renner inn i båten!
 • Kontroller for lekkasjer inn i båten både gjennom dekk, overbygg, i motorrom og under vannlinjen.
 • Sjekk dreneringsutløp. Renner det mye vann, risikerer man at de fryser igjen hvis kuldegradene plutselig kommer.
 • For båter som ligger i opplag på vannet, er det spesielt viktig at kjølesystemet for innenbordsmotorer er frostsikret. Frostsprengning i kjølesystemet ødelegger ikke bare kostbare motorkomponenter, men kan faktisk medføre at sjøvann strømmer inn i båten, og i verste fall medfører at båten synker.
 • For båter som ligger i opplag på vannet anbefaler vi å holde ventiler for skroggjennomføringer under vannlinjen stengt.

Har du båt i opplag på land er dette spesielt viktig å passe på!

 • Kontroller støtter og opplagsutstyr.
 • Er båten tildekket, kontroller at tildekkingen tåler vær og vind og sjekk at den er tilstrekkelig festet da det kan bli enormt vindfang i en stor opplagspressening.
 • Tenk også på at det bør være god utlufting for å forhindre fukt og kondensskader.
 • Ikke la for mye snø ligge på båten. Det kan gi stor belastning på opplagsutstyr, overbygg, skrå vinduer/vindskjermer og kalesjer og er dessuten en stor risiko for vannskader når den smelter.
 • Kontroller for lekkasjer inn i båten både gjennom dekk, overbygg, og i motorrom. Vann som siver inn kan lage mye skade på innredning og tekniske komponenter. Vi har sett flere eksempler på at båter fylles opp med vann og «synker» på land.
 • For båter som ligger i opplag på land anbefaler vi at alle ventiler til skroggjennomføringer holdes åpne.

Trenger du båtforsikring?

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Båtavdeling

Phone:

480 73 300

E-mail:


Pass på båten din

Husk båten om vinteren

Når snøen laver ned og sommerens båtturer bare er en fjern drøm, da er det lett å glemme at båten trenger jevnlig tilsyn.

– Det er viktig å huske at selv om båten lå trygt innpakket på land eller godt fortøyd og tildekket i vinterhavnen da du forlot den sist, er det ikke sikkert at den kommer seg gjennom hele vinteren uten hendelser.

Det er Söderberg & Partners ekspert på båtforsikringer, Rune Sagen, som sier dette.

– Mye kan skje, og passer du ikke jevnlig på båten din, risikerer du å få skader på båten som ikke blir erstattet eller er dekket av forsikringen.

Begrense skade

Sagens agenda er en vennlig påminning til deg som båteier om at du er ansvarlig for å gjøre det du kan for å forhindre og begrense skader på båten.

– Det gjelder også når båten ligger i vinteropplag, sier han og peker på de store snømengdene vi har i deler av landet i disse dager.

– Det er smart å ta en ekstra tur for å sjekke båten, sier han.

Uforutsett skade

Skader som utvikler seg over tid er normalt ikke dekket av forsikring.

– Forsikringen er jo ment å dekke den plutselige og uforutsette skaden som oppstår, for eksempel når en voldsom vinterstorm på en eller annen måte skader en båt som i utgangspunktet er forsvarlig  fortøyd eller lagt i opplag.

Forsikringstakers plikt

Fordi en skade som utvikler seg over tid normalt ikke dekkes av båtforsikringen – på samme måte som at bilforsikringen ikke dekker at en bil ruster eller at bremsene blir slitt – er det viktig at du holder jevnlig tilsyn med båten.

– Slik kan du oppdage en eventuell skade som kan utvikle seg over tid, sier Sagen som peker på at tilsyn er en naturlig konsekvens av forpliktelsene du har som forsikringstaker.

– I forsikringsavtalen er det blant annet regulert hva du som båteier skal gjøre, eller ikke gjøre, for å unngå eller begrense skade. Det kan for eksempel være krav til å sikre eller låse, fortøye forsvarlig, frostsikre båten, stenge bunnventiler og holde jevnlig tilsyn.

Temperatursvingninger

Det er krevende å sikre seg mot at norsk vintervær skader båten.

– Pass på ekstra ved mye nedbør, mye vind og temperatursvingninger, sier Sagen.

Han viser til at lett snø ved temperaturendringer kan bli blytung og belaste opplagsutstyret eller skade komponenter og utstyr på båten.

– Snø og is kan smelte og renne inn i båten, og ved ny frost kan dreneringen fryse. Dermed vil vannet finne andre veier, for eksempel inn i båten eller ned i motorrommet.

Båt på bunn

Båter som ligger på vannet er selvsagt også utsatt for det samme.

– Vi har eksempler på at båter havnet på bunn, etter at de over tid har blitt fylt med vann og sunket. Hadde det vært tilsyn av båten, ville det blitt oppdaget, sier Sagen som legger til at i de tilfellene kan det være lite å hente fra forsikringen. 

Skadedyr

Innbrudd er normalt dekket av forsikringen. Men uten tilsyn er det en risiko for at dører eller luker blir stående åpne over tid. Det kan føre til betydelige merskader.

– Merskadene dekkes ikke nødvendigvis av forsikringen, forklarer Sagen.

Han viser også til eksempler på at både folk og dyr har «bosatt» seg i båter i vinteropplag.

– Vi har sett store ødeleggelser av for eksempel bever. Skader påført av skadedyr, dekkes normalt ikke av forsikringen.

Meld tyveri raskt

Dersom det er utført hærverk på båten, er det viktig å oppdage og melde tyveriet og hærverket så snart som mulig.

– Da er det større sannsynlighet for at lovbruddet blir oppklart, sier båtforsikringseksperten fra Söderberg & Partners.

Trenger du båtforsikring?

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Båtavdeling

Phone:

480 73 300

E-mail:


Vi er spesialister på båt og megling av båtforsikring

Båtforsikringsspesialisten

Hva betyr det for deg?
At vi har det beste grunnlaget for å gi deg markedets beste båtforsikring. 

Som båteier bør du starte med å stille deg følgende to sentrale spørsmål når du skal vurdere båtforsikring:

1. Hvilke skader er du dekket for?

2. Hva får du faktisk erstattet ved totalhavari eller reparasjon?

Det viser seg nemlig at det er mye større forskjeller på hva man får i erstatning enn de fleste er klar over!

Vår spesialkompetanse på båt og båtforsikring er din sikkerhet for å få en riktig båtforsikring.

Som Norges ledende forsikringmegler på båtforsikring til fritidsbåter gir vår lange erfaring og kunnskap om båtforsikringsmarkedet det beste grunnlaget til å fremforhandle unike vilkår hos forsikringsgivere.

 

Vår beste referanse er fornøyde kunder

Gode markedstilpassede forsikringsløsninger har bidratt til at vi har fått tillit fra mange båteiere som har tegnet sin båtforsikring gjennom oss. Undersøkelser viser at så mange som 8 av 10 kunder velger å anbefale oss videre til andre båteiere på båtforsikring.

 

Trenger du båtforsikring?

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Båtavdeling

Phone:

480 73 300

E-mail:


Contact us