Skip to main content Skip to main navigation

Råd og tips: Klargjøring til vinteren

Råd og tips:

Klargjøring til vinteren

Vi gir deg 10 nyttige tips du bør lese før båten går i opplag.

Før vinteren setter inn, er det en del forberedelser som bør gjøres for å sikre at båten er best mulig ivaretatt før vinteropplag. Dette vil selvsagt variere etter hvilken form for oppbevaring man velger (i vann eller på land), og båtens størrelse. Hvert år opplever mange båteiere skader, forfall eller tyverier, som man kunne unngått ved å ta de rette forhåndsreglene. Vi gir deg 10 tips du bør lese før båten går i opplag for vintersesongen: 

 

10 råd og tips før vinteropplag av båten

1. Båtforsikringen gjelder også når båten er i vinteropplag. 

Men husk: Hvis båten skal brukes i perioden 15.11 - 15.3 må du tegne forsikring som dekker helårs bruk.

2. Det anbefales at mindre utenbordsmotorer, drev og propeller avmonteres. 

De bør lagres innelåst innendørs når båten ligger på land.

3. Det anbefales generelt å fjerne kostbart utstyr og lagre det innelåst innendørs. 

Forsikringen dekker ikke personlige effekter og utstyr som ikke er fastmontert eller innelåst. Kartplotter på brakett som lett kan fjernes uten verktøy dekkes som eksempel ikke av forsikringen. Dyrt utstyr som er lett å demontere anbefales å fjernes fra båten når den ligger i opplag.

4. Står båten på tilhenger skal tilhengeren være låst.

5. Båtforsikringen dekker normalt båter under transport på vei som er under 30 fot.

Båter over 30 fot trenger tilleggsforsikring hvis de skal transporteres på land/vei. Bruk profesjonell transportør som har sin forsikring i orden. For noen gjelder også forsikringen under transport på vei for båter over 30 fot, forutsatt at distansen er under 5 kilometer og at profesjonell transportør benyttes. Les mer om forsikring og behov for egen transportforsikring ved transport her.

6. Ligger båten fortøyd i vannet i høst eller vinter bør man unngå at akterenden av båten ligger mot vind og bølger. 

Vi erfarer at spesielt båter med utenbordsmotor og lavt akterspeil er ekstra utsatt for synkeskader under slike forhold.

7. Foreta tilstrekkelig frostsikring av motor, vann og septik systemer. 

Her bør man passe på at dette arbeidet utføres av kyndige personer med ansvarsforsikring. Konsekvensene av mangelfull frostsikring kan være store, og båtforsikring forutsetter at frostsikringen gjøres i henhold til forsikringsvilkårene og motorfabrikantens anbefalinger.

8. Lukk ventiler for vann inn og uttak under vannlinjen når båten ligger i vannet og det er fare for frost. 

En lukket ventil vil kunne forhindre at  båten synker selv om man får en frostskade på en komponent tilknyttet vann inn og uttak. For båter som ligger i vinteropplag på vannet, skal alle ventiler i skroggjennomføringer under vannlinjen være stengt, når det er fare for frost. Ligger båten i opplag på land anbefales at alle ventiler for vann inn og ut under vannlinjen holdes åpne. 

9. Sørg for å holde båten fri for snø og is. 

Dette reduserer risikoen for at båten lettere kan velte på land eller ligger lavere i sjøen og tar inn vann gjennom drev, skroggjennomføringer eller dreneringssystemer som ellers ved normale forhold ligger over vannlinjen.

10. Husk at du som båteier er pliktig til å holde jevnelig tilsyn med båten. 

Dette er spesielt viktig etter store nedbørsmengder, vind og kulde. Ved jevnlig tilsyn vil man kunne forhindre skader og oppdage skader som er i ferd med å utvikle seg og som i mange tilfeller ikke er dekket av forsikringen.

Hvis din båt ikke er forsikret gjennom vårt båtprogram vil det kunne være andre forutsetninger, dekninger og krav til sikring enn det som er beskrevet ovenfor.

Hvis din båt ikke er forsikret gjennom vårt båtprogram vil det kunne være andre forutsetninger, dekninger og krav til sikring enn det som er beskrevet ovenfor.

Få tilbud på båtforsikring som faktisk hjelper deg.

Bruk vårt tilbudsskjema, eller send oss en mail boat@soderbergpartners.no

Les mer om båtforsikring som gir deg Totalskadegaranti, Aldersgaranti og Motorskadegaranti.

 

 

Trenger du båtforsikring?

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Båtavdeling

Phone:

480 73 300

E-mail:


Kontakt oss