Skip to main content Skip to main navigation

Råd og tips: Forsvarlig fortøyning av båten

Råd og tips:

Forsvarlig fortøyning av båten

Når det er vindstille er det lett å fortøye båten. Men når uværet setter inn, kan båten slite seg. Hvem er da ansvarlig? Söderberg & Partners ekspert på båtforsikring forklarer.

– Som båteier har du visse forpliktelser i forhold til båtforsikringen. En klar forpliktelse er at båten din er forsvarlig fortøyd. Det er Rune Sagen, Söderberg & Partners spesialist på båtforsikring, som sier dette. Været kan forandre seg – det kan bli uvær.

Sagen påpeker at krav til forsvarlig fortøyning er et krav i alle båtforsikringer selv om det kan være uttrykt på litt forskjellig måte. – Dette er et av kravene som er regulert i sikkerhetsforskriftene i forsikringsvilkårene. 
Sikkerhetsforskriftene slår fast hva du som båteier plikter å gjøre for å unngå eller minimere skade, sier Sagen som legger til: – Et gammelt sjømannsordtak sier dessuten at du alltid skal fortøye for storm. 

 

Uhell på grunn av for dårlig fortøyning av båter

Hvert år er det likevel båter som sliter fortøyningen. Noen havner i fjæra, og andre treffer andres båter. Naboens båt kan dundre inn i din båt. Mange regner da med at det er naboen som skal betale skaden på din båt. - Har båteier fortøyd forsvarlig, er faktisk ikke eieren av den båten som har slitt seg ansvarlig for eventuelle skader hans båt påfører andres båter. Dette er regulert i ansvarsreglene til sjøs, forklarer Sagen.

Rune Sagen, spesialist på båtforsikring

"Har båteier fortøyd forsvarlig, er faktisk ikke eieren av den båten som har slitt seg ansvarlig for eventuelle skader hans båt påfører andres båter. Dette er regulert i ansvarsreglene til sjøs"

Nødvendig med forsikring 

Det betyr at om naboens båt skader din båt, må du selv, eller din kaskoforsikring, dekke reparasjonen. Skaden som oppstår på den båten som har slitt seg vil imidlertid normalt være dekket av denne eiers kasko eller fullrisikoforsikring, sier Sagen, som gjennom Söderberg & Partners kan tilby deg de nødvendige forsikringene. Les mer om båtforsikring her! 
– Men en viktig forutsetning for en hver forsikring er uansett at båten har vært forsvarlig fortøyd, påpeker Sagen.

Kan ikke klandres

Generelt er det altså slik at dersom du som båtfører ikke kan klandres for, og dermed ikke har skyld i skaden du påfører andre, skal du heller ikke stå ansvarlig for å dekke skaden på den andres båt.

Tips: sikre forsvarlig fortøyning av båt

Her er tips om forsvarlig fortøyning av båten nå mot høsten:

  • Ikke la fortøyningstauene vandre for mye i selve fortøyningspunktet på brygga – da slites det fort ved bevegelse i båten!
  • Ikke stol på ett tau. Vindretningen kan endre seg og tauet kan gnages i stykker!
  • Sjekk tauene, har de synlige slitasjeskader bør de byttes ut!
  • Unngå å fortøy med akterenden mot sjøen, bølgene og vinden selv om dette kan ha fungert fint gjennom en sommer med fint vær. Båter med utenbordsmotorer og lavt akterspeil kan være utsatt for å ta inn vann og synke når bølger og sjø står på bakfra!
  • Sørg for å holde dreneringene for dekk og dollbord åpne. Mindre båter uten overbygg med selvlensende dekk er spesielt utsatt. Blader og løv eller groe kan tette eller gjøre dreneringene trangere. Da vil vann fra et regnskyll eller bølger som slår inn ikke renne raskt nok ut eller ikke renne ut i det hele tatt! Dette kan medføre at båten fylles med vann og rett og slett synker i fortøyningene.

Med lang fartstid i båtforsikringsmarkedet, og som Norges største forsikringsmegler innen båtforsikring for fritidsbåter, har vi i Söderberg & Partners det beste grunnlaget for å fremforhandle gode og unike vilkår for deg og din båt.

 

Få tilbud på båtforsikring som faktisk hjelper deg.

Bruk vårt tilbudsskjema, eller send oss en mail boat@soderbergpartners.no

Trenger du båtforsikring?

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Båtavdeling

Phone:

480 73 300

E-mail:


 

 

Kontakt oss