Skip to main content Skip to main navigation

Båtforsikring med motorskadegaranti

Aktuelt

Båtforsikring med motorskadegaranti

Blir båten din skadet ved ytre påvirkning som er uforutsett og oppstår plutselig, er du sikret gjennom båtforsikringen. Ved båtforsikring gjennom Söderberg & Partners båtprogram dekkes skader på båtens motor også ved plutselige og uforutsette indre skader.

En normal kaskoforsikring for båt dekker normalt skader som skyldes ytre påvirkning. 
– Det betyr at dersom du kolliderer, blir påkjørt eller båten brenner, vil forsikringen dekke reparasjon av de skadene båten ble påført, forklarer salgssjef og forsikringsmegler Rune Sagen i Söderberg & Partners.
– Båtforsikringen gjennom vårt båtprogram gir i tillegg en motorskadegaranti. Det betyr at forsikringen også dekker indre skader i drivlinjen – skader på motor, gir, aksel eller propell – som oppstår plutselig og uforutsett.

 

Skjult feil

Motorskadegarantien gjennom Söderberg & Partners innebærer også skader som ikke er påført ved ytre påvirkning.
– Hvis for eksempel turboen ryker, kan det skje uten at båten er utsatt for noe type uhell, sier Sagen, som er spesialist på båtforsikring.
Dersom turboen i Sagens eksempel er jevnlig og riktig vedlikeholdt, kan det være god grunn for at forsikringen dekker skade som oppstår plutselig og uforutsett. Det samme gjelder andre mekaniske komponenter i drivlinjen.
– Det kan ha ligget en skjult feil i delen som ikke har vært mulig å oppdage.

 

Plutselig og uforutsett skade

En skade som oppstår på en turbo eller en aksling, dekkes ikke nødvendigvis av forsikringen. Forutsetningen er at skaden oppstår plutselig og uforutsett.
– Motorskadegarantien forutsetter at det er dekningsmessig skade i henhold til forsikringsvilkårene. Hvis skaden for eksempel skyldes at delen er utslitt eller ikke har fått det nødvendige vedlikeholdet som forutsettes, er skaden ikke oppstått plutselig uforutsett og dekkes ikke av forsikringen, sier Sagen.

 

Innenbordsmotor

Når skaden oppstår på grunn av ytre påvirkning, gjelder ingen aldersnedtrapping for erstatningen. 
– Går du på grunn med en båt som er 15 år gammel, dekkes reparasjonskostnadene, forteller Sagen. Les mer om aldersgaranti her .
Men motorskadegarantien gjelder ikke evig. Ved plutselige og uforutsette indre skader på innenbordsmotoren, gjelder garantien for motorer yngre enn 10 år. 
– Fra og med det 6. året gjøres et aldersfradrag gjennom en gradvis nedtrapping i erstatningen for ny del som erstatter en gammel. Arbeidskostnadene erstattes imidlertid fullt ut uten aldersfradrag i de 10 årene. 

 

Utenbordsmotor

For utenbordsmotorer gjelder motorskadegarantien for motorer yngre enn 6 år.

 – Generelt er det slik at skaden må være definert som en dekningsmessig skade i henhold til forsikringsvilkårene, sier Sagen.

 

Les om hva som dekkes ved motorskadegaranti fra Söderberg & Partners her.

 

Trenger du båtforsikring?

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Båtavdeling

Phone:

480 73 300

E-mail:


Kontakt oss