Skip to main content Skip to main navigation

Forsikring av vannscooter

Forsikring av vannscooter

Vi er Norges største megler av fritidsbåtforsikring, og vårt forsikringsprogram sikrer at du er godt dekket, uten at det koster for mye. 

Meget god dekning til en fornuftig pris

Etter det nye regelverket for vannscootere ble innført, har vi sett en kraftig økning i salget av vannscootere i Norge. Vi har fremforhandlet en forsikringspakke for vannscootere som dekker det samme som fritidsbåtforsikringen vår, hvor totalskadegaranti, aldersgaranti og motorskadegaranti er inkludert.

Egne erstatningsregler gjelder når vannscooter forsikres som lettbåt/jolle sammen med en båt.

 Les mer om våre garantier her

 

Få tilbud på båtforsikring som faktisk hjelper deg.

Bruk vårt tilbudsskjema, eller send oss en mail boat@soderbergpartners.no

Trenger du båtforsikring?

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Båtavdeling

Phone:

480 73 300

E-mail:


Nyhet!

Utvidet motorskadegaranti

Nyhet! Motorskadegaranti kan utvides for inntil 15 år gamle motorer.

Båtforsikring meglet gjennom Söderberg & Partners båtprogram har motorskadegaranti som standard for inntil 10 år gamle innenbordsmotorer og 6 år gamle utenbordsmotorer.

Motorskadegarantien kan fra medio mars 2019 utvides for inntil 15 år gamle motorer. Motorskadegaranti utvidet til 15 år gamle motor tilbys som en «frivillig» betalbar tilleggsdekning til båtforsikringen for båter benyttet til privat bruk i skandinavisk farvann med forsikringssum inntil 4 millioner kroner og for motorer med inntil 1000 HK.
Ordningen gjelder ikke for motorer til jolle/lettbåt og tilbys ikke for motorer med vannjet fremdriftssystem, herunder vannscootere. 

Her kan du lese mer om motorskadegaranti


Få tilbud på båtforsikring som faktisk hjelper deg.

Bruk vårt tilbudsskjema, eller send oss en mail boat@soderbergpartners.no

Trenger du båtforsikring?

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Båtavdeling

Phone:

480 73 300

E-mail:


Råd og tips:

Slik sikrer du båten om vinteren

Uten tilsyn risikerer du å ikke oppdage skader som gradvis utvikler seg over tid, og som du må betale fra egen lomme. Denne type skader er normalt ikke dekket av noe forsikring.  

Generelt er det viktig å ha jevnlig tilsyn for å kunne oppdage og forhindre at skader utvikler seg over tid og får et mye større omfang enn hvis den ble oppdaget tidlig. Dette er også en del av forsikringsavtalen, og unnlater du å gjøre dette kan du risikere å få reduksjon i eller helt bortfall av erstatning ved en skade.

Har du båt i opplag på sjøen er dette spesielt viktig å passe på!

 • Kontrollere fortøyninger, legg gjerne noen ekstra spring.
 • Er båten tildekket, kontroller at tildekkingen tåler vær og vind og sjekk at den er tilstrekkelig festet da det kan bli enormt vindfang i en stor opplagspressening.
 • Tenk også på at det bør være god utlufting for å forhindre fukt og kondensskader.
 • Ikke la for mye snø ligge på båten. Det kan gi stor belastning på opplagsutstyr, overbygg, skrå vinduer/vindskjermer og kalesjer og er dessuten en stor risiko for vannskader når den smelter.
  Tung snø kan dessuten gjøre båten veldig mye tyngre slik at den blir liggende lavere i vannet. Dette kan medføre at dreneringsutløp som normalt er over vannlinjen nå fungerer som vanninntak. Da går vannet motsatt vei og sjøvann renner inn i båten!
 • Kontroller for lekkasjer inn i båten både gjennom dekk, overbygg, i motorrom og under vannlinjen.
 • Sjekk dreneringsutløp. Renner det mye vann, risikerer man at de fryser igjen hvis kuldegradene plutselig kommer.
 • For båter som ligger i opplag på vannet, er det spesielt viktig at kjølesystemet for innenbordsmotorer er frostsikret. Frostsprengning i kjølesystemet ødelegger ikke bare kostbare motorkomponenter, men kan faktisk medføre at sjøvann strømmer inn i båten, og i verste fall medfører at båten synker.
 • For båter som ligger i opplag på vannet anbefaler vi å holde ventiler for skroggjennomføringer under vannlinjen stengt.

Har du båt i opplag på land er dette spesielt viktig å passe på!

 • Kontroller støtter og opplagsutstyr.
 • Er båten tildekket, kontroller at tildekkingen tåler vær og vind og sjekk at den er tilstrekkelig festet da det kan bli enormt vindfang i en stor opplagspressening.
 • Tenk også på at det bør være god utlufting for å forhindre fukt og kondensskader.
 • Ikke la for mye snø ligge på båten. Det kan gi stor belastning på opplagsutstyr, overbygg, skrå vinduer/vindskjermer og kalesjer og er dessuten en stor risiko for vannskader når den smelter.
 • Kontroller for lekkasjer inn i båten både gjennom dekk, overbygg, og i motorrom. Vann som siver inn kan lage mye skade på innredning og tekniske komponenter. Vi har sett flere eksempler på at båter fylles opp med vann og «synker» på land.
 • For båter som ligger i opplag på land anbefaler vi at alle ventiler til skroggjennomføringer holdes åpne.Trenger du båtforsikring?

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Båtavdeling

Phone:

480 73 300

E-mail:


Pass på båten din

Husk båten om vinteren

Når vinteren er her og sommerens båttur bare er en fjern drøm, da er det lett å glemme at båten trenger jevnlig tilsyn.

– Det er viktig å huske at selv om båten lå trygt innpakket på land eller godt fortøyd og tildekket i vinterhavnen da du forlot den sist, er det ikke sikkert at den kommer seg gjennom hele vinteren uten hendelser.

Det er Söderberg & Partners ekspert på båtforsikringer, Rune Sagen, som sier dette.

– Mye kan skje, og passer du ikke jevnlig på båten din, risikerer du å få skader på båten som ikke blir erstattet eller er dekket av forsikringen.

Begrense skade

Sagens agenda er en vennlig påminning til deg som båteier om at du er ansvarlig for å gjøre det du kan for å forhindre og begrense skader på båten.

– Det gjelder også når båten ligger i vinteropplag, sier han og peker på store de store nedbørsmengdene og den sterke vinden som vi har i deler av landet i disse dager.

– Det er smart å ta en ekstra tur for å sjekke båten, sier han.

Uforutsett skade

Skader som utvikler seg over tid er normalt ikke dekket av forsikring.

– Forsikringen er jo ment å dekke den plutselige og uforutsette skaden som oppstår, for eksempel når en voldsom vinterstorm på en eller annen måte skader en båt som i utgangspunktet er forsvarlig  fortøyd eller lagt i opplag.

Forsikringstakers plikt

Fordi en skade som utvikler seg over tid normalt ikke dekkes av båtforsikringen – på samme måte som at bilforsikringen ikke dekker at en bil ruster eller at bremsene blir slitt – er det viktig at du holder jevnlig tilsyn med båten.

– Slik kan du oppdage en eventuell skade som kan utvikle seg over tid, sier Sagen som peker på at tilsyn er en naturlig konsekvens av forpliktelsene du har som forsikringstaker.

– I forsikringsavtalen er det blant annet regulert hva du som båteier skal gjøre, eller ikke gjøre, for å unngå eller begrense skade. Det kan for eksempel være krav til å sikre eller låse, fortøye forsvarlig, frostsikre båten, stenge bunnventiler og holde jevnlig tilsyn.

Temperatursvingninger

Det er krevende å sikre seg mot at norsk vintervær skader båten.

– Pass på ekstra ved mye nedbør, mye vind og temperatursvingninger, sier Sagen.

Han viser til at lett snø ved temperaturendringer kan bli blytung og belaste opplagsutstyret eller skade komponenter og utstyr på båten.

– Snø og is kan smelte og renne inn i båten, og ved ny frost kan dreneringen fryse. Dermed vil vannet finne andre veier, for eksempel inn i båten eller ned i motorrommet.

Båt på bunn

Båter som ligger på vannet er selvsagt også utsatt for det samme.

– Vi har eksempler på at båter havnet på bunn, etter at de over tid har blitt fylt med vann og sunket. Hadde det vært tilsyn av båten, ville det blitt oppdaget, sier Sagen som legger til at i de tilfellene kan det være lite å hente fra forsikringen. 

Skadedyr

Innbrudd er normalt dekket av forsikringen. Men uten tilsyn er det en risiko for at dører eller luker blir stående åpne over tid. Det kan føre til betydelige merskader.

– Merskadene dekkes ikke nødvendigvis av forsikringen, forklarer Sagen.

Han viser også til eksempler på at både folk og dyr har «bosatt» seg i båter i vinteropplag.

– Vi har sett store ødeleggelser av for eksempel bever. Skader påført av skadedyr, dekkes normalt ikke av forsikringen.

Meld tyveri raskt

Dersom det er utført hærverk på båten, er det viktig å oppdage og melde tyveriet og hærverket så snart som mulig.

– Da er det større sannsynlighet for at lovbruddet blir oppklart, sier båtforsikringseksperten fra Söderberg & Partners.

 

Få tilbud på båtforsikring som faktisk hjelper deg.

Bruk vårt tilbudsskjema, eller send oss en mail boat@soderbergpartners.no


Trenger du båtforsikring?

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Båtavdeling

Phone:

480 73 300

E-mail:


Kontakt oss