Skip to main content Skip to main navigation

Forsikring av vannscooter

Forsikring av vannscooter

Vi er Norges største megler av fritidsbåtforsikring, og vårt forsikringsprogram sikrer at du er godt dekket, uten at det koster for mye. 

MEGET GOD DEKNING TIL EN FORNUFTIG PRIS

Etter det nye regelverket for vannscootere ble innført, har vi sett en kraftig økning i salget av vannscootere i Norge. Vi har fremforhandlet en forsikringspakke for vannscootere som dekker det samme som fritidsbåtforsikringen vår, hvor totalskadegaranti, aldersgaranti og motorskadegaranti er inkludert.

Egne erstatningsregler gjelder når vannscooter forsikres som lettbåt/jolle sammen med en båt.

 Les mer om våre garantier her

 

Trenger du båtforsikring?

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Båtavdeling

Phone:

480 73 300

E-mail:


Råd og tips:

Forsikring ved transport av båten din

Hvis du overlater transport av båten din til andre, trenger du en egen transportforsikring. Frakter du den selv på tilhenger, kan derimot båtforsikringen din være nok, men du bør sjekke.

Ikke sjelden ser vi båter som fraktes på landeveien fra et sted til et annet, enten på en tilhenger etter en bil, eller på en lastebil. Om du er eier av en av de båtene, bør du ta deg tid til å sjekke om din forsikring dekker eventuelle uhell under transporten.
– Når du overlater båten din til en transportør, er ansvarsforholdet regulert i egen lovgivning som er tilpasset internasjonale regler og som også er et helt eget forsikringsområde, forteller Rune Sagen i Söderberg & Partners.

 

Om du frakter selv

Sagen er spesialist på båtforsikring. Han skiller mellom en situasjon der du selv frakter båten på en henger på landevei, eller om du lar andre frakte båten for deg.
– Frakter du båten selv på en henger langs landeveien, kan den være dekket av båtforsikringen. Men ikke alltid, sier han.
Selv om du har en stor bil og en kraftig tilhenger, går det vanligvis en grense for hvor stor båt du kan frakte på den måten og likevel ha dekning i den vanlige båtforsikringen.
– Dette kan variere hos de forskjellige forsikringsselskapene, og for båtforsikringen gjennom Söderberg & Partners går denne grensen på 30 fot.

 

Om andre frakter

Det ikke alle er klar over, er at dersom du overlater båten din til en transportør, det være seg til vanns eller på land, med en fraktebåt, med bil eller tog, da gjelder egne regler.
– Da må du huske å tegne en egen transportforsikring hvis din vanlige båtforsikring ikke dekker transporten, påpeker Sagen.

 

Transportørens ansvarsforsikring

Transportøren har normalt tegnet en egen ansvarsforsikring. Den forsikringen er for å sikre transportøren for det erstatningsansvaret han kan komme i, i henhold til lovgivningen. Transportørens ansvarsforsikring er ikke primært for å sikre deg som eier av lasten.

– Det skal dessuten mye til at transportøren har ansvaret for et uhell og en skade. Mye kan skje som transportøren ikke kan lastes for og derfor ikke er ansvarlig for. Det kan for eksempel komme en elg eller et barn i vegen som tvinger sjåføren til å foreta en manøver som kan skade båten din. Da er ikke transportøren ansvarlig for eventuelle skader på din båt.

 

Lave satser

Hvis transportøren likevel skulle være ansvarlig – om han for eksempel kolliderer båten i en jernbaneundergang der det er merket klareringingshøyde – vil transportørens ansvarsforsikring ikke dekke båtens reelle verdi.

Grunnen til dette er at erstatningsnivået er regulert i lovgivningen, som i tillegg er tilpasset internasjonale regler. Erstatningsnivået fastsettes med satser pr. kilo eller kolli som er altfor lave i forhold til kilo- eller stykkpris for en fritidsbåt.

 

Dekker ikke båtens reelle verdi

– Om en transportør for eksempel er ansvarlig for en ødelagt nyere båt, vil hans forsikring trolig bare dekke langt under halve verdien av båten, antyder Sagen.
Ved veitransport i Norge er denne erstatningen maks 17 SDR (Special Drawing Rights, et internasjonalt betalingsmiddel skapt av Det internasjonale valutafond) pr. kilo. Det tilsvarer i underkant av 200 kroner pr. kilo båt.
Ved veitransport utenfor Norge i Europa, er denne under det halve, altså under 100-lappen pr. kilo båt.
– Om du som båteier tegner en egen transportforsikring som dekker alle farer på båtens reelle verdi, er du sikret ordentlig erstatning hvis noe skjer under transporten.

 

Båt i arrest

Det knytter seg spesielle situasjoner og regler for frakt til sjøs. Dersom rederiet som frakter båten din for eksempel har gjort noe galt, kan skipet og lasten tas i arrest. Det kan for eksempel dreie seg om at skipet har forurenset havnen, har unnlatt å betale havneavgift, eller andre former for mislighold.

– Problemet for deg som får fraktet din båt på det arresterte skipet, er at også din båt settes i arrest, sier Sagen.
I det tilfellet vil du få bistand gjennom en transportforsikring.  

 

 

Felleshavari

En annen spesiell situasjon kan oppstå når skip frakter en vare, for eksempel din båt. Et transportskip kan komme ut for hardt vær. Kapteinen kan velge å kaste noe av lasten på sjøen for å redde skipet.
– Selv om din båt ikke ble berørt, må du være med på å erstatte den delen av lasten kapteinen kastet ut. Din andel i spleiselaget dekkes av en transportforsikring som du tegner på din båt.

 

Sjekk forsikringen din

Dette er bare noen eksempler på situasjoner som du som eier av en båt som blir fraktet kan komme ut for!

  • Sjekk om din egen båtforsikring dekker transportskader hvis du skal frakte båten selv.
  • Sørg for å tegne transportforsikring dersom transporten ikke er omfatte av egen båtforsikring eller om du engasjerer en transportør for å frakte båten din.

 

Trenger du båtforsikring?

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Båtavdeling

Phone:

480 73 300

E-mail:


Råd og tips:

Avtale av eierskifte ved kjøp eller salg av båt

Du kan ikke forsikre en båt du ikke eier. Sørg derfor at det er klart og tydelig avtalt på hvilket tidspunkt eierskiftet skjer når du kjøper eller selger båt. I verste fall kan du risikere at båten er uforsikret fordi forsikringen rett og slett er ugyldig.

Hvem som eier båten – kjøper eller selger – avgjøres ikke nødvendigvis av når båten blir betalt. Heller ikke nødvendigvis når den fysisk blir overtatt med mindre det faktisk er avtalt!  – Det er når kjøper overtar risikoen, at hun eier båten. Det er tidspunktet for avtalt  eierskifte, sier ekspert på båtforsikring, Rune Sagen i Söderberg & Partners.

Han anbefaler for eksempel å velge betalingstidspunktet som tidspunktet for eierskifte. 
– Sørg for å avtale tydelig overtagelsestidspunkt i salgs-og kjøpskontrakten for å unngå tvil om eierrettigheter, forpliktelser og forsikringsforhold.

 

Avtal overtagelsestidspunkt

Ikke sjelden foregår betaling ved båtkjøp i rater. Noen betaler litt om høsten når de har gjort en avtale med selger. Resten betales kanskje en gang på vårparten. Men tidspunkt for overtakelse blir ikke alltid angitt konkret i kontrakten, og det kan skape problemer.
– Hva med eierskapet i mellomtiden, spør Sagen, som selv gir svaret.

– Frem til et eventuelt avtalt dato for eierskifte, er det selger som eier båten, selv om du som kjøper kan ha betalt et betydelig forskudd.
Så lenge båten eies av selger, er det selger som må ha båten forsikret Problemet kan oppstå hvis du som kjøper har betalt noe av båten, og noe skjer med båten i denne mellomfasen. Lageret der båten står, kan for eksempel brenne.

– I en slik situasjon vil eier, altså selger, motta eventuell erstatning. Den som har begynt å betale på båten, har ikke noe krav hos forsikringsselskapet.

 

 

Forsikringsbeviset

Problemet er ikke løst for kjøper selv om hun har forsikret båten. Hovedregelen er at forsikringen gjelder for den eller de som står angitt i forsikringsbeviset i den angitte forsikringsperioden. Men det er forutsatt at den som står angitt i forsikringsbeviset også er eier av båten:
– Ved kjøp gjelder kjøpers forsikring først fra det tidspunkt kjøper har overtatt risikoen for båten i henhold til kjøpekontrakten, presiserer Sagen.

En regel i forsikringsavtaleloven sier at når en båt bytter eier, gjelder selgers forsikring i inntil to uker etter avtalt overtakelse. Dette er som hovedregel gjengitt i forsikringsvilkårene. Regelen gjelder med mindre det er avtalt kortere tid, eller kjøper har forsikret båten.
– Denne halen på selgers forsikring er en sikkerhetsventil i lovverket  slik at  kjøper skal få litt tid for å få ordnet forsikring. Men det kan ikke avtales lengre ansvarstid enn denne 14- dagersperioden, sier Sagen.

 

Kjøper er taper

Man havner fort i en situasjon der selgers forsikring ikke er juridisk gyldig. Men selv om den skulle være gyldig innenfor 14-dagersfristen etter overtagelsen, vil faktisk selger, som allerede har fått kjøpers oppgjør for båten, også få et eventuelt forsikringsoppgjør ved skade.
– Kjøper sitter bare igjen med en skadet båt, sier Sagen.

 

Uforsikret

For både selger og kjøper er det derfor viktig at overtagelsesdato er tydelig avtalt. Det betyr ikke at man nødvendigvis må avtale en konkret dato lang tid i forveien. Man kan for eksempel skrive i avtalen at den er overtatt når den er betalt
–  For kjøper er det viktig å tegne egen forsikring i sitt navn fra overtagelsen. Ikke stol på eller avtal ordninger der tidligere eier skal holde båten forsikret.

Selger må heller ikke «være grei» og tilby kjøper å la båten være forsikret i selgers navn den tiden som eventuelt er igjen av betalt forsikringstid.
– Da er båten uforsikret etter to uker fordi selgers forsikring da vil være ugyldig selv om selger har betalt forsikring, og ingen kan kreve erstatning.

 

Trenger du båtforsikring?

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Båtavdeling

Phone:

480 73 300

E-mail:


Råd og tips

Spør en båtentusiast om båtforsikring

Med lang fartstid i båtforsikringsmarkedet, og som Norges største forsikringsmegler innen båtforsikring for fritidsbåter, har vi i Söderberg & Partners det beste grunnlaget for å fremforhandle gode og unike vilkår for deg og din båt.

Vi vet at en skade på båten kan være vanskelig nok i seg selv, og mener at båtforsikringen skal gjøre det enkelt for deg. Ingen båtforsikring dekker alle skader, og mange båteiere oppdager ikke hva forsikringen faktisk dekker eller hva de faktisk får i erstatning før skaden allerede er skjedd. Så skal du kjøpe båtforsikring, burde du på forhånd sjekke hva båtforsikringen faktisk dekker og hva du får i erstatning. Rune Sagen er båtentusiast, men også salgssjef og forsikringsmegler hos oss i Söderberg & Partners, og gir deg tre gode råd når du skal velge båtforsikring. 

 

1. Sammenlign båtforsikring med lik forsikringssum

Skal du sammenligne båtforsikringer er det viktig at forsikringssummen er den samme, da forsikringskostnaden har en sterk sammenheng med forsikringssummen hvis alle andre båtspesifikasjoner og øvrige forhold er like. For øvrig vil hva du betaler i båtforsikring kunne påvirkes av; båttype, toppfart, alder på båt, geografisk fartsområde, bruk, skadehistorikk osv.

 

2. Hvorfor velge en forsikringsmegler?

Det kan være både enkelt, trygt og lønnsomt å la en erfaren spesialist forsikre båten din! Vi megler frem og kjøper inn forsikring på dine vegne, og som megler er vi på båteiers side før og etter en eventuell skade. Som megler har vi fremforhandlet unike vilkår som bl.a. omfatter: Totalskadegaranti,aldersgaranti, og motorskadegaranti.


3. Sett deg inn i dine forpliktelser

Sett deg inn i hva du som forsikringstaker må gjøre eller ikke gjøre, og hva som er dine forpliktelser i forsikringsavtalen utover å betale fakturaen og passe på at informasjonen som forsikringen er basert på er riktig. Forpliktelsene vil kunne variere mellom forsikrings-selskapene og dette er regulert i forsikringsvilkårene og da spesielt i vilkårenes sikkerhetsforskrifter. Følger man ikke disse krav og tiltak vil det kunne få konsekvenser og kan medføre reduksjon, og i verste fall bortfall av erstatning i et eventuelt skadeoppgjør.

 

Trenger du båtforsikring?

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Båtavdeling

Phone:

480 73 300

E-mail:


Contact us