Skip to main content Skip to main navigation

Båtforsikring med aldersgaranti

Aktuelt

Båtforsikring med aldersgaranti

Med båtforsikring via Söderberg & Partners får du aldersgaranti. Du slipper redusert erstatning på grunn av båtens alder når en gammel del må erstattes med en ny.

Sola skinner, vannet er flatt og sommerdagen ligger foran deg som en uendelighet av hygge og kos. På vei ut i skjærgården brytes idyllen. Du kjører på noe i vannet og båten har ikke lenger framdrift. Noe er galt, og dagen blir ikke slik den var tenkt.

 

Ingen fradrag

Den dagen gjelder det å ha valgt rett forsikring. Den ødelagte dagen på sjøen kan fort bli enda verre dersom skaden på båten blir kostbar.
– Det er normalt for en båtforsikring at erstatningen du får reduseres i henhold til alderen på delen som går i stykker hvis den må erstattes med en ny del, sier Rune Sagen.
Han er spesialist på båtforsikringer hos Söderberg & Partners, og har et gledelig budskap til båteiere.
– Båtforsikringen gjennom Söderberg & Partners båtprogram har i hovedsak ikke slike fradrag.

 

Nytt drev

Båten og drevet som ble ødelagt den fine sommerdagen var 10 år gammelt. Drevet måtte byttes før båten igjen kunne glede eier med fine dager på sjøen. Estimert levetid på drevet var 15-20 år, og det lønte seg ikke å reparere det. 
– Med båtforsikringen gjennom vårt båtprogram ville vedkommende fått erstattet kostanden ved å bytte drev uten å måtte betale et betydelig mellomlegg mellom et eventuelt nytt drev og verdien på det gamle for å få båten satt i stand igjen, sier Sagen.

 

Bedre båt

Det Sagen forteller er ingen selvfølgelighet for båtforsikring eller forsikring forøvrig.
Det normale, eller «markedsstandarden», er at differensen mellom prisen på den nye og den gamle delen må betales av forsikringstakeren selv. Det er fordi dette i prinsippet ansees som en «oppgradering» av båten, noe som ikke er dekket av forsikringen. 
– De fradragene gjøres i hovedsak ikke, eller er svært begrenset, i forsikringsordningen gjennom vårt båtprogram, sier han og legger til:
– Hvis eneste reparasjonsmetode er å bytte til ny del, for eksempel et drev, erstattes det.

 

Markedsledende

Aldersgarantien har enkelte unntak og gjelder ikke fullt ut for alle komponenter i båten. Unntaket gjelder utenbordsmotor, seil, rigg, beskyttelsestrekk, personlige effekter og løsøre, jolle eller lettbåt, og deler som ikke lenger er tilgjengelige eller tillatt. Men også her er båtforsikringsordningen gjennom Söderberg & Partners markedsledende.
– For båtforsikringsordning gjennom oss er aldersfradraget for disse komponentene begrenset til kun inntil 1/3. Det betyr at minst 2/3 dekkes, noe som er en betydelig høyere erstatningsandel enn for mange båtforsikringer i markedet, sier Sagen.

Ved maskinhavariskade som ikke skyldes ytre påvirkning, gjelder egne bestemmelser.
Les mer om motorskadegaranti her.

 

Plutselig og uforutsett

I en båt kan det oppstå mange skader. Forutsetningen for aldersgarantien er at skaden er omfattet av forsikringen i henhold til forsikringsvilkårene. Skaden må blant annet være plutselig og uforutsett. 
– Det kan jo være at en del ruster opp eller går i stykker på grunn av manglende vedlikehold, og dette er typisk ikke dekket av noe forsikring. Mye kan skje med en båt og det er en del skader som ikke dekkes av forsikringen, sier Sagen som peker på en parallell fra bilforsikring som de fleste kanskje har mer erfaring med. 
– Reparasjon av for eksempel rustskader på en bil eller sliteskader på en bilmotor vil heller ikke være dekket av noe forsikring. 

 

Trenger du båtforsikring?

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Båtavdeling

Phone:

480 73 300

E-mail:


Kontakt oss