Skip to main content Skip to main navigation

Dobbeltboligforsikring

Utgangspunktet for produktet har vært et ønske om økt trygghet rundt boligtransaksjonen, for både selger og kjøper, når boligmarkedet blir mer usikkert, mer selektivt og salgsprosessene tar lengre tid.

Les mer!

elsparkesykkel.jpg

Har du el-sparkesykkel?

Fra og med 01.01.23 blir det endringer i lovverket rundt elektriske fremkomstmidler. Den nye samlebetegnelsen for slike fremkomstmidler blir «liten elektrisk motorvogn». Her er det flere ting å være oppmerksom på knyttet til forsikring.

Econasignering - aktuelt.jpg

Avtale signert med Econa

Econa ønsket å revitalisere sine viktigste medlemsfordeler, og valgte Söderberg & Partners som megler for sine bank- og forsikringsavtaler til medlemmene. Avtalen er signert og ordningen trer i kraft fra 01.01.23.

styreansvarsforsikring - stadig viktigere.jpg

Et stort ansvar å være styremedlem

Mange er kanskje ikke klar over at de hefter personlig med sin private formue for feil styret gjør. Bevisstgjøring rundt dette personlige ansvaret og endringer i rammebetingelser og lovverk, gjør styreansvarsforsikring stadig mer aktuelt. 

økt arbeidsgiveravgift 2023.png

Økt arbeidsgiver-
avgift 2023

Regjeringens forslag til statsbudsjett innfører en ny midlertidig arbeidsgiveravgift for lønn over kr. 750 000.

skytterlaget-aktuelt.jpg

Samarbeidsavtale med Det frivillige Skyttervesen 

Nå har Norges Skytterstyre vedtatt en ordning i samarbeid med Söderberg & Partners.


Kontakt oss