Skip to main content Skip to main navigation

fordeler som utleier ny.jpg

Hva er Depositumsgaranti?

Depositumsgaranti er et enklere alternativ til den tradisjonelle depositumskontoen. Vi har levert garantien i det norske markedet siden 2010 og sikrer over 20 000 leieforhold. Har du en utleieenhet i din bolig? 

Les mer!

Pressemelding-ny europeisk forsikringsallianse-jk.jpg

Ny allianse for sjøforsikrings-
megling 

Ambisjonen er å bli en ledende europeisk aktør innen sjøforsikringsmegling.

elsparkesykkel-sp.jpg

Krav til ansvarsforsikring på EL-sparkesykkel

Det blir krav til egen ansvarsforsikring for små elektriske kjøretøy, blant annet for EL-sparkesykkel.

skytterlaget-aktuelt.jpg

Samarbeidsavtale med Det frivillige Skyttervesen 

Nå har Norges Skytterstyre vedtatt en ordning i samarbeid med Söderberg & Partners.

styreansvarsforsikring - stadig viktigere.jpg

Et stort ansvar å være styremedlem

Mange er kanskje ikke klar over at de hefter personlig med sin private formue for feil styret gjør. Bevisstgjøring rundt dette personlige ansvaret og endringer i rammebetingelser og lovverk, gjør styreansvarsforsikring stadig mer aktuelt. 

a-meldingpensjon-sp.jpg

Har dere registrert bedriftens pensjonsleverandør i A-melding?

Dersom dere ikke har registrert pensjonsleverandøren i A-meldingen kan bedriften få tvangsmulkt fra 1. september 2022.


Kontakt oss