Skip to main content Skip to main navigation

Eiendom

Boligselgerforsikring

Hvis det avdekkes feil og mangler og kjøperen reklamerer, kan selger holdes ansvarlig. I fem år etter at ny eier overtok boligen kan det rettes erstatningskrav mot deg. Da er det viktig å ha en boligselgerforsikring som beskytter deg mot eventuelle krav fra kjøper.  

Boligselgerforsikring sikrer både kjøper og selger av boligen. Den som selger en bolig, uansett boligtype, er i følge avhendingsloven ansvarlig i hele 5 år for skjulte feil og mangler ved boligen. Dette gjelder også dersom boligen selges videre innen 5 år. 

Har du tegnet boligselgerforsikring, er det forsikringsselskapet som behandler eventuelle krav du måtte få fra kjøper. En boligselgerforsikring dekker prisavslag, erstatning og heving av kjøpet inntil boligens salgssum begrenset opp til 10 millioner kroner.

"Når du har overdratt din gamle eiendom til nye eiere skal du få konsentrere deg om fremtiden. Eventuelle klager og krav tar fagpersoner knyttet til boligselgerforsikringen din seg av.​"

 

Hva koster det? 

Prisen på boligselgerforsikring er avhengig av salgssummen på boligen. Det er ulik promillesats for borettslag, seksjonert eiendom/aksjebolig og enebolig/fritid/tomt. Forsikringspremien trekkes direkte i oppgjøret av megler etter salg. Kontakt eiendomsmegleren din for mer informasjon. 

 

    S&P_Icon_Lov-juridisk@2x.png      Juridisk bistand

 

 S&P_Icon_Kostnader@2x.png    Dekker økonomisk ansvar

 

S&P_Icon_BSF@2x.png   Gjelder i fem år etter overtakelse

 


NÅR

Bestilles før boligen blir annonsert for salg.

HVOR

Hos eiendomsmegler.

HVORDAN

Du fyller ut egenerklæringsskjema som du mottar fra eiendomsmegleren din.


NYTTIG INFORMASJON OM BOLIGSELGERFORSIKRING

Brosjyre Boligselgerforsikring

Brosjyre Boligselgerforsikring for nyere boliger

Brosjyre Boligselgerforsikring på engelsk


VILKÅR BOLIGSELGERFORSIKRING

Vilkår Vilkår 05.06.19


Ny løsning for Boligselgerforsikringen
Boligselgerforsikringen er fordelt på en koassuranse. Dette innebærer at forsikringen er fordelt på flere forsikringsselskaper, som hver for seg står direkte ansvarlig overfor forsikringstageren for sin andel. Dette ordnes i praksis gjennom en fellespolise hvor det fremgår hvilke forsikringsselskaper som inngår i koassuransen og fordelingen.

 

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Øyvind Müller Famestad

Phone:

930 00 020

E-mail:


Kontakt oss