Skip to main content Skip to main navigation

Eiendom

Boligselgerforsikring og lovpålagt informasjon

Hvis det avdekkes feil og mangler og kjøperen reklamerer, kan selger holdes ansvarlig. I fem år etter at ny eier overtok boligen kan det rettes erstatningskrav mot deg. Da er det viktig å ha en boligselgerforsikring som beskytter deg mot eventuelle krav fra kjøper.  

Boligselgerforsikring sikrer både kjøper og selger av boligen. Den som selger en bolig, uansett boligtype, er i følge avhendingsloven ansvarlig i hele 5 år for skjulte feil og mangler ved boligen. Dette gjelder også dersom boligen selges videre innen 5 år. 

Har du tegnet boligselgerforsikring, er det forsikringsselskapet som behandler eventuelle krav du måtte få fra kjøper. En boligselgerforsikring dekker prisavslag, erstatning og heving av kjøpet inntil boligens salgssum begrenset opp til 10 millioner kroner.

"Når du har overdratt din gamle eiendom til nye eiere skal du få konsentrere deg om fremtiden. Eventuelle klager og krav tar fagpersoner knyttet til boligselgerforsikringen din seg av.​"

 

Hva koster det? 

Prisen på boligselgerforsikring er avhengig av salgssummen på boligen. Det er ulik promillesats for borettslag, seksjonert eiendom/aksjebolig og enebolig/fritid/tomt. Forsikringspremien trekkes direkte i oppgjøret av megler etter salg. Kontakt eiendomsmegleren din for mer informasjon. 

 

    S&P_Icon_Lov-juridisk@2x.png      Juridisk bistand

 

 S&P_Icon_Kostnader@2x.png    Dekker økonomisk ansvar

 

S&P_Icon_BSF@2x.png   Gjelder i fem år etter overtakelse

 


NÅR

Bestilles før boligen blir annonsert for salg.

HVOR

Hos eiendomsmegler.

HVORDAN

Du fyller ut egenerklæringsskjema som du mottar fra eiendomsmegleren din.


NYTTIG INFORMASJON OM BOLIGSELGERFORSIKRING

Brosjyre Boligselgerforsikring

Brosjyre Boligselgerforsikring for nyere boliger

Brosjyre Boligselgerforsikring på engelsk


VILKÅR BOLIGSELGERFORSIKRING

Vilkår: Vilkår 05.06.19


Ny løsning for Boligselgerforsikringen

Boligselgerforsikringen er fordelt på en koassuranse. Dette innebærer at forsikringen er fordelt på flere forsikringsselskaper, som hver for seg står direkte ansvarlig overfor forsikringstageren for sin andel. Dette ordnes i praksis gjennom en fellespolise hvor det fremgår hvilke forsikringsselskaper som inngår i koassuransen og fordelingen.

Lovpålagt informasjon

S&P (org.nr 965 575 162) yter rådgivning basert på en objektiv analyse. S&P har konsesjon fra Finanstilsynet, og er oppført i deres Virksomhetsregister.


Klage:

Söderberg & Partners har fremforhandlet den beste løsningen for boligselgerforsikring for våre kunder. Dersom du er misfornøyd med forsikringsmeglerens tjenester kan du sende inn en klage. Klagen sendes per e-post til klage@soderbergpartners.no eller per brev til Söderberg & Partners, Postboks 324, 1326 LYSAKER v/klageansvarlig. Megler vil bekrefte at klagen er mottatt og registrert senest innen 5 virkedager, og klagen skal være ferdig behandlet senest innen 15 dager. Dersom du ikke er fornøyd med vurderingen av den fremsatte klagen, er det anledning for å fremlegge saken til vurdering hos en uavhengig nemnd: Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet, Sekretariatet v/Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum. 0107 Oslo.

Merk at reklamasjon til boligselgerforsikring skal sendes til post@claimslink.no og ikke til ovennevnte e-post.

Garantifond for skadeforsikring (Boligselgerforsikring)

Garantifondet har til hensikt å sikre forsikringstakere dersom forsikringsselskapet ikke er i stand til å oppfylle sine betalingsforpliktelser. Garantiordningen omfatter kun forsikringsselskap som har hjemstat, eller har etablert filial, i Norge. Forsikringsgiverne for boligselgerforsikring (se forsikringsvilkårene) er ikke omfattet av Garantiordningen. Det er ingen tilsvarende garantiordning i hjemstaten til forsikringsselskapene.

Snakk med en av våre rådgivere

Lurer du på noe om boligselgerforsikring eller ønsker du en uforpliktende prat?

Øyvind Müller Famestad

* Obligatoriske felter

Les mer om hvordan vi behandler din personlige informasjon her.

Kontakt oss