Skip to main content Skip to main navigation

S&P Pensjonsrådgivning

Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning er et datterselskap i Söderberg & Partners´ konsernstruktur. Vi leverer individuell pensjonsrådgivning til ansatte hos våre bedriftskunder.

Pensjonsrådgivning

Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning ivaretar dine personlige interesser knyttet til tema pensjon og sparing.

Les mer

Formuesforvaltning

Alle kunder er unike, og det krever at det gjøres individuelle vurderinger basert på den enkeltes situasjon og behov. Med en personlig formuesforvalter kan du være trygg på at investeringsstrategien blir ivaretatt.

Les mer

Vipsurance

Dersom din arbeidsgiver benytter Söderberg & Partners som sin forsikringsmegler og rådgiver, har du tilgang til personforsikringsprogrammet Vipsurance.

Les mer
Contact us