Skip to main content Skip to main navigation

Offentlig

Skadeforsikring

Offentlige virksomheter forvalter store verdier. Vi bistår med innkjøp og etablering av forsikringer som ivaretar kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige virksomheter sitt forsikringsbehov. Gjennom risikoanalyser legger vi grunnlaget for at kunden opplever risikostyring, kontroll og forutsigbarhet.

Riktig forsikringsdekning

Vår erfaring med skadeforsikring til offentlig sektor har gitt oss god kunnskap om risiko for den enkelte bransje. Gjennom risikoanalyser avdekker vi forsikringsbehovet for våre kunder, og legger grunnlaget for riktige forsikringsdekninger. Med skreddersøm og tilpasninger får våre kunder forsikringsavtaler som ivaretar deres behov. Vår erfaring oppleves av våre kunder som en trygghet for at de får etablert riktige forsikringsdekninger.


Uavhengig rådgiver

Vi har mange års erfaring med skadeforsikringer til offentlig sektor. Dette er kunnskap som kommer våre kunder til gode gjennom rådgivning og kompetanseoverføring. Kundene benytter oss gjerne som ressurs i faglige spørsmål, samt sparringspartner i saker der de ønsker å diskutere med en uavhengig part. I forbindelse med skadesaker oppleves vår rådgivning som verdiskapende for kundene. Gjennom daglig rådgivning sikrer vi våre kunder alltid tilgjengelig forsikringsfaglig kompetanse.


Vi avlaster kunden i hverdagen

Vårt servicekonsept ivaretar effektiv drift, administrasjon og vedlikehold av våre kunders forsikringer. Vi avlaster kundene i hverdagen slik at de kan fokusere på sin kjernevirksomhet. Våre kunder betjenes av et team med dedikerte medarbeidere, som gjennom rask responstid sikrer at kundene opplever høy servicegrad. Alle våre kunder får også tilgang til våre digitale løsninger.

Snakk med en av våre rådgivere

Lurer du på noe om offentlig skadeforsikring, eller ønsker du en uforpliktende prat?

* Obligatoriske felter

Les mer om hvordan vi behandler din personlige informasjon her.

Kontakt oss