Din uavhengige rådgiver

Vi bygger hele vår tilnærming på uavhengighet, og våre klienter skal alltid være vår eneste oppdragsgiver. Derfor har vi etablert en forretningsmodell der vi har eliminert de viktigste interessekonfliktene.
Les mer om uavhengig rådgivning

0

Ansatte i Norge

0

Kontorer i Norge

0

Kapital under rådgivning i Norge

Personlig formuesrådgivning

Måten du opplever verden og disponerer verdiene dine på, er en forlengelse av personligheten din.

Vi er alle prisgitt den informasjonen vi til enhver tid har tilgang på. Kunnskapen som gir oss tryggheten vi søker, og bekrefter at vi gjør det rette.

Se for deg et møte med en rådgiver som dedikerer tid, kløkt og innsats i å forstå akkurat deg og din verden. Som strekker seg langt for å skjønne hva du verdsetter og tror på, hvilke mål du har satt deg, og hvordan du undersøker, resonnerer og agerer for å nå disse målene. Som åpent deler fra sin faglige kompetanse, og med analytisk tyngde og strategisk innsikt gjør deg sikrere og mer bevisst i dine valg.

Rådgiveren, det er oss. Jobben vår er å forstå hva som er viktig for deg å ivareta og hva du ønsker å utvikle for fremtiden. For oss er det essensielt å lære deg som klient å kjenne. Det er vår tilnærming for å gi deg fornuftige og velbegrunnede råd, som gjør deg i stand til å fatte kloke, langsiktige og ansvarlige finansielle beslutninger.

Söderberg & Partners Wealth Management

Vi forstår deg og dine verdier.

Administrerende direktør Michael V. Sivertsen

Administrerende direktør, Michael V. Sivertsen.

Våre klientløfter

Våre klientløfter danner grunnlaget for å gjøre vår visjon mulig, og å levere på det vi tror på. Sammen med våre verdier skal de bidra til å heve kvaliteten på tjenestene vi leverer til våre klienter.

Personlig 

Dine unike behov og forutsetninger er alltid utgangspunkt for våre anbefalinger. Enten du representerer en stor organisasjon eller du investerer dine private midler – hos oss får du en personlig formuesrådgiver som lytter til deg og dine behov.

Les mer om personlig formuesrådgivning

Analytisk 

Vi skal alltid ligge i forkant, og basere vår rådgivning på kunnskap og erfaring. Hos oss er kompetanse satt i system. Det setter oss i stand til å finne de riktige løsningene sammen med deg, som dekker dine behov på en fornuftig måte.

Les våre analyser

Åpen

For oss er åpenhet og tillit synonymer. Det betyr at vi er åpne med hvordan vi gjør jobben vår og hvordan vi tar oss betalt. Vi har en enkel og transparent forretningsmodell, vi deler vår kunnskap og involverer klientene i alle prosessene våre.

Les mer om åpenhet og transparens

Ansvarlige investeringer

Hvordan kapitalen din investeres påvirker ikke bare avkastningen din, men har også potensial til å påvirke miljøet, samfunnet og arbeidsvilkårene til mennesker. Avkastning og bærekraft går hånd i hånd. Forvaltere som er flinke til å styre risiko og finne muligheter knyttet til bærekraft, kan også skape verdi for deg som klient.
Les mer om ansvarlige investeringer

Hvordan vi tilfører verdi

Vår målsetting er å skape god risikojustert avkastning med utgangspunkt i den enkelte klients behov, målsettinger, risikoprofil og andre preferanser. I samarbeid med våre klienter utarbeider vi en langsiktig finansiell plan, bistår med gjennomføringen av planen, oppfølging og tilpasninger. Våre klienter og de finansielle markedene lever i en verden med kontinuerlige forandringer, og vi tror derfor vi sammen kan skape stor verdi over tid.

Les mer om hvordan vi tilfører verdi

Söderberg & Partners Wealth Management AS er et verdipapirforetak med tillatelse til å yte investeringstjenester, og er dermed underlagt tilsyn av det norske Finanstilsynet.

Forvaltningen av selskapet hører under styret. Dermed er det styret som skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. Blant annet, skal styret holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Söderberg & Partners Wealth Management AS (org.nr.: 990 317 844), er et frittstående og uavhengig verdipapirforetak som tilbyr norske klienter finansielle tjenester og formuesrådgivning. Selskapet har tillatelse fra Finanstilsynet til å utføre investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning, samt mottak og formidling av ordre. Selskapet er en del av den nordiske Söderberg & Partners-gruppen, og er majoritetseid av Söderberg & Partners Holding AB, Sverige. Resterende aksjonærer er de ansatte i selskapet.

Söderberg & Partners Wealth Management AS (org.nr.: 990 317 844) er et frittstående og uavhengig verdipapirforetak som tilbyr norske klienter finansielle tjenester og formuesrådgivning. Selskapet står under tilsyn av Finanstilsynet, og har konsesjon til å utføre investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning, ordreutførelse, samt mottak og formidling av ordre. Selskapet er en del av Söderberg & Partners-gruppen.

Selskapets ledelse og nøkkelpersoner har lang erfaring fra bransjen og har jobbet med formuende privatpersoner, investeringsselskaper, bedriftseiere, stiftelser og andre organisasjoner i mange år. Vi har opparbeidet oss en dyp kunnskapsbase innen finansiell planlegging, skatt, generasjonsplanlegging, porteføljebygging, forvalterselsksjon og porteføljeoppfølging. Denne kompetansen er fundamental for rådgivningen vår, og alle våre formuesrådgivere er autoriserte finansielle rådgivere.

Ønsker du å bli kontaktet av en rådgiver?

Fyll inn skjemaet hvis du ønsker å snakke med oss, så vil vi ta kontakt med deg så fort vi har anledning. Normalt innen 1-2 virkedager. Du kan også kontakte sentralbordet på telefon 22 44 77 00, våre åpningstider for sentralbord er mellom 09.00 - 17.00 mandag til torsdag, og 09.00 - 15.00 fredager.

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at Söderberg & Partners Wealth Management sender deg nyheter, webinarinvitasjoner og annen relevant informasjon, og at de bruker din e-post adresse til å gjøre dette. Du kan når som helst melde deg av via linken som blir inkludert i alle utsendelser eller sende en e-post til personvern@soderbergpartnerswealth.no for retting eller sletting av informasjon.

Les mer om hvordan Söderberg & Partners Wealth Management håndterer dine personopplysninger.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish