Söderberg & Partners Advokatene
Salg av selskap – 0 eller 50 % skatt?

Utgangspunktet for et selskap er at gevinst ved salg av aksjer ikke utløser skatt. I noen tilfeller omklassifiserer likevel skattemyndighetene deler av slik skattefri gevinst til lønnsinntekt for de personlige aksjonærene «øverst» i eierkjeden. Marginalskattesatsen på lønnsinntekt er 47,4 prosent, så kontrasten er stor dersom man trodde at man gjennomførte et skattefritt aksjesalg. Omklassifisering av salgssum som dette kalles «skattemessig earn out».

Når er det risiko for slik omklassifisering?

Det viktigste kontrollspørsmålet er om deler av salgssummen faktisk er foranlediget av ditt arbeidsforhold. Dette må gjøres ut fra en helhetsvurdering, men du bør særlig merke deg om du, i en periode etter salget, forplikter deg til å:

  • fortsette å arbeide for virksomheten, eller
  • avstå fra konkurrerende virksomhet, som aksjonær eller ansatt i annet selskap.

At du mottar ordinær markedslønn i denne perioden, er ifølge Høyesterett ikke nødvendigvis tilstrekkelig kompensasjon for slike bindinger.

Med andre ord, forplikter du deg til å være ansatt i bedriften, eller aksepterer et vidtrekkende konkurranseforbud, og salgssummen er høyere enn bedriftens underliggende verdier og inntjeningsevne uten din arbeidsinnsats, er det risiko for at Skatteetaten vil kunne omklassifisere deler av salgssummen fra skattefri aksjegevinst til skattepliktig lønnsinntekt.

Hva bør du gjøre før en salgssituasjon?

Ved salg av bedrift der du skal fortsette som nøkkelansatt, bør du søke råd hos en skatteekspert før forhandlinger og salgsprosess påbegynnes. Det kan blant annet være nyttig å få synliggjort hva som vil anses som betaling for henholdsvis aksjenes markedsverdi og din arbeidsinnsats. Skal deler av salgssummen skattlegges som lønn, bør du passe på at det ytes tilstrekkelig netto kompensasjon, etter lønnsbeskatning.

Hva bør du gjøre etter salget er gjennomført?

Vi anbefaler at det ved innlevering av skattemelding det året det er gjennomført et slikt salg, lages gode vedlegg til skattemeldingen for alle involverte selskap samt de personlige aksjonærene. På denne måten unngår man å bli møtt med at man ikke har gitt fullstendige opplysninger, noe som kan resultere i et vedtak om tilleggsskatt. Skattemessig earn out har vist seg å være et kontrollområde for Skatteetaten, noe vi ser både fra retts- og ligningspraksis.

 

Med vennlig hilsen

Toril Jørgensen, Heidi Kildal og Stein Mikkelsen

Söderberg & Partners Advokatene AS

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish