Løyvegaranti

Vi har fremforhandlet løyvegaranti som tilfredsstiller myndighetenes krav og garantisummer.

Myndighetskrav

Fra 2023 er løyvegaranti et myndighetskrav for alle med løyver. Dette gjør at kapital kan frigjøres og gjør dermed løyvegaranti til et bedre alternativ til tradisjonelle bankgarantier.

Avtalen er meget gunstig både med tanke på pris og kvalitet, og vi er svært godt fornøyde med å kunne tilby våre kunders medlemmer et produkt som er konkurranseledende.

Løyvegaranti

Løyvegarantien som er fremforhandlet tilfredsstiller myndighetenes krav og garantisummer.

Vi oppfordrer de som har betalingsanmerkninger å først søke når disse er gjort opp i sin helhet og slettet (alle som søker blir kredittsjekket). Løyvegarantien gjelder for 12 måneder og følger ikke kalenderår. Det vil si at garantien gjelder fra datoen du betaler fakturaen i sin helhet og 12 måneder frem i tid.

Vi forventer mange søknader, og de vil bli behandlet med høy prioritet for rask og effektiv saksbehandling.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish