Forhandlingskraft

I Söderberg & Partners har vi med en offensiv og innovativ profil bygget Norges ledende frittstående rådgivningsmiljø! Det gir forhandlingskraft når vi skal finne de beste løsningene for deg og din virksomhet.

Skreddersøm

Vi skreddersyr og fremforhandler gode forsikrings- og pensjonsløsninger for bedriften og dine ansatte. Vår analyse, risikostyring og uavhengige rådgivning - gir deg bedre kontroll, økt forutsigbarhet og gunstige betingelser.

Tilgjengelighet

Våre rådgivere leverer innovative og skreddersydde forsikringsløsninger - der du er. Vi hjelper deg med å håndtere risiko og forsikringsbehov - slik at du kan fokusere på virksomheten og realisere dine visjoner.

Skal vi forhandle for deg også?

I fjor kjøpte vi forsikring og pensjon på vegne av kunder for 10 milliarder kroner. Det gir enorm forhandlingskraft. Vi megler frem gunstige vilkår for bedriften og de ansatte.

Det kan gi store utslag for den enkelte ansatte hva slags forsikringer og pensjonsordning bedriften velger. Vi fungerer som rådgiver for bedrift og ansatt ved spørsmål, og hjelper til med å tilpasse bedriftens løsninger. Er du usikker på hvilke personalforsikringer din bedrift bør ha? Vi hjelper deg med å finne riktig løsninger, og megler frem gunstige personalforsikringer for bedriften og de ansatte.

Bli kontaktet av en rådgiver

Har du spørsmål rundt forsikringsløsninger for deg eller din virksomhet?
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish