Erfaring og kompetanse

Alle våre offentlige kunder har et fast kundeteam. For oss er det viktig at kunden får rask og god service til enhver tid. Derfor sørger vi for at flere personer har kunnskap om våre kunder og deres forsikringsordninger og interne rutiner - og sørger for at disse alltid er tilgjengelige.

Dedikerte personer

Kundeteamene settes sammen av en medarbeider med relevant kompetanse og erfaring. Her introduserer vi deg for noen av våre ressurser innenfor offentlig sektor:

Janniche Holterman

Janniche er autorisert forsikringsmegler, og har jobbet med forsikring til offentlig sektor siden 1996. Hun har lang erfaring med forsikringsmeglertjenester til denne sektoren, og leder team offentlig her hos oss. Janncihe jobber primært for offentlig sektor, og har inngående kunnskap om regelverket knyttet til offentlige anskaffelser. Hun er hovedansvarlig og koordinator for gjennomføringen av forsikringsmeglertjenesten for kommunene.

Håkon Gjeitnes

Håkon er autorisert forsikringsmegler, og har jobbet med forsikring til offentlig sektor siden 1995 - både person- og skadeforsikring. Han har, som Janniche, meget god kunnskap om forsikring til offentlig sektor, og om regelverket knyttet til offentlige anskaffelser. Han jobber også med konseptutvikling, spesielt knyttet til vårt tjenestekonsept innen offentlig sektor.

May Sofie R. Stiklestad

May Sofie er forsikringskonsulent innen person- og skadeforsikring. Hun jobber primært med offentlig sektor, og har system som sikrer alle kunder god service og rask respons. Hun jobber i team sammen med forsikringsmeglerne, og har god kunnskap om den enkelte kunde. May Sofie har jobbet med forsikring til offentlig sektor siden 2010.

 

Magnus Bye

Magnus er forsikringskonsulent innen person- og skadeforsikring. Han jobber hovedsakelig med offentlig sektor og store kunder med flere forsikringsobjekter. Ved å skape skreddersydde løsninger som balanserer effektivitet og pålitelighet, bidrar han til god daglig drift for kundene. I tett samarbeid med forsikringsmeglerne utgjør Magnus en integrert del av et samkjørt team. Hans fokus på raske og gode tilbakemeldinger, bidrar til å bygge tillit og sikre at kundene føler seg godt ivaretatt. Magnus har jobbet med forsikring for offentlig sektor siden 2021.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish