Söderberg Insurance Pool (SIPool)

Söderberg Insurance Pool (SIPool) er vårt eget innkjøpsfelleskap for bedriftsforsikringer hvor vi fremforhandler pris og vilkår på vegne av hele innkjøpsfelleskapet. Gjennom SIPool får også mindre virksomheter innkjøpskraft og tilgang til gode betingelser.

Forsikrings-produkter vi leverer

Ingen krav til egenerklæring

Ikke krav til helseerklæring for å tegne personalforsikringer

Ubegrenset kjørelengde

Ubegrenset kjørelengde på bilforsikringen

Skreddersøm

Spesialutvidelser på næringsforsikring og bygning

Juridiske råd

Advokatforsikring med rådgivning innen sentrale rettsområder i næringslivet

Toppdekning

Toppdekning på et av markedets beste reiseforsikringer

Alt på ett sted

Flere leverandører, én forsikringsavtale og kontaktperson

Advokatforsikring

Nå får alle bedrifter som har forsikring plassert i SIPool tilgang til juridiske råd og hjelp fra Legal24 Advokatfirma AS.

Rådgivning

5 timer juridisk rådgivning innenfor sentrale rettsområder i bedriftsmarkedet.

Forsikringen omfatter følgende rettsområder

Individuell Arbeidsrett - Kontraktsrett Husleierett - Pengekravsrett - Selskapsrett - Opphavsrett - Varemerkerett

Fordeler

TILGJENGELIGHET

  • Enkel og rask tilgang til advokat

KVALITET

  •  Gir kvalifiserte råd og tips

FOREBYGGENDE

  •  Ved god rådgivning i forkant, vil man kunne forhindre en rettslig tvist

KOSTNADSEFFEKTIVT

  • Bidrar til at virksomheten kan ha fokus på bedriftens kjernevirksomhet

Meld skade

Gouda Reiseforsikring

Business Flex Super - Goudas beste forsikringsløsning for bedrifter.
Les mer

100% trygghet med Gouda

  • Personlig og god service
  • Effektiv skadebehandling
  • Tilgjengelig betjening
  • Integrert alarm og skadesystem
  • 24-timers legevakt
  • Rask og profesjonell behandling

Bli kontaktet av en rådgiver

Har du spørsmål rundt forsikringsløsninger for deg eller din virksomhet?
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish