Skip to main content Skip to main navigation

Offentlig

Personforsikring

I offentlig sektor er personalforsikringene i all hovedsak regulert gjennom hovedtariffavtale og lovpålagt yrkesskadeforsikring. Vi bistår med innkjøp og etablering av forsikringer som ivaretar arbeidsgivers forpliktelser. Gjennom vår rådgivning bistår vi våre kunder med å legge til rette for gode rutiner som sikrer de ansatte sine rettigheter ved skade. Det skaper trygghet for alle parter.

Personforsikringer

Personforsikringene skal sikre de ansatte og andre grupper ved personskade. Vi bistår våre kunder med innkjøp og etablering av forsikringsavtaler som tilfredsstiller til enhver tid gjeldende krav i tariffavtaler og lovverk. I tillegg etablerer vi forsikringsavtaler for kunden som alltid sikrer at alle personer som arbeidsgiver har forsikringsplikt for er automatisk omfattet. Vår kunnskap om offentlige personforsikringer gjør at vi kan bistå med etablering av forsikringsavtaler som ivaretar en offentlig virksomhet sitt behov.


Uavhengig rådgiver

Vi har mange års erfaring med personforsikringer til offentlig sektor. Dette er kunnskap som kommer våre kunder til gode gjennom rådgivning og kompetanseoverføring. Kundene benytter oss gjerne som en ressurs i faglige spørsmål, samt sparringspartner i saker der de ønsker å diskutere med en uavhengig part. Gjennom digitale løsninger og forsikringsfaglige samlinger ute hos kunden sikrer vi ivaretagelse av kompetanseoverføring.


Gode skademeldingsrutiner

Gode skademeldingsrutiner er den beste «forsikring» for å sikre at de ansatte blir ivaretatt ved en personskade. Vi bistår våre kunder med etablering av gode og velfungerende rutiner som ivaretar arbeidsgiver sine forpliktelser. Gode rutiner vil være en trygghet for de ansatte om at de er godt ivaretatt av arbeidsgiver, og at de ved en skade vil få den erstatning de har krav på.

Snakk med en av våre rådgivere

Lurer du på noe om personforsikring, eller ønsker du en uforpliktende prat?

* Obligatoriske felter

Les mer om hvordan vi behandler din personlige informasjon her.

Kontakt oss