Skip to main content Skip to main navigation

Revisorforeningen (DnR)

DnR ansvarsforsikring

 – mye mer enn lovens krav

DnR jobber kontinuerlig, i samarbeid med forsikringsmegler Söderberg & Partners, for å kunne tilby en god ansvarsforsikring for sine medlemmer.

9 gode grunner til å velge DnR sin anbefalte ansvarsforsikring

For virksomheter med revisjon og tilknyttet økonomisk rådgivning, samt eventuell regnskapsvirksomhet.

1. VILKÅR

Gode forsikringsvilkår tilpasset dagens virkelighet og hverdag, som er kvalitetssikret av DnR.

2. PRIS

Meget konkurransedyktige priser både isolert sett, men spesielt i forhold til de vilkår og de faktiske forsikringssummer man får.

3. FORSIKRINGSSUM

Et revisorfirma med 1 ansvarlig revisor som kjøper kr. 5 mill. i forsikringssum, har hele kr. 20 mill. samlet til disposisjon per år (selv om maksimal erstatning for en enkel skade ikke kan overstige 5 mill.kroner).

4. BEDRAGERI KLAUSUL

Forsikringen er utvidet til å dekker ansvar som følge av ansattes uredelige eller bedragerske handlinger.

5. SKADEHÅNDTERING

Utvalgte, erfarne advokater fra kjente norske advokatfirmaer bistår ved skader.

6. RÅDGIVNING

Uavhengige råd fra a utorisert forsikringsmegler. Forsikringsmegler Leif Hjeltgaard står til din disposisjon i spørsmål om kjøp av forsikring, eller ved skade tilfeller.

7. SOLIDITET

DnR benytter kun solide forsikringsgivere med min. A-rating. Forsikringsgiver er for tiden Lloyds.

8. SOLIDARITET

Større oppslutning blant medlemmene gir større forhandlingskraft i både gode og dårligere tider.

9. RETTSHJELP

Inntil 4 timer juridisk bistand per år per ansvarlig revisor.


BRUK OSS DU OGSÅ!

Söderberg & Partners © 2020 All rights reserved.