Skip to main content Skip to main navigation

HR-rådgivning

Vi tilbyr våre bedriftskunder HR-rådgivning innen personrelaterte problemstillinger.  

HR- rådgivning 

Som forsikringsmegler kommer vi tett på kundenes indre liv. Mange mindre og mellomstore bedrifter har ikke verktøy i eget hus som kan løse HR-relaterte problemstillinger. Da kan vi være bedriftens HR-rådgiver. Vi kan bistå både i strategiske og operative prosesser. 

Lederstøtte 

Vi kan bidra i et bredt spekter av prosesser. Ofte er det behov for hjelp til å ta de vanskelige samtalene, som ved oppsigelse, nedbemanning eller andre kompliserte arbeidsrettslige spørsmål. HR-rådgiveren kan være til stede på møter der arbeidsgiveren trenger støtte. 

Forhandlingsmøter 

HR-støtten fra Söderberg & Partners kan være basert på kortere eller mer omfattende konsulentoppdrag. Den tilliten forsikringsmegleren opparbeider i en bedrift legger godt til rette for å gjennomføre forhandlingsmøter. Vi kan bistå ved rekruttering. 

Personalhåndbok 

Vi har god kompetanse på å skreddersy personalhåndbøker for våre forsikringskunder. En personalhåndbok er et viktig verktøy både for arbeidsgiver og arbeidstaker og bidrar til gode rutiner i personalarbeidet. 

Samtaleverktøy 

Söderberg & Partners har tilgang til gode web-baserte samtaleverktøy som forenkler og effektiviserer leders oppfølging av medarbeidere. Våre kunder vil der kunne finne nødvendige formularer, som blant annet skjemaer for medarbeidersamtaler. 

Pensjonsreform 

Det kan være vanskelig å få full oversikt over pensjonsreformen. Ny folketrygd, arbeidsavklaringspenger, AFP og endringer innen tjenestepensjon er noen av problemstillingene vi kan gi råd til våre kunder om.

Snakk med en av våre rådgivere

Lurer du på noe om HR-rådgivning eller ønsker du en uforpliktende prat?

* Obligatoriske felter

Les mer om hvordan vi behandler din personlige informasjon her.

Kontakt oss