Skip to main content Skip to main navigation

Leiegaranti bolig

Leiegaranti bolig er et alternativ til det tradisjonelle depositumet som sikkerhet ved private leieforhold. Leiegarantien varer i tre år - tilsvarende lengde som en tidsbestemt leiekontrakt, og tilfredsstiller utleiers krav til sikkerhet.  Leiegaranti er ingen forsikring, men en selvskyldnerkausjon.

Leiegaranti fungerer som en depositumskonto 

Vårt mål er at du som utleier skal oppleve samme trygghet som ved et tradisjonelt depositumsforhold. Dersom leieforholdet er sikret gjennom en Leiegaranti, vil du ved et rettmessig krav få utbetaling på samme måte som ved et depositumsforhold i bank. 

 

Leiegaranti er bedre for leietaker 

Leiegaranti gir deg som leietaker mer fleksibilitet. Dersom du ikke har penger til et depositum, kan du tegne en Leiegaranti. Dermed slipper du å lete etter en annen måte og finansiere depositumet på. 

Dersom du har penger til et depositum, og er under 34 år, er Leiegaranti likevel et meget godt alternativ dersom du plasserer depositumsbeløpet, minus kostnad for kjøp av Leiegaranti, på en BSU-konto. Skatteletten du får via BSU-kontoen, vil være høyere enn kostnaden for kjøp av Leiegaranti (sammenliknet med 3 mnd. depositum iht. SSBs leiemarkedsundersøkelse 2017). På denne måten vil du både få høyere avkastning, komme i en bedre posisjon for en dag å kjøpe din egen bolig, og spare inn kostnaden for kjøp av Leiegaranti. 
 
NB! Leiegaranti er en selvskyldnerkausjon som betyr at du må tilbakebetale til garantisten, i dette tilfellet Söderberg & Partners, dersom utleier får utbetalt et beløp lik eller mindre enn garantibeløpet. Utleier får kun utbetalt rettmessige krav etter juridisk vurdering, og etter tilsvarende retningslinjer som ved et tradisjonelt depositumsforhold. Vi oppfordrer likevel til å lese gjennom vilkårene før kjøp. 

 

Hva koster leiegaranti? 

Leiegaranti har en engangskostnad på 11-16% av avtalt garantibeløp og tegnes ved inngåelse av leiekontrakt. 

Priseksempel:  

Husleie: kr 10 000,- 
Depositum/garantibeløp: kr 30 000,- (tre måneders husleie) 
Kostnaden for å tegne Leiegaranti blir dermed fra kr 3 300,- 

Leietaker får ikke tilbakeført garantikostnaden etter endt leieforhold. 

 

Hvordan tegne leiegaranti? 

Leiegaranti tegnes gjennom de fleste profesjonelle utleiemeglere/forvaltere i Norge. 

For spørsmål vedrørende tegning av Leiegaranti, kan du kontakte din utleier. 

Er du utleier som ønsker å tilby Leiegaranti til dine leietakere, kan du kontakte oss.

 

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Roy Erling Hansen

Phone:

971 75 808

E-mail:


Contact us