Skip to main content Skip to main navigation

NHO forsikring

NHO forsikring

Tilbud, rådgivning og plassering av forsikringene til NHOs medlemsbedrifter skjer fra NHO Forsikring ved Söderberg & Partners. Vi drifter  NHOs medlemsbedrifters  felles innkjøpsordning for forsikring, er rådgiver for hele ordningen og tilbyr skreddersydde løsninger.

Forsikringsordningen

Forsikringsordningen består av tilbud om meglerrådgivning ved innkjøp av forsikringer til medlemsbedriftene i NHO. Pr. dags dato er 14 av 16 Landsforeninger med i innkjøpsfellesskapet, noe som utgjør 19.000 bedrifter og 466.000 årsverk i disse bedriftene. 

I 2017 fikk bedriftene som brukte NHO Forsikring til innkjøp av forsikringer i snitt 20 prosent besparelse, noe som  utgjorde over 18.000.000 kroner for disse bedriftene. Les mer her.

 

Söderberg & Partners' rolle ved NHO Forsikring

NHO Forsikring er en egen avdeling i Söderberg & Partners som pr. dato består av åtte personer. Vi bistår daglig NHOs medlemsbedrifter med rådgivning og avklaring av spørsmål rundt forsikringer til bedriften og forsikring av personalet i bedriften.


Söderberg & Partners skal finne egnede forsikringsgivere for alle produktområder gjennom konkurranse og har i dag opp mot syv ulike, konkurrerende forsikringsleverandører.


All forsikringsdokumentasjon og innkreving av forsikringspremie skjer i regi av Söderberg & Partners. Vi har derfor en solid posisjon blant de store aktørene både nasjonalt og utover landets grenser i forhold til innkjøp og forvaltning av store forsikringsprogrammer.

 

 

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Morten Knutsen

Phone:

23 08 85 30

E-mail:


Contact us