Skip to main content Skip to main navigation

Leiegaranti næringsbygg

Leiegaranti næring er et alternativ til andre bank- eller konserngarantier og depositumsløsninger. Det dekker utleiers krav i forbindelse med leiekontrakt og garantien stiller på lik linje med en tradisjonell bankgaranti. 

Med leiegaranti unngår du å måtte gi banken pant i bedriftens eiendeler. Det er ingen midler bundet opp i bankgaranti, ingen etableringskostnader og det frigjør midler til din bedrift for investering.  

 

Trygt og enkelt med leiegaranti  

  • Leiegaranti Næring erstatter depositum/bankgaranti for husleie 
  • Garantien stiller sikkerhet på lik linje med en  bankgaranti 
  • Bedriften slipper å binde opp kapital som kan benyttes til andre formål 
  • Bedriften slipper å stille pant i bedriftens eiendom  

 

Hvem kan tegne Leiegaranti ? 

  • Virksomheter med tilfredstillende økonomi de senere årene kan søke om Leiegaranti 
  • Årlig garantipremie er meget konkurransedyktig i forhold til en bankgaranti 

 

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Roy Erling Hansen

Phone:

971 75 808

E-mail:


Contact us