Skip to main content Skip to main navigation
Bedriftsforsikring

Skade- og ansvarsforsikring

Enhver virksomhet er opptatt av risikostyring, kontroll og forutsigbarhet. Vi jobber tett på våre kunder i arbeidet med å vurdere risiko, og gir gode og kvalifiserte råd knyttet til risikostyring, skadeforebyggende arbeid og forsikringsløsninger. 

Risikoanalyse

Vår risikoanalyse tar for seg hele verdikjeden fra leverandører til sluttkunde, og gir virksomheten er godt grunnlag for å ta beslutninger knyttet til risikoavlastning. Vi er opptatt av at forsikringsløsninger skal være tilpasset virksomhetens evne og ønske om å ta egen risiko i tråd med virksomhetens forsikringspolicy.

 

Söderberg & Partners´ rolle 

Söderberg & Partners tar ansvaret for drift, administrasjon og vedlikehold av forsikringene og gir virksomheten tid og anledning til å fokusere på egen kjernevirksomhet. 


Vi holder øye med forsikringsmarkedet og varsler kundene hvis nødvendig soliditet ikke opprettholdes. 

 

Skreddersøm og tilpasning 

Finner vi ikke riktig forsikringer for virksomheten utfordrer vi forsikringsmarkedet for å komme frem til en skreddersydd løsning. Gjennom å konkurranseutsette virksomhetens forsikringer oppnår vi konkurransedyktige vilkår og betingelser. 

 

 

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Julie Warming

Phone:

954 78 317

E-mail:


Contact us