Skip to main content Skip to main navigation

Bedriftsforsikring

Vi avdekker risiko, konkurranseutsetter og megler skreddersydde forsikringsløsninger for bedrifter.
Gjør forsikring enkelt!

Skadeforsikring og ansvarsforsikring

Har du tid og kunnskap til å etablere riktig skadeforsikringsløsning for virksomheten? Bruk oss og få tilgang til ressurser og kompetanse innen risiko- og forsikringsrådgivning. 

Les mer

Personalforsikring

Sikre dine ansatte de beste bilkår og dekninger. Vi kan hjelpe deg å tilpasse bedriftens forsikringsløsninger, ved å megle frem gunstike personalforsikringer for bedrift og ansatt.

Les mer

Pensjonsforsikring

Det kan gi store utslag for den enkelte ansatte hva slags pensjonsordning bedriften velger. Vi fungerer som en rådgiver for bedrift og ansatt ved pensjonsspørsmål.

Les mer
Contact us