Skip to main content Skip to main navigation

Båtforsikring

Totalskadegaranti

Ved totalskade får du tilbake det du har betalt for båten, eller merverdi hvis markedsverdien er høyere ved skadetidspunktet.  

Med  totalskadegaranti  er du garantert et erstatningsnivå ved totalskadesom tilsvarer  det du kjøpte båten for og ikke bare markedsverdi som fastsettes av en takstmann, noe som er det normale i båtforsikringer. En båt regnes som totalskadet dersom det for eksempel ikke er mulig å reparere den, at det ikke er lønnsomt å reparere den, at den er stjålet og ikke kommet til rette eller at den ligger på havets bunn. 

Totalskadegarantien forutsetter at avtalt forsikringssum minst tilsvarer kjøpesum. Det er vanlig at forsikringsselskapene utbetaler erstatning tilsvarende det båten var verdt rett før totalskaden oppstod. Har du forsikret båten gjennom Söderberg & Partners båtprogram er du garantert minst å få det du kjøpte båten for. Forutsetningen er at det er en skade som forsikringen dekker i henhold til forsikringsvilkårene. 

 Erstatningsnivå ved totalskadeer regulert i forsikringsvilkårene punkt 11.1. og i definisjonen av «Forsikringsverdi (erstatningsgrunnlag ved totalskade)», hvis du vil vite mer. 

 

Få tilbud på båtforsikring som faktisk hjelper deg.

Bruk vårt tilbudsskjema, eller send oss en mail boat@soderbergpartners.no

 

 

 

 

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Båtavdeling

Phone:

480 73 300

E-mail:


Contact us