Skip to main content Skip to main navigation

Båtforsikring

Eierskiftegaranti for fritidsbåt

Nyhet! Eierskiftegaranti – mot skjulte feil ved kjøp av fritidsbåt fra private. 

Eierskiftegaranti er en eksklusiv ordning som dekker skjulte feil ved eierskifte av fritidsbåt mellom private. Garantien tilbys båteiere der både selger og kjøper er forsikret gjennom Söderberg & Partners båtprogram.

Garantien forutsetter at:

  • Kjøper og selger er privatpersoner
  • Selger av båten har forsikret den i minimum 12 måneder før eierskifte gjennom Söderberg & Partners båtprogram
  • Båtkjøper forsikrer båten gjennom Söderberg & Partners båtprogram *)
  • Selger og kjøper sammen har fylt ut og dokumentert båtens tilstand med besiktigelsesprotokollen beskrevet nedenfor.

*) Ordningen tilbys fra april 2019 kun når båtkjøper forsikres i Alandia Försäkring gjennom Söderberg & Partners båtprogram.

Garantien gjelder:

  • For serieproduserte fritidsbåter til privat bruk som er yngre enn 25 år og for motor/drivlinje yngre enn 15 år.
  • Gjelder ikke for båter med forsikringssum over 4 millioner kroner eller for trebåter, vannscootere eller båter benyttet i inntektsbringende virksomhet.
  • Garantien omfatter ikke feil som kan forventes å være omfattet av andre garantier eller forsikringer.

Garantien omfatter:

  • Skjulte fysiske feil i skrog, dekk, elektronikk og øvrig fastmontert utstyr som normalt benyttes for å kjøre og bruke båten, som oppdages og meldes innen 30 dager og som ikke var mulig å oppdage ved overtagelse/ besiktigelsestidspunktet.
  • Tilstand for båt med tilhørende komponenter må dokumenters på overtagelsestidspunktet med en besiktigelsesprotokoll som gjennomgås og undertegnes av både selger og kjøper. Protokollen skal sendes inn til båtavdelingen hos Söderberg & Partners. Mal for protokoll kan lastes ned fra linker nedenfor.
  • Komponenter som ikke er dokumentert i besiktigelsesprotkollen som kontrollert og funnet i orden er ikke omfattet av garantien. 

Last ned besiktigelsesprotokoll

Last ned protokoll for utfylling og signering her:


Garantien dekker:

Kostnader for utbedring av feil som er omfattet av garantien som overstiger kr.10.000, for inntil 25 % av båtens forsikringssum, begrenset til kr. 100.000. Egenandel er kr.10.000.

For fullstendige vilkår med forutsetninger og begrensninger se i båtforsikringsvilkårene, Særvilkår –«Eierskiftegaranti – mot skjulte feil ved kjøp av fritidsbåt fra private».

Få tilbud på båtforsikring som faktisk hjelper deg.

Bruk vårt tilbudsskjema, eller send oss en mail boat@soderbergpartners.no

 

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Båtavdeling

Phone:

480 73 300

E-mail:


Contact us