Skip to main content Skip to main navigation

Båtforsikring

Aldersgaranti

Vi har ingen aldersfradrag. Det betyr at erstatningsverdien ikke reduseres ved kaskoskade, når en ny del erstatter en brukt.  

Med  aldersgaranti menes at det  ikke gjøres aldersfradrag eller reduksjon i erstatning på grunn av båtens alder hvis det må kjøpes nytt for å erstatte ødelagte deler. Aldersgarantien gjelder når gammelt erstattes med nytt hvis det er en skade som dekkes i henhold til forsikringsvilkårene. 

Unntak fra aldersgarantien gjelder for; utenbordsmotor, seil, rigg, beskyttelsestrekk, personlige effekter/løsøre, jolle/lettbåt og deler som ikke lenger er tilgjengelige eller tillatt.  Når det gjelder disse unntakene, er aldersfradraget begrenset til maksimalt 1/3 av prisen på delen som erstattes.  

Aldersgarantien er regulert i forsikringsvilkårene om aldersfradrag i avsnitt 11, og spesielt om unntak med begrenset aldersfradrag i punkt 11.3 og 11.4. Se egne bestemmelser for maskinhavariskade i punkt 4.1.9, 4.1.10 og 11.6. Ved maskinhavariskade som ikke skyldes ytre påvirkning, gjelder egne bestemmelser. 

 

Få tilbud på båtforsikring som faktisk hjelper deg.

Bruk vårt tilbudsskjema, eller send oss en mail boat@soderbergpartners.no

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Båtavdeling

Phone:

480 73 300

E-mail:


Contact us