Söderberg & Partners inn på eiersiden i takstbransjen

Söderberg & Partners kjøper seg inn i Takst-Forum Trøndelag AS (51 %) og Supertakst AS (34 %).

Rollen til bygningssakyndig er ytterligere forsterket etter endringene i avhendingsloven og den nye takstforskriften. Söderberg & Partners søker kontinuerlig løsninger som bidrar til å redusere konfliktsnivået i boligmarkedet. Selskapet har stor tro på utvikling av nye og eksisterende konsepter sammen med våre kunder, Supertakst og Takst-Forum Trøndelag.

 - Gjennom flere års samarbeid med både Supertakst og Takst-Forum Trøndelag, har vi erfart hvor opptatt de er av å levere kvalitetsløsninger til markedet, og har nå kommet fram til at vi vil bringe dette samarbeidet til et nytt nivå, sier Jørn Gisvold, administrerende direktør i Söderberg & Partners Norge. - Med et felles eierskap vil vi kunne levere verdiskapende konsepter og løsninger til forbrukerne, og med det få konfliktnivået i boligmarkedet ned på et minimum.

Eiendomsmegler og bygningssakyndig besitter de to viktigste rollene for å sikre tilstrekkelig informasjon og transparens ved boligbytte, noe som har blitt enda viktigere med de nye endringene.

- Med den erfaringen vi har opparbeidet gjennom mer enn 20 år som samarbeidspartner til ulike bygningssakkyndige, har vi et brennende ønske om å bidra enda mer i utviklingen av bedre rapporter, og dermed bedre informasjon, til kjøpere og selgere av bolig, sier Gisvold.

Også Kenneth Hegge, adm.dir i Supertakst AS, har stor tro på dette samarbeidet.

- For å fortsatt kunne være en pådriver og premissleverandør i bransjen, er denne transaksjonen ekstremt viktig for oss, sier han og fortsetter: - Dette styrker grunnlaget for vekst og utvikling og gir oss muligheten til å møte økt konkurranse. I en tid med raskt endrede forutsetninger er det å ha Söderberg & Partners på laget, spennende med tanke på å videreutvikle taksbransjen, sier Hegge.

Norge
Norsk
Norge
Norsk