Skip to main content Skip to main navigation

Eiendomsmegler 1

Partnerside

EiendomsMegler 1

Her kommer all relevant informasjon om boligselgerforsikring!

Ny løsning for boligselgerforsikring – gjelder nye oppdrag fra 05.06.19
Fra og med 05.06.19 vil ny co-assuranse løsning med 3 forsikringsgivere være gjeldende på alle nye oppdrag inngått. Nedenfor finner dere ny premietabell, tegnings- og oppgjørsrutiner, forsikringsbevis med vilkår samt ny brosjyre.

RUTINER OG VILKÅR

Premietabell

Vilkår

Rutiner ved salg

Rutiner ved oppgjør

Hvordan bestille BSF boligselgerforsikring i NEXT?

Brukermanual

Saksgang hos Claims Link


PRODUKT

Boligselgerforsikring

Boligselgerforsikring nyere bolig

EGENERKLÆRING

Egenerklæringsskjema

Hvordan fungerer egenerklæringsskjemaet?

 

Kontaktinformasjon

Dersom det skulle oppstå praktiske problem med bestillinger, utsendelse av poliser, bestilling av brosjyrer eller har generelle spørsmål om produktet, send en e-post til EM1@soderbergpartners.no

Contact us