Skip to main content Skip to main navigation

Eiendomsmegler 1

Partnerside

EiendomsMegler 1

Her er all relevant produktinformasjon om boligselgerforsikring og boligkjøperforsikring. 

Boligselgerforsikring

Ny løsning for boligselgerforsikring - gjelder nye oppdrag fra 05.06.19

Fra og med 05.06.19 vil ny co-assuranse løsning med 3 forsikringsgivere være gjeldende på alle nye oppdrag inngått.
Nedenfor finner dere ny premietabell, tegnings- og oppgjørsrutiner, forsikringsbevis med vilkår samt ny brosjyre.

RUTINER OG VILKÅR

Premietabell
Vilkår
Rutiner ved salg
Rutiner ved oppgjør
Hvordan bestille BSF boligselgerforsikring i NEXT?
Brukermanual
Saksgang hos Claims Link

PRODUKT

Boligselgerforsikring
Boligselgerforsikring nyere bolig

EGENERKLÆRING

Egenerklæringsskjema
Hvordan fungerer egenerklæringsskjemaet?

Kontaktinformasjon

Dersom det skulle oppstå praktiske problem med bestillinger, utsendelse av poliser, bestilling av brosjyrer eller har generelle spørsmål om produktet, send en e-post til EM1@soderbergpartners.no

Contact us