Åpenhet og transparens

Fast rådgivnings­honorar

Returprovisjon og rabatter direkte tilbake til klienten

Din tilfredshet - vårt viktigste insentiv

Hvordan vi tar oss betalt

Som uavhengig rådgiver er klienten vår eneste oppdragsgiver og den som betaler for de tjenestene vi utfører – vi mottar ingen betalinger fra tredjeparter. Eventuelle rabatter og returprovisjoner som vi mottar går uavkortet tilbake til klientene våre.

Vi har kun to komponenter i honorarmodellen vår:

  • Et honorar for den innledende rådgivningsprosessen med diskusjoner, valg, innfasing og dokumentasjon i en Formuesplan (implementeringshonorar)
  • Et honorar for løpende forvaltning, handel, oppgjør, oppfølging og rapportering (årlig honorar). Kostnader til valgte fond kommer i tillegg, men innkjøpskraften vår gir betydelige rabatter.

Begge honorarene avhenger av størrelsen på beløpet som forvaltes. Kostnader til valgte fond kommer i tillegg, og vil avhenge av den enkelte risikoprofil sin sammensetning.

Som et ledd i ivaretakelsen av vårt samfunnsansvar, så betaler ikke allmennyttige stiftelser og veldedige organisasjoner implementeringshonorar til oss. De settes også ned et nivå i årlig honorar.

Familie og henvisninger

Familier og henvisninger med separate klientforhold blir behandlet som et klientforhold – det er den samlede forvaltningskapitalen som legges til grunn for beregning av årlig honorar.

Vår honorarmodell

Kun to komponenter i honorarmodellen vår:

  • Innledende prosessen: diskusjoner, valg, utarbeidelse av investeringsstrategi, innfasing og dokumentasjon (implementeringshonorar)
  • Løpende oppfølging: forvaltning, ivaretakelse av investeringsstrategi, handel, oppgjør, oppfølging og rapportering (årlig honorar). Kostnader til valgte fond kommer i tillegg, men innkjøpskraften vår gir betydelige rabatter.

   Porteføljeverdi

Årlig honorar

Implementering

Under 2,5 MNOK 1,75 % 1,75 %
2,5 MNOK - 5 MNOK 1,50 % 1,50 %
5 MNOK - 10 MNOK 1,25 %  1,00 %
10 MNOK - 25 MNOK 1,00 % 0,50 %
25 MNOK - 50 MNOK 0,85 % 0,25 %
50 MNOK - 100 MNOK 0,75 % 0,15 %
100 MNOK - 250 MNOK 0,65 % 0,10 %
Over 250 MNOK Etter nærmere avtale Etter nærmere avtale
Norge
Norsk
Norge
Norsk