Skip to main content Skip to main navigation

Söderberg & Partners

Söderberg & Partners ble grunnlagt i Sverige i 2004 og er i dag en ledende leverandør av formuesforvaltning og bedriftsforsikringstjenester i Norden og Nederland.

Selve kjernen i vårt tilbud er å hjelpe enkeltpersoner og bedrifter til å ta velinfortmerte beslutninger i saker som har betydning for deres økonomi og deres liv.

Vi kanaliserer og konkretiserer dette tilbudet gjennom flere ulike tjenester innenfor varemerket Söderberg & Partners. Tjenestetilbudet omfatter pensjonsrådgivning, forsikringsrådgivning og forsikringsformidling, samt formuesforvaltning og kapitalforvaltningstjenester. Vi utvikler og tilbyr også digitale verktøy som finansiell rådgivning, lønns-og ytelsesstyring og medarbeiderutvikling.

Hva vi tror på

Vi er den finansielle rådgiveren som har stor tro på fordelene ved å tenke annerledes og hele tiden stille spørsmål bed. endre og utvikle den tradisjonelle måten å jobbe på i vår bransje. Vår visjon er å være proaktiv i dag for å la våre kunder nyte et rikere og sikrere liv imorgen. For å lykkes med dette oppdraget er det avgjørende at vårt forhold til våre kunder er basert på et kjernesett med verdier. Vår bedriftsfilosofi bygger på tre hjørnesteiner: åpenhet, velbegrunnet analyser og personlig rådgivning.

Vårt forhold til våre kunder, og til syvende og sist hele vår virksomhet, er bygget på tillit. Vi er avhengige av at våre kunder har tillit til oss, at de føler de får den hjelpen de trenger og føler seg fornøyde med rådene vi gir dem. For å etablere og opprettholde denne tilliten med våre kunder, er det pålagt oss å forstå og dele vår visjon og verdier med alle våre ansatte.

Les mer

Fakta

Grunnlagt: 2004 i Sverige

Lokasjoner: 110+* kontorer i Sverige, Norge, Danmark, Finland, og Nederland. Konsernet har også et kapitalforvaltningsteam i Luxemburg og et IT-utviklingsteam i Spania.

Ansatte: 3000

Årlig omsetning: 470 M EUR (2021)

Total Assets under Management/Advice: 50+ bn EUR (2019)

 

*Tallet viser kun Söderberg & Partners kontorer og inkluderer ikke kontorer til partnere og datterselskaper. 

Grunnlagt

2004

Ansatte

3000

Årlig omsetning

470 M EUR
Kontakt oss