Skip to main content Skip to main navigation

Sandwich Brothers og Sorbet Sisters

Som et ledd i vårt CSR-arbeid (Corporate Social Responsibility) har vi inngått et samarbeid med Sandwich Brothers og Sorbet Sisters.

Her får ungdom med flyktningbakgrunn en introduksjon til norsk arbeidsliv gjennom produksjon og salg av is. Her får jenter og gutter i alderen 18-25, i løpet at ett år i praksis, opplæring i å lage og selge is, arbeidstrening og kursing gjennom hele ansettelsesforholdet.

Sandwich Brothers er Oslos første 100% Debio-sertifiserte økologiske isprodusent, men det som gjør bedriften annerledes er at den kun ansetter flyktninger som har kommet til Norge fra krig og konflikt, og er organisert som en sosial entreprenør, et eventuelt overskudd i framtiden vil gå tilbake til driften, så de kan ansette flere flyktninger. Nylig ble også Sorbet Sisters lansert, hvor unge flyktningjenter lager vegansk sorbet.

Du kan lese mer her:

Kontakt oss