Skip to main content Skip to main navigation

Ruseløkkveien 30

0251 Oslo

Kontakt kontoret:

E-post: post@soderbergpartnerswealth.no

Tlf: 22 44 77 00

Postadresse: Postboks 2081 Vika, 0125 Oslo

Administrerende direktør: Michael V. Sivertsen (kontaktinformasjon lenger ned)


Kontaktpersoner

André Lund Walker

leder forretningsstøtte

andre.walker@soderbergpartnerswealth.no
93048044

Carl Christian Müller

leder IT drift

carl.muller@soderbergpartnerswealth.no
91516741

Espen Strømme

leder utvikling og investeringer

espen.stromme@soderbergpartnerswealth.no
41759190

Kristine Bagn

Head of Compliance & Risk

kristine.bagn@soderbergpartnerswealth.no
90851924

Lone Larsson Hestnes

driftssjef / Chief Operating Officer

lone.hestnes@soderbegpartnerswealth.no
92884902

Marcus Børresen

stabssjef / Chief of Staff

marcus.borresen@soderbegpartnerswealth.no
91881022

Michael V. Sivertsen

administrerende direktør / Chief Executive Officer

michael.sivertsen@soderbergpartnerswealth.no
93040406

OA

Oscar Andersson

IT-utviklingssjef

oscar.andersson@soderbegpartnerswealth.no
97837084

Raymond Rødje Edquist

viseadministrerende direktør

raymond.edquist@soderbergpartnerswealth.no
91558525

Sturla Skogland, CFA

investeringsdirektør / Chief Investment Officer

sturla.skogland@soderbergpartnerswealth.no
91552513

Kontakt oss