Skip to main content Skip to main navigation

Fridtjof Nansens plass 2

0160 Oslo

Kontakt kontoret:

E-post: post@soderbergpartnerswealth.no

Tlf: 22 44 77 00

Administrerende direktør: Michael V. Sivertsen (kontaktinformasjon lenger ned)


Contacts

André Lund Walker

leder forretningsstøtte


93048044

Bo Myrås

Leder forretningsutvikling


95022797

Carl Christian Müller

Leder IKT


91516741

Kristine Bagn

Head of Compliance


90851924

Michael V. Sivertsen

Administrerende direktør


93040406

Sturla Skogland

Investeringsdirektør


91552513

Trond Finnanger

Driftssjef


95107200

Contact us