Personforsikring

Er du usikker på hvilke personalforsikringer din bedrift bør ha? Vi hjelper deg med å finne riktig løsninger, og megler frem gunstige personalforsikringer for bedriften og de ansatte. 

Dette er en obligatorisk og lovpålagt forsikring som enhver arbeidsgiver plikter å tegne for alle sine ansatte.

Dette er en frivillig dekning.

Dette er en frivillig ulykkesdekning som dekker den ansatte ved skader som påføres enten på arbeid eller på fritiden.

Dette er en frivillig dekning som dekker ansatte ved død, uansett årsak.

Dette er en frivillig dekning som dekker ansatte ved uførhet grunnet skade og sykdom.

Dette er en frivillig dekning.

Reiseforsikring er en frivillig dekning, som kan deles inn i to grupperinger:

Kritisk sykdom er en frivillig dekning.

Sykelønn er en frivillig forsikring

Dette er en frivillig dekning.

Bli kontaktet av en rådgiver

Har du spørsmål rundt forsikringsløsninger for deg eller din virksomhet?
Norge
Norsk
Norge
Norsk