Utleieforsikring

Forsikringen er en ekstra sikkerhet for utleier ut over det som gis ved ordinær depositumskonto/-garanti.

Utleieforsikring

Söderberg & Partners har inngått en kollektiv avtale med Tryg som leverandør av Utleieforsikring som tilbys gjennom våre samarbeidspartnere.

Forsikringen er en ekstra sikkerhet for utleier ut over det som gis ved ordinær depositumskonto/-garanti. Forsikringen kan kun tegnes for private leieforhold og har en egenandel på 3 eller 4 måneders husleie.

Forsikringen dekker følgende:

    • Husleietap inntil 6 måneders husleie
    • Skader på husrom utover normal slitasje på inntil kr 500 000
    • Merutgifter til utkastelse med inntil kr 30 000

Spørsmål om Utleieforsikring?

Har du spørsmål om Utleieforsikring eller er en utleiemegler/-forvalter som ønsker å innlemmes i ordningen? Ta kontakt med oss!
Send en e-post
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish