Leiegaranti

Leiegaranti tegnes gjennom våre samarbeidspartnere, som er de fleste profesjonelle utleiemeglere og forvaltere i Norge.

Leiegaranti

Ved å benytte Leiegaranti gjennom Söderberg & Partners vil utleier ha samme sikkerhet som ved et tradisjonelt depositumsforhold. Dersom Leieforholdet er sikret gjennom en Leiegaranti, vil utleier ved et rettmessig krav få utbetaling på samme måte som ved et depositumsforhold i bank.

Leiegaranti er ingen forsikring, men en selvskyldnerkausjon og kan kun tegnes for private leieforhold.

Leiegaranti gir leietaker større økonomisk fleksibilitet

Ved å benytte Leiegaranti betaler leietaker en lav engangskostnad og slipper derfor å låse pengene sine på en sperret depositumskonto. Pengene kan heller disponeres på en annen måte, som f.eks boligsparing. Dersom leietaker ikke har oppsparte midler til å stille depositum så vil valg av Leiegaranti sørge for at det ikke må lånes penger eller tas opp et dyre forbrukslån.

Hva koster Leiegaranti?

Leietaker betaler en lav engangskostnad, mellom 11-16% som beregnes ut ifra størrelsen på avtalt depositum. Varigheten på Leiegarantien er opp til tre år og tegnes ved inngåelse av leiekontrakten.

Priseksempel 12%

Husleie: kr 10 000,-
Depositum: kr 30 000,- (tre måneders husleie)
Kostnaden for å tegne Leiegaranti er kr 3 600,-
Leietaker får ikke tilbakeført garantikostnaden etter endt leieforhold.

Hvordan tegne Leiegaranti?

Leiegaranti tegnes gjennom våre samarbeidspartnere, som er de fleste profesjonelle utleiemeglere/forvaltere i Norge.

Ved spørsmål som gjelder tegning av Leiegaranti, kan du kontakte din utleiemegler eller forvalter.

Er du utleier som ønsker å tilby Leiegaranti til dine leietakere, kan du kontakte oss på telefon 971 75 808 eller per e-post 

Leiegaranti er ingen forsikring

Leiegaranti er en selvskyldnerkausjon som betyr at dersom det forekommer en utbetaling fra garantien, vil Garantist kreve tilbake utbetalingen i sin helhet av leietaker.

Utleier får kun utbetalt rettmessige krav i henhold til Husleieloven, og etter tilsvarende retningslinjer som ved et tradisjonelt depositumsforhold.

Bli kontaktet av en rådgiver

Har du spørsmål rundt forsikringsløsninger for deg eller din virksomhet?
Norge
Norsk
Norge
Norsk