Skip to main content Skip to main navigation

Forsikring - Næring

S&P skreddersyr og fremforhandler gode forsikrings- og pensjonsløsninger for din bedrift og dine ansatte. Vår analyse, risikostyring og uavhengige rådgivning - gir bedre kontroll, økt forutsigbarhet og gunstige betingelser.

Skade- og ansvarsforsikring

Har du tid og kunnskap til å etablere riktig skadeforsikringsløsning for virksomheten? Bruk oss og få tilgang til ressurser og kompetanse innen risiko- og forsikringsrådgivning. 

Les mer

Personalforsikring

Sikre dine ansatte de beste vilkår og dekninger. Vi kan hjelpe deg å tilpasse bedriftens forsikringsløsninger, ved å megle frem gunstige personalforsikringer for bedrift og ansatt.

Les mer

Pensjonsforsikring

Det kan gi store utslag for den enkelte ansatte hva slags pensjonsordning bedriften velger. Vi fungerer som en rådgiver for bedrift og ansatt ved pensjonsspørsmål.

Les mer

Idrettsforsikring

Bruker man en forsikringsmegler på idrettsforsikring har våre kunder fleksibilitet til å skifte forsikringsgiver ved behov eller etter konkurranseutsetting, og snarlig kunne tilpasse seg nye behov og løsninger samt god kontroll på kostnader og inntekter.

Les mer

NHO Forsikring

Tilbud, rådgivning og plassering av forsikringene til NHOs medlemsbedrifter skjer fra NHO Forsikring ved Söderberg & Partners. Vi drifter  NHOs medlemsbedrifters  felles innkjøpsordning for forsikring, er rådgiver for hele ordningen og tilbyr skreddersydde løsninger.

Les mer

Internasjonal forsikring

Mange norske bedrifter har virksomhet i utlandet. Det er ikke sikkert at datterselskapet er dekket av selskapets norske forsikring.

Les mer

Leiegaranti - næringsbygg

Leiegaranti næring er et alternativ til andre bank- eller konserngarantier og depositumsløsninger. Det dekker utleiers krav i forbindelse med leiekontrakt og garantien stiller på lik linje med en tradisjonell bankgaranti.

Les mer
Contact us