Skip to main content Skip to main navigation

Vår rådgivningsprosess

Med formue kommer kompleksitet. Derfor har Söderberg & Partners Wealth Management utviklet en systematisk rådgivningsprosess som er fleksibel nok til å dekke den enkeltes behov, målsettinger og situasjon. Samtidig vil vi dra nytte av erfaring og innovasjon innen porteføljeteori med et øye på utvikling og nytenkning innen kapital- og formuesforvaltning.

Icon - analyse.png

1. Kartlegging og analyse
 • Finansiell og skattemessig situasjon
 • Investeringsmål og ønske om likviditet
 • Avklare juridiske problem­stillinger
Les mer

Icon - analyse.png

2. Valg av strategi og portefølje
 • Avdekke risikoevne og risikovilje
 • Valg av aktivaklasser, og fordeling
 • Sammensetning av type investeringer innefor hver aktivaklasse
Les mer

Icon - analyse.png

3. Valg av samarbeidsmodell
 • Diskusjon og valg av samarbeidsform
 • Helhetlig forvaltning eller delmandat
 • Avklare videre utvikling i samarbeidet
Les mer

Icon - analyse.png

6. Evaluering
 • Risiko & likviditet mot mål & strategi
 • Endringer i risikoevne eller -vilje
 • Vurdere om forvaltningen innfrir avkastnings­forventninger
Les mer

Icon - analyse.png

5. Forvaltning
 • Implementering av investeringer
 • Løpende og periodisk rapportering
 • Personlig oppfølging ved behov
 • Sikre etterlevelse av valgt strategi
Les mer

Icon - analyse.png

4. Dokumentasjon
 • Utarbeide Formuesplan
 • Avtaler, formalia og signatur
 • Gjennomgang av anbefalte forvaltere og fond
Les mer

Icon - analyse.png

1. Kartlegging og analyse
 • Finansiell og skattemessig situasjon
 • Investeringsmål og ønske om likviditet
 • Avklare juridiske problem­stillinger
Les mer

Icon - analyse.png

2. Valg av strategi og portefølje
 • Avdekke risikoevne og risikovilje
 • Valg av aktivaklasser, og fordeling
 • Sammensetning av type investeringer innefor hver aktivaklasse
Les mer

Icon - analyse.png

3. Valg av samarbeidsmodell
 • Diskusjon og valg av samarbeidsform
 • Helhetlig forvaltning eller delmandat
 • Avklare videre utvikling i samarbeidet
Les mer

Icon - analyse.png

4. Dokumentasjon
 • Utarbeide Formuesplan
 • Avtaler, formalia og signatur
 • Gjennomgang av anbefalte forvaltere og fond
Les mer

Icon - analyse.png

5. Forvaltning
 • Implementering av investeringer
 • Løpende og periodisk rapportering
 • Personlig oppfølging ved behov
 • Sikre etterlevelse av valgt strategi
Les mer

Icon - analyse.png

6. Evaluering
 • Risiko & likviditet mot mål & strategi
 • Endringer i risikoevne eller -vilje
 • Vurdere om forvaltningen innfrir avkastnings­forventninger
Les mer

Icon - analyse.png

1. Kartlegging og analyse
 • Finansiell og skattemessig situasjon
 • Investeringsmål og ønske om likviditet
 • Avklare juridiske problem­stillinger
Les mer

Icon - analyse.png

2. Valg av strategi og portefølje
 • Avdekke risikoevne og risikovilje
 • Valg av aktivaklasser, og fordeling
 • Sammensetning av type investeringer innefor hver aktivaklasse
Les mer

Icon - analyse.png

3. Valg av samarbeidsmodell
 • Diskusjon og valg av samarbeidsform
 • Helhetlig forvaltning eller delmandat
 • Avklare videre utvikling i samarbeidet
Les mer

Icon - analyse.png

4. Dokumentasjon
 • Utarbeide Formuesplan
 • Avtaler, formalia og signatur
 • Gjennomgang av anbefalte forvaltere og fond
Les mer

Icon - analyse.png

5. Forvaltning
 • Implementering av investeringer
 • Løpende og periodisk rapportering
 • Personlig oppfølging ved behov
 • Sikre etterlevelse av valgt strategi
Les mer

Icon - analyse.png

6. Evaluering
 • Risiko & likviditet mot mål & strategi
 • Endringer i risikoevne eller -vilje
 • Vurdere om forvaltningen innfrir avkastnings­forventninger
Les mer

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Våre kontorer

Söderberg & Partners Wealth Management holder til mange steder i landet. Her finner du kontorene nærmest deg.

Se våre kontorer

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss
Kontakt oss