Bærekraftig formuesrådgivning

ESG står for Environmental, Social og Governance, og kan oversettes til miljømessige forhold, sosiale forhold og forhold knyttet til eierstyring og selskapsledelse. Dette er de tre nøkkelfaktorene som vurderes når man ser på de bærekraftige og etiske effektene av å investere i et selskaps egenkapital og gjeld. Vi forventer høyere langsiktig avkastning ved å investere i selskaper og aktiva som bidrar til en bærekraftig utvikling av verdensøkonomien. ESG-hensyn er derfor bygget inn i våre løpende vurderinger og beslutninger om strategisk aktivaallokering og forvalterseleksjon.

Bærekraftige investeringer

Bærekraft i rådgivningen ​

Som rådgiver er vår viktigste oppgave å forstå våre klienters verdier og målsetninger. Vi ønsker å være en god samtalepartner som både lytter og utfordrer. Løsninger vi anbefaler vil være tilpasset den enkelte klient sine ønsker og mål. ​

Bærekraft i aktivaallokeringen​

Vi tror at ESG-faktorer kan ha betydelig påvirkning på langsiktig risiko og avkastning. ESG integreres i investeringsprosessen for de ulike aktivaklassene, med mål om å styre risiko og øke langsiktig avkastning for våre klienter. Det kan skreddersys dedikerte bærekraftige mandater for klienter som har spesifikke behov.​

Bærekraft i forvalterseleksjonen​

Et av de mange kriteriene vi ser etter når vi velger forvaltere er hvorvidt de har et ESG-fortrinn målt mot sine konkurrenter. Vi vurderer hvordan samtlige forvaltere bruker ESG som en del av deres investeringsprosess, i alt fra risikostyring til selskapsanalyse, i tillegg til hvor effektive de er i sitt påvirkningsarbeid.

Hva tror vi på?​

 

Risikostyring

  • Vi tror at miljø-, sosial- og selskapsstyringsrelaterte (ESG) forhold, spesielt klimaendringer, representerer økonomisk risiko for våre klienter og bør tas hensyn til i investeringsprosessen

Klimaendringer

  • Vi tror at klimarelaterte faktorer vil skape investeringsrisikoer og muligheter som vi bør utnytte så langt det er mulig innenfor bredere strategiske mål​
  • I lys av vårt ansvar som rådgiver, tror vi det er hensiktsmessig å tilpasse investeringsstrategien for å oppnå målene i Paris-avtalen så langt det er mulig, og samtidig balansere bredere risiko- og avkastningsmål​

Eierskapsutøvelse​
(Stewardship)

  • Vi tror at god eierskapsutøvelse kan forbedre langtidsresultater og er derfor i det beste for oss og våre klienter​
  • Vi forventer at alle forvaltere overvåker selskapene de investerer i og engasjerer seg med ledelsen i selskapene rundt alle relevante eierskapssaker, inkludert godtgjørelse, strategi, kapitalstruktur, håndtering av faktiske eller potensielle interessekonflikter, risiko, sosial og miljømessig påvirkning og selskapsledelse

Menneskerettigheter

  • Vi tror at å respektere menneskerettigheter er en viktig del av god forretningspraksis og risikostyring, og bør hensyntas til i investeringsbeslutninger

 

Les mer om våre ESG - overbevisninger her:
Söderberg & Partners Wealth Management ESG overbevisninger​

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish