Skip to main content Skip to main navigation

Söderberg & Partners er nå Norges ledende aktør innen risikovurdering og finansiell rådgivning

Söderberg & Partners er nå Norges ledende aktør innen risikovurdering og finansiell rådgivning

9 september · 2020

Söderberg & Partners har siden etableringen i Sverige i 2004 vokst til å bli Nordens største frittstående rådgiver for privatpersoner og bedrifter. Selskapet har virksomheter i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Luxembourg og Nederland.

Samlet har Söderberg & Partners-gruppen i overkant av 600 mrd. kroner under rådgivning og er Nordens største frittstående innkjøper av forsikringer på vegne av sine kunder. Dette gjør konsernet til den største aktøren innenfor formuesforvaltning, forsikringsmegling og pensjonsrådgivning i Norden. Konsernet omsatte for 4 mrd. kroner i 2019 og har over 2200 ansatte.

Söderberg & Partners i Norge til nå

Söderberg & Partners har i mange år allerede vært en av Norges største innkjøper av forsikringstjenester for sine kunder, som består av bedrifter, organisasjoner, fagforbund og privatpersoner. Vi har som mål å forenkle forsikring. Selskapet har mer enn 220 ansatte i Norge, fordelt på kontorer i Lysaker, Trondheim, Larvik, Innlandet og Østfold. Söderberg & Partners tilbyr tjenester innen forsikringsrådgivning, forsikringsmegling, tjenestepensjon- og HR-rådgivning, medlemsforsikringer til foreningsmarkedet og uavhengig skadeoppgjør og skaderådgivning

Söderberg & Partners er nå Norges ledende rådgiver innen håndtering av risiko og finansiell forvaltning

Nå tar Söderberg & Partners nye steg i Norge og utvider tjenestetilbudet sitt. Det skjer gjennom investeringen i Forvaltningshuset, som yter finansiell rådgivning for formuende privatpersoner og investeringsselskaper, samt gjennom etableringen av Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning som tilbyr pensjonsrådgivning for ledere og arbeidstakere.

«Nå er Söderberg & Partners i Norge blitt en komplett uavhengig rådgiver for norske privatpersoner og bedrifter innenfor håndtering av risiko og finansielle rådgivning. Vårt historiske tyngdepunkt innenfor forsikring er nå utvidet til også omfatte formuesforvaltning og pensjonsrådgivning. Vi gleder oss til å presentere vårt nye komplette tjenestetilbud til nye og bestående kunder», sier Jørn Gisvold som er adm. dir. for forsikringsvirksomheten.

Söderberg & Partners Wealth Management

Söderberg & Partners kom i 2019 inn på eiersiden av verdipapirforetaket Forvaltningshuset, som nå har skiftet navn til Söderberg & Partners Wealth Management. Sammen med sin søstervirksomhet i Sverige er de nå Nordens største frittstående formuesforvalter, med en samlet rådgivningskapital på 250 mrd. kroner på vegne av 20.000 kunder.

Söderberg & Partners Wealth Management bistår privatpersoner, investeringsselskaper, stiftelser og andre organisasjoner med forvaltningen av deres finansielle verdier. Kunden står i sentrum, og alle råd som gis er tilpasset den enkeltes individuelle behov, målsettinger og risikovillighet. Den norske virksomheten har 85 medarbeidere fordelt på kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen og Tønsberg.

«Som en del av den nordiske Söderberg & Partners-familien får vi nå enda sterkere innkjøpskraft og flere ressurser, slik at vi kan gi enda flere privatpersoner og bedrifter uavhengig rådgivning slik rådgivning alltid var ment å være», sier adm. dir. i Söderberg & Partners Wealth Management AS, Michael V. Sivertsen.

Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning

Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning er selskapets nyeste satsningsområde som skal tilføre ytterligere verdi til ansatte hos bedrifts- og foreningskunder. Selskapet vil yte personlig rådgivning innen sparing, pensjon og forsikring for ledere og arbeidstakere.

«Pensjon er et komplekst tema, og vi mener god pedagogisk og personlig rådgivning er en mangelvare i dagens marked. Vi opplever at andre aktører i markedet i stor grad flytter informasjon og tjenester over på nettbaserte løsninger, og overlater mye av informasjonsinnhentingen til deg som privatperson. Det ønsker vi å gjøre noe med», sier leder i Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning, Christian Carlem.

Ta kontakt med oss for mer informasjon

Vi gleder oss til å fortelle mer om våre nye tjenester til bestående og nye kunder. Ring din rådgiver hos oss eller ta kontakt for et møte.

Vi søker flere nye medarbeidere og ber interesserte søke på utlyste stillinger eller sende oss en åpen søknad.

Pressemelding

Söderberg & Partners kjøper majoriteten av aksjene i Østfold Forsikringsmegling

16 april · 2020

Söderberg & Partners (S&P) kjøper majoriteten av aksjene i Østfold Forsikringsmegling (ØFM).

S&P kjøper 75% av aksjene i ØFM. ØFM ble etablert i 1989 og er et av landets eldste meglerhus, de jobber mot kunder i offentlig og i bedriftsmarkedet i Østfold. 

Jørn Gisvold, adm. dir. i Söderberg & Partners
Jørn Gisvold, adm. dir. i Söderberg & Partners

Kjøpet er et ledd i vår vekststrategi. Vi skal vokse og styrke våre kunders innkjøpskraft mot de store forsikringsselskapene. Konkurransen i markedet blir stadig tøffere, og det trengs derfor større fagmiljø for å henge med i utviklingen fremover, sier adm. dir. Jørn Gisvold i Söderberg & Partners.

Nå er vi også representert med kontor i Østfold. Vi ser store potensialer på Pensjon og Pensjonsrådgivning og selvsagt vekst i SMB markedet i denne regionen. Söderberg & Partners har en offensiv vekststrategi og siden 2014 har selskapet vokst med 140 ansatte i Norge. Veksten har kommet som konsekvens av både oppkjøp og organisk vekst. Konsernet er i dag Nordens største innen forsikringsformidling.

 

Webinar

Webinar 2. april kl 13:00

30 mars · 2020

 

Vi har fått flere henvendelser fra kunder som er urolige for pensjonssparingen sin, og som lurer på hva de bør gjøre nå.


Velkommen til webinar

Pandemiens påvirkning på økonomi og finansielle markeder.
 
Vi inviterer til et webinar hvor Söderberg & Partners' søsterselskap 
for Wealth Management (Forvaltningshuset) belyser følgende problemstillinger:
 • Covid-19 og dens påvirkning på økonomi og finansielle markeder.
 • Hva bør man gjøre med pensjonskapitalen? Hva med fri kapital?

 

 
Vil fallet fortsette? Når vil markedet snu?
Det kan verken vi eller noen andre gi et godt svar på. Rett og slett fordi ingen vet.
 
Det er sannsynlig at både frykt og usikkerhet vil prege nyhetsbildet og finansmarkedene en tid fremover, og vi vil helt sikkert få store daglige fall og påfølgende rekyler. Mer enn det vet vi ikke.
 
Under webinaret gir vi en oppsummering av hva som har skjedd til nå. Samtidig ønsker vi å minne om viktigheten av å ikke gjøre forhastede og irrasjonelle valg knyttet til sparing, selv i perioder med uro i markedet. Til slutt forsøker vi å besvare det spørsmålet mange stiller seg: Hva bør jeg gjøre?

Koronavirus

Informasjon til kunder og samarbeidspartnere

11 mars · 2020Driftsstans og tap

En lang rekke virksomheter rammes nå av koronaviruset som følge av at ansatte blir syke, settes i karantene og varer/tjenester ikke leveres. For noen betyr det stengte butikker grunnet manglende ansatte. For andre resulterer det i at varer og produkter ikke kommer frem, tjenester ikke levert, og produksjonen stopper opp. For at forsikringen skal erstatte tapt omsetning ved driftsavbrudd, enten dette skjer i egen virksomhet eller som følge av skade hos leverandør, må det være som følge av en fysiskskadehendelse. Et virusutbrudd som resulterer i tapt/redusert omsetning anses som force majeure, hvor forhold og situasjoner er utenfor de involverte parters kontroll, og erstattes dessverre ikke av forsikringen.

Mange (store) arrangementer avlyses nå av forskjellige grunner. Dette rammer artister som ikke kan opptre, idrettsutøvere melder frafall, hoteller står tomme, messer avlyses, osv. Det skaper ringvirkninger for alle involverte leverandører, arrangører, aktører, gjester og kunder, og gir store økonomiske konsekvenser. For hotellbransjen kan det være unntak hvor det i enkelte tilfeller kan være tegnet spesialforsikring med utvidelse for epidemisk avbrudd. Her settes gjerne karenstid (egenandel) til minimum 7 dager, og for at forsikringen skal iverksettes betinger det at det er myndighetene som krever stengning av virksomheten. Det er ellers ingen andre forsikringer som kan erstatte de mange tap som nå oppstår for bedriftene.

For andre typer virksomheter som avhenger av forsendelser kan transportforsendelser stoppe opp underveis ved at transportmidler settes i karantene, havner stenges osv. Dette regnes som en forretningsmessig risiko, og vil ikke erstattes av en transportforsikring.


Koronaviruset og reiseforsikring

Det er forsikringsselskapenes normale vilkår som gjelder også knyttet til Korona-utbruddet. Det betyr at selskapene dekker avbestilling av reiser til områder UD/Folkehelseinstituttet fraråder innreise til. Her kan dog praksis være noe ulik, så det bør sjekkes i hvert tilfelle. Felles for alle avbestillingsmuligheter er at reisen må ha vært bestilt før reiserådet var gitt fra UD.

Generell frykt for å reise, eller avbestilling fordi et arrangement er avlyst, dekkes ikke.

Til destinasjoner hvor flyselskapet har innstilt sine flygninger, er det flyselskapet som må erstatte eventuelle tap dersom det ikke er til noen av de ovennevnte områdene. Uansett skal flyselskapet enten tilby ombooking eller refundere prisen på flybillettene hvis de kansellerer.

Det foretas løpende endringer i reiserådene og det er nødvendig å følge med oppdateringer.


Avbestilling

 • Reiseforsikring dekker avbestilling til steder UDs reiseråd advarer mot. Reisen må være betalt før det aktuelle reiserådet ble utstedt. Det kan være tidsfrister.
 • Noen selskaper dekker avbestilling til flere steder enn UDs reiseråd advarer mot. Sjekk med ditt forsikringsselskap.
 • Avbestilling av reiser dekkes kun til de land/steder enn UD reserverer mot, og eventuelt steder forsikringsselskapet uttrykkelig har tatt med i tillegg.
 • Avbestillinger som gjøres etter selskapenes tidsfrister dekkes ikke.
 • Kontakt reisearrangør for mulig ombooking/refusjon.
 • Forsikringen dekker kun utgifter som ikke dekkes av reisearrangøren.
 • Reiseforsikringen dekker ikke avbestilling som følge av smittefrykt


Karantene

 • Dersom du er syk, dekker reiseforsikringen behandling, sykehusopphold osv. som vanlig.
 • Dersom lokale myndigheter setter deg i karantene eller gir deg utreiseforbud, selv om du er frisk, dekker en del forsikringsselskaper ekstrautgiftene som ikke flyselskapet eller andre dekker. Sjekk med selskapet ditt. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke av reiseforsikringen, men du kan ha rett på sykemelding og sykelønn.
  Les mer på Nav.no.

 

Nyttige linker

Her er noen relevante linker med nyttig informasjon knyttet til reiseforsikring samt informasjon fra Folkehelseinstituttet.


Informasjon om reiseforsikring


Informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI)


Informasjon fra NHO

Informajon fra UD

Contact us