Skip to main content Skip to main navigation

På innsiden med Agnar Nordeidet

På innsiden av Söderberg & Partners

Møt Agnar Nordeidet, COO i Söderberg & Partners

27 august · 2021

Agnar Nordeidet er COO i Söderberg & Partners Norge. Som operasjonell leder for forsikring og pensjon har han flere viktige fokusområder.

agnar_nordeidet.jpg
Agnar Nordeidet, COO i Söderberg & Partners

Agnar er ansvarlig for eiernes ønske om vekst i forretningen og kontroll på kostnadene, kundetilfredshet når det gjelder kvalitet i rådgivningen, samt drift og utvikling av våre digitale verktøy og vårt tjenestespekter. Alt dette i tråd med gjeldende lover og retningslinjer. I tillegg skal våre ansatte i Söderberg & Partners oppleve at de blir ivaretatt, både med hensyn til kompetanseutvikling og tilgang til gode arbeidsverktøy.

Vekstambisjoner

Söderberg & Partners har en relativt aggressiv vekststrategi – og selskapet har siden etableringen i Norge for 7 år siden, vokst til nesten dobbelt størrelse. Kan du fortelle litt mer rundt dette?

- Vekst kan skapes på to måter. Gjennom organisk vekst eller oppkjøp. Söderberg & Partners, som konsern, har hovedsakelig vokst og blitt store gjennom oppkjøp, sier Agnar.

Blant oppkjøpene som er gjort i Norge, kan vi nevne Bafo og Quality Broker, Garde i Trondheim og selskapene Gabler Insurance Broker, R2 og Gagne i Bergen. Det jobbes nå med etablering også i andre regioner.

- Vår partnermodell er ukomplisert og enkel. Vi ønsker at våre entreprenører ute i forretningen, i hele landet, skal være medeiere i sin arbeidsplass og ta del i de verdiene som skapes. På denne måten opprettholdes gründerånden i forretningen, samtidig som vi får god kontroll på utviklingen av topp- og bunnlinjen til de ulike enhetene, forklarer han.

- Det vi tilfører forretningsenhetene, er en solid merkevare i tillegg til faglig, juridisk og administrativ støtte. Det inkluderer alt fra opplæring og regnskap til produkt- og IT-utvikling. På denne måten kan entreprenørene gjøre det de kan best; fokusere på å bygge forretning og håndtere potensielle og eksisterende kunder. Dette har vært en suksessoppskrift for Söderberg & Partners i samtlige land hvor selskapet er representert.

Personlig rådgivning der kundene er

En annen ting som er viktig for Söderberg & Partners, er tilstedeværelse og tilgjengelighet for kunden. Kan du fortelle litt om hva dere legger i dette?

- I starten bygget vi forretning i det sentrale Østlandsområdet, men fokuserer nå på de større byene rundt om i landet. Vår tydelige målsetting er å bygge forretning i alle landets regioner, sier Agnar og fortsetter:

- Etableringen av selskapene S&P Pensjonsrådgivning og S&P Wealth Management – med personlig rådgivning 1 til 1 innen henholdsvis pensjon og formuesforvaltning, gjør at lokal tilstedeværelse er viktigere nå enn tidligere. Vi skal være til stede der menneskene bor og driver sitt virke.

- I S&P tror vi på at rådgivning skjer mellom mennesker, med gode digitale flater og verktøy som viktig støtte. Våre kunder skal forstå hva de kjøper av oss, samtidig som de enkelt må kunne sjekke status på forsikringene, og følge med på utviklingen av sine pensjonsmidler og sparekapital. Derfor er tilgjengelighet på digitale flater viktig, men selvsagt må våre kunder også kunne kontakte sin egen rådgiver – som kjenner deres region, forretning og forsikringsbehov, sier han og legger til:  

- Vi vil derfor fortsette vår geografiske ekspansjon i Norge, gjennom nye oppkjøp og etablering av nye selskaper – og med det sørge for god og personlig tilstedeværelse for alle våre kunder også i fremtiden.

Ny samarbeidspartner

Norsk Tannpleierforening

Vi har inngått avtale med Norsk Tannpleierforening og 01.01.22 ble Tannpleiernes Forsikringskontor lansert.

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tannpleierforening er en yrkesorganisasjon som er tilsluttet hovedorganisasjonen Unio. Høsten 2021 inngikk Norsk Tannpleierforening samarbeid med Söderberg & Partners med mål om å etablere medlemsforsikringer til sine medlemmer fra årsskifte.


Tannpleiernes Forsikringskontor

Fra 1. januar 2022 ble Tannpleiernes Forsikringskontor lansert, og foreningens 1200 medlemmer får tilbud om svært gunstige kollektive forsikringer – både til seg selv og familien. I løpet av første kvartal 2022 er målsetningen å få etablert obligatorisk forsikring for foreningens yrkesaktive medlemmer. En obligatorisk forsikring er et solidarisk tilbud hvor alle blir inkludert, uavhengig av tidligere skade- eller sykdomshistorikk.

- Vi startet prosessen med å få på plass forsikring som medlemsfordel for Norsk Tannpleierforening allerede før sommeren. Nå er vi veldig glade for at samarbeidsavtalen er på plass og at Forsikringkontoret allerede er i gang. I tillegg til obligatorisk grunnforsikring og drift av forsikringskontor omfatter samarbeidet også markedsføring og drift av forsikringsportal, sier Tove Maren Johnsen, Forsikringsmegler i Söderberg & Partners Norge.

#Julebordhelt 2021

I Söderberg & Partners blir vi glade når vi ser at vårt initiativ sammen med Kirkens Bymisjon engasjerer. Givergleden før jul var stor, noe som gjør at vår mangeårige samarbeidspartner får mulighet til å bidra til varme måltider og gode steder å være, for mange som trenger det.

#Julebordhelt

#Julebordhelt er en del av Kirkens Bymisjons juleaksjon «Gled en som gruer seg til jul». Dette er både en stafett og en mulighet for aktører i næringslivet til å være med på å skape gode måltidsfelleskap med god mat i varme lokaler, for enda flere. 

Hans Jacob Torkildsen, markedssjef i Kirkens Bymisjon, forteller at det gjennom de seks ukene dette har pågått, har vært et jevnt tilsig av bedrifter som har blitt med.

- De vi har snakket med og som har valgt å støtte juleaksjonen gjennom dette initiativet, er ensidig positive. Dette appellerer og gjør at mange nesten virker takknemlige over å få en mulighet til å bidra til varme måltider og gode steder å være, for mennesker som trenger det. 

Kirkens Bymisjon takker Söderberg & Partners for at de også i år tok et initiativ for #Julebordhelt. 

- I tillegg til å være en svært god, strategisk samarbeidspartner for Kirkens Bymisjon, har Söderberg og Partners vært viktige for å engasjere næringslivet i denne dugnaden. Med sin entusiasme har de vært veivisere for over 100 andre bedrifter, og ikke minst har initiativet ført til at vi kan servere flere varme måltider, avslutter Hans Jacob.  


Samarbeid med Kirkens Bymisjon

Söderberg & Partners har som en del av vårt mangfoldsarbeid, samarbeidet med Kirkens Bymisjon i mange år, og kommer helt sikkert til å fortsette med det i mange år fremover.

- For Söderberg & Partners har Kirkens Bymisjon som samarbeidspartner, og det arbeidet de gjør, blitt stadig viktigere å støtte, sier Jørn Gisvold, administrerende direktør. - Både som organisasjon og enkeltindivider opplever vi det som svært meningsfylt å kunne bidra, så vel økonomisk som praktisk, i ulike aktiviteter gjennom året. Engasjementet er vår måte å takke Kirkens Bymisjon for det fantastiske arbeidet de bidrar med, ovenfor trengende, i lokalsamfunnene som vi er en del av.

Bærekraftsuken

Söderberg & Partners ansatte akkumulerte over 580 000 kroner til Redd Barna

8 oktober · 2021

Under Söderberg & Partners sin internasjonale bærekraftuke samlet de ansatte inn 584 460 kroner til Redd Barna ved å gjennomføre ulike bærekraftsutfordringer. Pengene går til  Red Alert-kampanjen på Filippinene, et prosjekt som jobber for å utdanne barn og unge om effektene av klimaendringer og styrke stemmene deres i samfunnet.

I september arrangerte Söderberg & Partners en internasjonal bærekraftuke for alle ansatte i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Nederland. Hensikten med uken var å inspirere og utdanne Söderberg & Partners sine ansatte om økonomisk, økologisk og sosial bærekraft. Målet var å gi de ansatte en helhetlig forståelse av bærekraft og hvordan hver enkelt kan gjøre en forskjell gjennom små atferdsendringer.

«Alle eksisterende bærekraftsstudier viser at vi må handle nå, at vi må ta ansvar for miljøet, ellers er det en ventende katastrofe. Som selskap har vi en unik mulighet til å skape forandring og stå i frontlinjen. Vårt bærekraftsarbeid er allerede solid, men med denne bærekraftsuken gjorde vi en målrettet innsats som bidrar til en umiddelbar endring» sier Gustaf Rentzhog, CEO i Söderberg & Partners.

I løpet av uken hadde hver ansatt mulighet til å bruke tid i løpet av arbeidsdagen til å delta på forelesninger, treningstimer og andre digitale aktiviteter. Ved hjelp av en app ble ulike oppgaver og utfordringer med mål om å redusere klimaavtrykket gjennomført. Hver utfordring og oppgave genererte poeng som igjen konverterte til penger på vegne av Redd Barna.

Samlet inn mer enn 580 000 kroner til Red Alert-kampanjen
Ved utgangen av uken hadde våre ansatte gjennom bærekraftsutfordringer, spart 139 tonn karbondioksid og akkumulerte dermed 584 460 norske kroner for Redd Barna. Pengene som samles inn er øremerket Redd Barnas prosjekt Red Alert Campaign på Filippinene, et land som er sterkt utsatt for naturkatastrofer og derfor spesielt sårbart som følge av klimaendringer. 

«Vi er så takknemlige for Söderberg & Partners og arbeidet deres ansatte utførte i løpet av bærekraftsuken. Takket være deres innsats vil over 580 000 kroner gå til barn og unge på Filippinene, som er ekstra utsatt for konsekvensene og ødeleggelsene som klimaendringene skaper. Formålet med prosjektet vårt er å utdanne barn og unge om klimaendringer og gi dem en samlet og sterk stemme. Målet er å skape bevissthet for å øke samfunnets press, og kreve at beslutningstakere, myndigheter og andre institusjoner tar sitt ansvar» sier Charlotte  Rutegård, Partnership Manager i Redd Barna.

Langt og solid partnerskap
Söderberg & Partners har i mange år hatt et samarbeid med Redd Barna som inkluderer å donere rundt 5 millioner kroner til flyktningleirer i Syria. Vi støtter for tiden deres prosjekt Senter for støtte og behandling hvor barn og unge som har gjennomgått traumatiske opplevelser kan få støtte og behandling.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss
Kontakt oss