Skip to main content Skip to main navigation

Söderberg & Partners henter inn 2,5 milliarder - ønsker å forsterke veksten Norge

Pressemelding

Söderberg & Partners henter inn 2,5 milliarder - ønsker å forsterke veksten i Norge

1 juni · 2021

Söderberg & Partners har nå avtalt en ny emisjon på 2,5 milliarder SEK. Hele emisjonen tegnes av amerikanske TA Associates, som nå kommer inn på eiersiden igjen etter å ha solgt sin minoritetsandel i Söderberg & Partners til KKR i 2019.

KKR forblir minoritetseier etter denne emisjonen. Kontroll over selskapet ligger fremdeles hos selskapets ansatte og grunnlegger Per-Olof Söderberg.

Ønsker å styrke posisjonen som markedsleder i Norge

Den nye emisjonen skal bidra til Söderberg & Partners´ videre ekspansjon i Norden utenfor Sverige, inkludert Norge, hvor vi i dag er et av de ledende rådgivningsselskapene innenfor forsikringsmegling og formuesrådgivning. Selskapet satser nå på å bli markedsleder innen alle våre tjenester gjennom rekruttering av flere rådgivere, oppkjøp og etablering av nye kontorer.

SP_2019_Presse_Jørn_DSC_svarthvitt_200x265.jpg
Jørn Gisvold, administrerende direktør for S&P Norge

-  Vi har vært gjennom en betydelig ekspansjon og utvikling siden Söderberg & Partners kom inn på eiersiden i 2014. Vi vil nå få ytterligere kraft til å forsterke vår lokale tilstedeværelse, videreutvikle markedets mest kompetente rådgivere, våre digitale plattformer og forsterke vår markedskraft. Dette vil samlet skape ytterligere betydelig merverdi for alle våre kunder, sier Jørn Gisvold, administrerende direktør for Söderberg & Partners i Norge.

Tore Malme kvadrat_svarthvitt_200x265.jpg
Tore Malme, arbeidende styreleder i S&P Wealth Management Norge

- Vi ønsker å fortsette å bygge landets beste finansielle rådgivningsmiljø for våre kunder gjennom å samle de aller beste formuesrådgiverne hos oss. Vår målsetning er å bli den fremste Non-Bank Wealth Manager i Norge innen 5 år. Denne emisjonen gir oss ytterligere kraft i denne vekststrategien, og er en bekreftelse fra en av verdens ledende investorer om at vårt uavhengige rådgivningskonsept er markedsledende, sier Tore Malme, arbeidende styreleder i Söderberg & Partners Wealth Management i Norge.

Personlig rådgivning – nøkkelen til suksess

Kjernen i Söderberg & Partners virksomhet er den teknologidrevne rådgivningsplattformen, som har vist seg å være en viktig suksessfaktor i alle land der selskapet opererer.

Gustaf Rentzhog_Portait_svarthvitt_200x265.jpg
Gustaf Rentzhog, administrerende direktør i Söderberg & Partners.

- De siste årene har vi hatt en kraftig ekspansjon. For fem år siden var Söderberg & Partners «kun» bransjeledende i Sverige, men vår teknologidrevne rådgivningsplattform, som kombinerer det beste fra menneske og maskin, har vist seg å være svært vellykket og verdiskapende også utenfor Sverige. I dag har Söderberg & Partners virksomhet også i Norge, Danmark, Finland og Nederland, med sterk vekst i samtlige markeder. Målet nå er ytterligere ekspansjonen i disse landene, og på sikt også å utvide vår tilstedeværelse til helt nye markeder, sier Gustaf Rentzhog, administrerende direktør i Söderberg & Partners.

Transaksjonen er underlagt godkjenning fra det svenske finanstilsynet.

  

For mer informasjon:

Jørn Gisvold
Adm. direktør, Söderberg & Partners (Forsikring) i Norge

E-post: jorn.gisvold@soderbergpartners.no
Tlf: 922 43 500

Tore Malme
Arbeidende styreleder, Söderberg & Partners (Wealth Management) i Norge

E-post: tore.malme@soderbergpartnerswealth.no
Tlf: 928 02 680

Rasmus Löwenmo Buckhöj
Informasjonssjef, Söderberg & Partners (konsern)

E-post: Rasmus.LowenmoBuckhoj@soderbergpartners.se
Tlf: +46 76 149 50 05

Ny samarbeidspartner

Norsk Tannpleierforening

Vi har inngått avtale med Norsk Tannpleierforening og 01.01.22 ble Tannpleiernes Forsikringskontor lansert.

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tannpleierforening er en yrkesorganisasjon som er tilsluttet hovedorganisasjonen Unio. Høsten 2021 inngikk Norsk Tannpleierforening samarbeid med Söderberg & Partners med mål om å etablere medlemsforsikringer til sine medlemmer fra årsskifte.


Tannpleiernes Forsikringskontor

Fra 1. januar 2022 ble Tannpleiernes Forsikringskontor lansert, og foreningens 1200 medlemmer får tilbud om svært gunstige kollektive forsikringer – både til seg selv og familien. I løpet av første kvartal 2022 er målsetningen å få etablert obligatorisk forsikring for foreningens yrkesaktive medlemmer. En obligatorisk forsikring er et solidarisk tilbud hvor alle blir inkludert, uavhengig av tidligere skade- eller sykdomshistorikk.

- Vi startet prosessen med å få på plass forsikring som medlemsfordel for Norsk Tannpleierforening allerede før sommeren. Nå er vi veldig glade for at samarbeidsavtalen er på plass og at Forsikringkontoret allerede er i gang. I tillegg til obligatorisk grunnforsikring og drift av forsikringskontor omfatter samarbeidet også markedsføring og drift av forsikringsportal, sier Tove Maren Johnsen, Forsikringsmegler i Söderberg & Partners Norge.

#Julebordhelt 2021

I Söderberg & Partners blir vi glade når vi ser at vårt initiativ sammen med Kirkens Bymisjon engasjerer. Givergleden før jul var stor, noe som gjør at vår mangeårige samarbeidspartner får mulighet til å bidra til varme måltider og gode steder å være, for mange som trenger det.

#Julebordhelt

#Julebordhelt er en del av Kirkens Bymisjons juleaksjon «Gled en som gruer seg til jul». Dette er både en stafett og en mulighet for aktører i næringslivet til å være med på å skape gode måltidsfelleskap med god mat i varme lokaler, for enda flere. 

Hans Jacob Torkildsen, markedssjef i Kirkens Bymisjon, forteller at det gjennom de seks ukene dette har pågått, har vært et jevnt tilsig av bedrifter som har blitt med.

- De vi har snakket med og som har valgt å støtte juleaksjonen gjennom dette initiativet, er ensidig positive. Dette appellerer og gjør at mange nesten virker takknemlige over å få en mulighet til å bidra til varme måltider og gode steder å være, for mennesker som trenger det. 

Kirkens Bymisjon takker Söderberg & Partners for at de også i år tok et initiativ for #Julebordhelt. 

- I tillegg til å være en svært god, strategisk samarbeidspartner for Kirkens Bymisjon, har Söderberg og Partners vært viktige for å engasjere næringslivet i denne dugnaden. Med sin entusiasme har de vært veivisere for over 100 andre bedrifter, og ikke minst har initiativet ført til at vi kan servere flere varme måltider, avslutter Hans Jacob.  


Samarbeid med Kirkens Bymisjon

Söderberg & Partners har som en del av vårt mangfoldsarbeid, samarbeidet med Kirkens Bymisjon i mange år, og kommer helt sikkert til å fortsette med det i mange år fremover.

- For Söderberg & Partners har Kirkens Bymisjon som samarbeidspartner, og det arbeidet de gjør, blitt stadig viktigere å støtte, sier Jørn Gisvold, administrerende direktør. - Både som organisasjon og enkeltindivider opplever vi det som svært meningsfylt å kunne bidra, så vel økonomisk som praktisk, i ulike aktiviteter gjennom året. Engasjementet er vår måte å takke Kirkens Bymisjon for det fantastiske arbeidet de bidrar med, ovenfor trengende, i lokalsamfunnene som vi er en del av.

Bærekraftsuken

Söderberg & Partners ansatte akkumulerte over 580 000 kroner til Redd Barna

8 oktober · 2021

Under Söderberg & Partners sin internasjonale bærekraftuke samlet de ansatte inn 584 460 kroner til Redd Barna ved å gjennomføre ulike bærekraftsutfordringer. Pengene går til  Red Alert-kampanjen på Filippinene, et prosjekt som jobber for å utdanne barn og unge om effektene av klimaendringer og styrke stemmene deres i samfunnet.

I september arrangerte Söderberg & Partners en internasjonal bærekraftuke for alle ansatte i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Nederland. Hensikten med uken var å inspirere og utdanne Söderberg & Partners sine ansatte om økonomisk, økologisk og sosial bærekraft. Målet var å gi de ansatte en helhetlig forståelse av bærekraft og hvordan hver enkelt kan gjøre en forskjell gjennom små atferdsendringer.

«Alle eksisterende bærekraftsstudier viser at vi må handle nå, at vi må ta ansvar for miljøet, ellers er det en ventende katastrofe. Som selskap har vi en unik mulighet til å skape forandring og stå i frontlinjen. Vårt bærekraftsarbeid er allerede solid, men med denne bærekraftsuken gjorde vi en målrettet innsats som bidrar til en umiddelbar endring» sier Gustaf Rentzhog, CEO i Söderberg & Partners.

I løpet av uken hadde hver ansatt mulighet til å bruke tid i løpet av arbeidsdagen til å delta på forelesninger, treningstimer og andre digitale aktiviteter. Ved hjelp av en app ble ulike oppgaver og utfordringer med mål om å redusere klimaavtrykket gjennomført. Hver utfordring og oppgave genererte poeng som igjen konverterte til penger på vegne av Redd Barna.

Samlet inn mer enn 580 000 kroner til Red Alert-kampanjen
Ved utgangen av uken hadde våre ansatte gjennom bærekraftsutfordringer, spart 139 tonn karbondioksid og akkumulerte dermed 584 460 norske kroner for Redd Barna. Pengene som samles inn er øremerket Redd Barnas prosjekt Red Alert Campaign på Filippinene, et land som er sterkt utsatt for naturkatastrofer og derfor spesielt sårbart som følge av klimaendringer. 

«Vi er så takknemlige for Söderberg & Partners og arbeidet deres ansatte utførte i løpet av bærekraftsuken. Takket være deres innsats vil over 580 000 kroner gå til barn og unge på Filippinene, som er ekstra utsatt for konsekvensene og ødeleggelsene som klimaendringene skaper. Formålet med prosjektet vårt er å utdanne barn og unge om klimaendringer og gi dem en samlet og sterk stemme. Målet er å skape bevissthet for å øke samfunnets press, og kreve at beslutningstakere, myndigheter og andre institusjoner tar sitt ansvar» sier Charlotte  Rutegård, Partnership Manager i Redd Barna.

Langt og solid partnerskap
Söderberg & Partners har i mange år hatt et samarbeid med Redd Barna som inkluderer å donere rundt 5 millioner kroner til flyktningleirer i Syria. Vi støtter for tiden deres prosjekt Senter for støtte og behandling hvor barn og unge som har gjennomgått traumatiske opplevelser kan få støtte og behandling.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss
Kontakt oss