Skip to main content Skip to main navigation

Ny europeisk allianse for sjøforsikringsmegling

Pressemelding

Ny europeisk allianse for sjøforsikringsmegling

Söderberg & Partners går sammen med Fram Insurance Brokers (Fram) og skaper en ny europeisk forsikringsallianse. Ambisjonen er å bli en ledende europeisk aktør innen sjøforsikringsmegling.

Formålet med alliansen er å bringe uavhengige, gründer-, partner- eller familieeide sjøforsikringsmeglere sammen for å tilby et europeisk alternativ til de amerikanske gigantene. Partnerne vil beholde sin uavhengighet og unike kultur, men samarbeide på flere områder.

For kunder i dette segmentet er dette gode nyheter. Gjennom alliansen vil de få tilgang til forbedret distribusjonskapasitet, enda flere skreddersydde produkter og økt innkjøpskraft. Gjennom analyser, risikostyring og uavhengig rådgivning – får de bedre kontroll, økt forutsigbarhet og gunstige betingelser.

Jørn Gisvold, administrerende direktør i Söderberg & Partners Norge og Head of Non-Life i Söderberg & Partners Group, gleder seg over å endelig være til stede i det marine segmentet. – Vi har fulgt dette markedet lenge, og nå har vi funnet den rette partneren for en allianse. Vi tror at dette samarbeidet vil gjøre det mulig for partnerne å forbedre sin eksisterende virksomhet, skape nye forretningsmuligheter, dra nytte av stordriftsfordeler og sikre kontinuitet for kundene.

Söderberg & Partners har sammen med Fram etablert et nytt selskap som skal fungere som paraplyen for den nye marinealliansen, hvor Söderberg & Partners har en minoritetsandel.

Per Esten Gjølmesli, administrerende direktør i Fram, tror at det å slå seg sammen med Söderberg & Partners vil bidra til ytterligere å styrke selskapets servicekonsept og evne til å tilby kundene skreddersydde løsninger. – Vi ser på Söderberg & Partners som et fremadrettet og beslutningsorientert selskap, med en åpen og transparent forretningstilnærming, kvaliteter som vi i Fram mener er viktige for å holde tritt i et dynamisk og stadig skiftende bransje.

For å sikre kontinuerlig vekst vil alliansen fortsette å knytte til seg til nye industripartnere, og det er allerede en europeisk sjøforsikringsmegler under intensjonsavtale.

Om partnerne

Fram Insurance Brokers ble grunnlagt i 2005 og er den største uavhengige sjøforsikringsmegleren i det norske markedet. Fram tilbyr et bredt spekter av sjøforsikringsprodukter, gir risikorådgivning og meglertjenester til marine selskaper over hele verden.

www.framinsurance.no

 

Kontakt oss