Skip to main content Skip to main navigation

Söderberg &Partners (S&P) kjøper majoriteten av aksjene i Østfold Forsikringsmegling (ØFM)

Pressemelding

Söderberg &Partners (S&P) kjøper majoriteten av aksjene i Østfold Forsikringsmegling (ØFM)

7 juli · 2019

Söderberg & Partners kjøper alle aksjene i Norse Forsikringsmegling AS.

Begge selskaper tilbyr tjenester innen forsikringsmegling og rådgivning.

- Kjøpet er et ledd i vår vekststrategi. Vi skal vokse og styrke våre kunders innkjøpskraft mot de store forsikringsselskapene, sier adm. dir. Jørn Gisvold i Söderberg & Partners.

Jørn Gisvold, adm. dir.  i Söderberg & Partners

Jørn Gisvold, adm. dir. i Söderberg & Partners


Konkurransen i dette markedet blir stadig tøffere, og det trengs derfor større fagmiljø for å henge med i utviklingen fremover – ikke minst med tanke på digitalisering og strenge myndighetskrav.

- Når vi nå blir en del av rådgivningshuset Söderberg & Partners, er våre kunders fremtidige interesser ivaretatt. Vi er godt rustet for konkurransen og utviklingen fremover, og våre kunder er sikret å få det beste markedet har å tilby, fastslår Trond Balchen, gründer av Norse Forsikringsmegling.

Söderberg & Partners har en offensiv vekststrategi. Bare siden 2014 har selskapet vokst med 130 ansatte i Norge, som konsekvens av både oppkjøp og organisk vekst. Konsernet er Nordens største innen forsikringsformidling.
 

For mer informasjon:

Pressekontakt Atle Jervan, mobil 905 00 724

 

Om Norse Forsikringsmegling

Siden etableringen i 2011 har Norse Forsikringsmegling AS vokst til 5 ansatte og en omsetning på NOK 5,5 mill. Selskapet har sin kompetanse og erfaring innen pensjons-, personal- og skadeforsikring, og bistår kunder med behovsanalyser, optimalisering av forsikringsprogram, faglig rådgivning og hjelp når skaden inntreffer. Les mer

 

Om Söderberg & Partners i Norge

Söderberg & Partners ble startet i 1992 og består av flere selskaper (S&P Norwegian Broker AS, Claims Link AS, S&P Bafo Forsikringsmegling AS, S&P Bafo Forsikring AS, S&P Garde AS og Quality Broker AS). Selskapene kjøper inn forsikringstjenester for NOK 2,9 mrd. årlig, og har honorarinntekter på ca. NOK 400 mill. NB har totalt 208 ansatte i Norge. Les mer

 

Om Söderberg & Partners konsern

Söderberg & Partners startet i 2004. De opprinnelige ni analytikerne har vokst til 2100 medarbeidere i det som nå er Nordens største forsikringsformidlerforetak, med over SEK 3,4 mrd. i årlig omsetning. Les mer

Pressemelding

Söderberg & Partners henter inn 2,5 milliarder - ønsker å forsterke veksten i Norge

1 juni · 2021

Söderberg & Partners har nå avtalt en ny emisjon på 2,5 milliarder SEK. Hele emisjonen tegnes av amerikanske TA Associates, som nå kommer inn på eiersiden igjen etter å ha solgt sin minoritetsandel i Söderberg & Partners til KKR i 2019.

KKR forblir minoritetseier etter denne emisjonen. Kontroll over selskapet ligger fremdeles hos selskapets ansatte og grunnlegger Per-Olof Söderberg.

Ønsker å styrke posisjonen som markedsleder i Norge

Den nye emisjonen skal bidra til Söderberg & Partners´ videre ekspansjon i Norden utenfor Sverige, inkludert Norge, hvor vi i dag er et av de ledende rådgivningsselskapene innenfor forsikringsmegling og formuesrådgivning. Selskapet satser nå på å bli markedsleder innen alle våre tjenester gjennom rekruttering av flere rådgivere, oppkjøp og etablering av nye kontorer.

SP_2019_Presse_Jørn_DSC_svarthvitt_200x265.jpg
Jørn Gisvold, administrerende direktør for S&P Norge

-  Vi har vært gjennom en betydelig ekspansjon og utvikling siden Söderberg & Partners kom inn på eiersiden i 2014. Vi vil nå få ytterligere kraft til å forsterke vår lokale tilstedeværelse, videreutvikle markedets mest kompetente rådgivere, våre digitale plattformer og forsterke vår markedskraft. Dette vil samlet skape ytterligere betydelig merverdi for alle våre kunder, sier Jørn Gisvold, administrerende direktør for Söderberg & Partners i Norge.

Tore Malme kvadrat_svarthvitt_200x265.jpg
Tore Malme, arbeidende styreleder i S&P Wealth Management Norge

- Vi ønsker å fortsette å bygge landets beste finansielle rådgivningsmiljø for våre kunder gjennom å samle de aller beste formuesrådgiverne hos oss. Vår målsetning er å bli den fremste Non-Bank Wealth Manager i Norge innen 5 år. Denne emisjonen gir oss ytterligere kraft i denne vekststrategien, og er en bekreftelse fra en av verdens ledende investorer om at vårt uavhengige rådgivningskonsept er markedsledende, sier Tore Malme, arbeidende styreleder i Söderberg & Partners Wealth Management i Norge.

Personlig rådgivning – nøkkelen til suksess

Kjernen i Söderberg & Partners virksomhet er den teknologidrevne rådgivningsplattformen, som har vist seg å være en viktig suksessfaktor i alle land der selskapet opererer.

Gustaf Rentzhog_Portait_svarthvitt_200x265.jpg
Gustaf Rentzhog, administrerende direktør i Söderberg & Partners.

- De siste årene har vi hatt en kraftig ekspansjon. For fem år siden var Söderberg & Partners «kun» bransjeledende i Sverige, men vår teknologidrevne rådgivningsplattform, som kombinerer det beste fra menneske og maskin, har vist seg å være svært vellykket og verdiskapende også utenfor Sverige. I dag har Söderberg & Partners virksomhet også i Norge, Danmark, Finland og Nederland, med sterk vekst i samtlige markeder. Målet nå er ytterligere ekspansjonen i disse landene, og på sikt også å utvide vår tilstedeværelse til helt nye markeder, sier Gustaf Rentzhog, administrerende direktør i Söderberg & Partners.

Transaksjonen er underlagt godkjenning fra det svenske finanstilsynet.

  

For mer informasjon:

Jørn Gisvold
Adm. direktør, Söderberg & Partners (Forsikring) i Norge

E-post: jorn.gisvold@soderbergpartners.no
Tlf: 922 43 500

Tore Malme
Arbeidende styreleder, Söderberg & Partners (Wealth Management) i Norge

E-post: tore.malme@soderbergpartnerswealth.no
Tlf: 928 02 680

Rasmus Löwenmo Buckhöj
Informasjonssjef, Söderberg & Partners (konsern)

E-post: Rasmus.LowenmoBuckhoj@soderbergpartners.se
Tlf: +46 76 149 50 05

Miljødiplom til Söderberg & Partners

1 juni · 2021

Söderberg & Partners tar ansvar for miljøpåvirkningen av våre beslutninger og handlinger. Vi er klar over at vår virksomhet påvirker miljøet, både positivt og negativt. Vi er derfor glade og stolte over at de tiltakene vi gjør, fungerer.

Finanssektoren, som vi er en del av, spiller en viktig rolle i samfunnet, både med tanke på økonomisk utvikling og miljø. Vi strever derfor etter å ta de beste miljømessige valgene i den daglige driften, og vi jobber med kontinuerlige forbedringer.

Mille Haslund Mellbye
Mille Haslund Mellbye

- Vår ambisjon er å ta hensyn til både de direkte og indirekte aspektene av våre handlinger over tid, og å skape en god struktur for å jobbe med bærekraftspørsmål internt. Konsernet har allerede en fulltidsansatt i Stockholm ansvarlig for bærekraft, og det er opprettet lokale bærekraftråd i de ulike landene. Men – det er viktig å huske at bærekraft er alles ansvar, sier Mille Haslund Mellbye, som leder dette arbeidet i den norske delen av virksomheten.

Et konkret eksempel på hva som gjøres i Norge, og som er en viktig årsak til at vi mottar dette diplomet, er våre rutiner knyttet til utskiftning av IT-utstyr.

Tina Sjöstrand
Tina Sjöstrand, driftsansvarlig IT 

- Da vi startet prosjektet med fleksibel arbeidsplass i 2019, inngikk vi et samarbeid med CHG-Meridian i Skien, som tok imot våre PCer og periferiutstyr. Av 171 leverte enheter har 103 blitt tatt i bruk av noen andre, forteller Tina Sjöstrand, driftsansvarlig i Söderberg & Partners i Norge. Vi er svært glade for å bidra i CHG Meridians arbeid med gjenbruk av IT-utstyr.

Her kan du lese hele miljørapporten: miljorapport2020_CHG_no[6].pdf

miljodiplom2020_no__S&P[27]1268x992.jpg

Pressemelding

Söderberg & Partners med nye oppkjøp i Bergen

4 mai · 2021

Söderberg & Partners kjøper 51 % av aksjene i R2 Forsikringsmegling og Gagne Forsikringsmegling. Sammen med oppkjøpet av Gabler Insurance Broker høsten 2020, blir selskapet nå en betydelig aktør i Norges raskest voksende finansby.

Agnar Nordeidet_web.jpg
Agnar Nordeidet, COO S&P Norge

- Oppkjøpene er et viktig steg i Söderberg & Partners' vekststrategi, hvor vi ønsker å utvide vår rådgivningsvirksomhet til alle regioner i Norge, sier COO Agnar Nordeidet i Söderberg & Partners. - Bergensregionen er den regionen i Norge som vokser raskest innenfor finans, og Söderberg & Partners ønsker å ha en solid posisjon i dette markedet. Vi ønsker å tilby vårt brede produkt- og tjenestespekter med personlig rådgivning der kundene befinner seg.

R2 Forsikringsmegling AS ble etablert i 2015. Alle medarbeidere har seniorkompetanse med lang erfaring fra risikorådgiving, forsikringsfaget og megling, og tilbyr rådgivning innen alle typer forsikringer til bedrifter i næringsliv og industri.

Gagne Forsikringsmegling AS ble etablert i 2012. De fire ansatte leverer forsikringsmeglertjenester innen liv-, skade- og pensjonsforsikring, og besitter solid faglig kompetanse og inngående kunnskap om forsikrings- og pensjonsmarkedet.

- Med disse oppkjøpene styrker vi et allerede sterkt lag i Bergen, og vi øker vår faglige kompetanse og kapasitet med mange dyktige seniormedarbeidere. Både R2 og Gagne representerer en offensiv rådgivningskultur – en styrke og fordel som kommer våre kunder i Bergensregionen til gode, men også i resten av landet, sier Nordeidet.

Det er til sammen åtte medarbeidere som nå blir med over til Söderberg & Partners.

Svein Erik Sommer_web.jpg
Svein Erik Sommer, Daglig leder S&P Bergen

– Dette er veldig gledelige nyheter, sier Svein Erik Sommer, daglig leder i Söderberg & Partners Bergen. Sommer kom sammen med Gabler Insurance Broker for vel et halvt år siden, og leder dagens satsning i Bergen. - Disse oppkjøpene representerer en dobling av antall ansatte her, og vi blir et meget kompetent og solid team med 17 erfarne rådgivere. Jeg ser frem til å samarbeide med det jeg erfarer er både dyktige og hyggelige kollegaer i Gagne og R2. Det er ingen tvil om at dette kommer våre nåværende og fremtidige kunder til gode, sier han.

 

Kontaktinformasjon

Agnar Nordeidet, COO, Söderberg & Partners Norge,
agnar.nordeidet@soderbergpartners.no, tlf: 97 72 29 99

Svein Erik Sommer, senior forsikringsmegler og daglig leder, S&P Bergen, svein.erik.sommer@soderbergpartners.no, tlf: 93 40 32 10

Contact us