Skip to main content Skip to main navigation

Steg for å øke pensjonen din

Steg for å øke pensjonen din

Med smarte valg og tålmodighet kan du øke pensjonen din vesentlig.

8 desember · 2020

1. Skaff deg oversikt

Det viktigste er å skaffe deg oversikt over hvilken pensjonssparing du har hos din arbeidsgiver, fra tidligere arbeidsgivere og for øvrig privat. Hva du ligger an til å få av de enkelte kan du sjekke ved å logge på norskpensjon.no. Videre bør du skaffe deg oversikt over Folketrygdens pensjonsytelser på NAV. På denne måten får du oversikt over hva du har av pensjonssparing og hvilken forventet pensjonsinntekt dette vil gi deg uten ytterligere tiltak.

Dette kan være en nyttig øvelse for å begynne planleggingen og iverksette passende tiltak. Inntekten din går sannsynligvis ned når du går av med pensjon, men hvor mye kan du tåle at den går ned med?

2. Endre pensjonsprofil

En av tingene det er viktig å sjekke, er hvilken pensjonsprofil du har på pensjonssparingen din hos arbeidsgiver. Arbeidsgiver sparer til pensjon for deg, men det er du selv som må passe på at pengene er plassert på en måte som er riktig for deg (dette gjelder både for pensjon som spares til deg nå, og hva tidligere arbeidsgivere har spart for deg).

De aller fleste har feil pensjonsprofil, og det betyr at mange kan gå glipp av mange tusen kroner i potensiell avkastning. Dersom det er lenge til pensjon kan det være fornuftig å ha en høy aksjeandel (forbundet med høyere risiko).

Les også: Hvor mye risiko tåler du?

Det er viktig å være oppmerksom på at arbeidsgivere ofte plasserer alle i samme pensjonsprofil, uavhengig av om de ansatte har lang eller kort tid igjen til pensjonsalder. Det mange ikke er klar over er at de fleste selv kan velge hvilken pensjonsprofil og aksjeandel de ønsker for sin pensjonssparing.

Du kan som regel endre pensjonsprofilen din ved å logge deg på din leverandør for innskuddspensjon.

De fleste leverandører har også en forhåndsdefinert nedtrappingsperiode (hvor aksjeandelen skal reduseres før pensjonsalder for å redusere risikoen). Hos mange leverandører, begynner nedtrappingsperioden allerede i starten av 40-årene. Synes du det er tidlig å trappe ned risikoen når det er over 20 år til du skal gå av med pensjon, så bør du vurdere å endre dette. Husk da at du selv må trappe ned risikoen, så her kan det være fornuftig med rådgivning om du ikke er komfortabel med å ta disse valgene selv.

3. Samle pensjon fra tidligere arbeidsgivere

Har du jobbet hos flere arbeidsgivere i privat sektor, har du mest sannsynlig et eller flere pensjonskapitalbevis (PKB). Det er du selv som betaler for forvaltningen av pensjonskapitalbevisene (din nåværende arbeidsgiver betaler for forvaltningen av innskuddspensjonen fra jobben du har nå), så for å spare kostnader og få bedre oversikt vil det for mange være fornuftig å samle alle pensjonskapitalbevisene et sted.

For hvert pensjonskapitalbevis du har, må du betale en årlig avgift. Ved å samle dine bevis et sted betaler du mindre kostnader. Og, med bare én konto får du også bedre oversikt og du får én utbetaling som pensjonist.

Husk også at du selv kan bestemme hvordan pensjonskapitalbevisene dine investeres.

Fra januar 2021 vil både aktiv inskuddspensjon og innskuddspensjon fra tidligere arbeidsgivere (PKB) samles hos en leverandør, enten hos leverandøren til din arbeidsgiver (dette er standard) eller en egenvalgt leverandør. På denne måten kan du forbedre avkastningen på din pensjonssparing samt redusere tilhørende kostnader. Du vil få mer informasjon om dette direkte fra din arbeidsgiver og din arbeidsgivers pensjonsleverandør i starten av 2021.

4. Stå lenger i arbeid

Pensjonsreformen fra 2011 har blant annet som formål å bidra til at folk jobber lengre. Du får stor uttelling for hvert år ekstra du står i jobb, med andre ord så vil hvert år med «tidlig» pensjon koste mye.

Les også: Slik bør du investere i ulike faser av livet

Noen få år ekstra i arbeid gjør enorm forskjell på hva du får utbetalt i pensjon resten av livet. Slutter du å jobbe når du er 62 istedenfor 67 år, vil du få ca. 30 prosent lavere pensjon – resten av livet.

Uansett er det viktig å være klar over hva det betyr for deg økonomisk å pensjonere deg tidlig. På Navs pensjonsportal kan du få et anslag på pensjonen din ved ulike uttaksaldre, slik at du tidsnok kan velge å spare nok til å finansiere enda flere år som pensjonist.

5. Påvirk din arbeidsgiver

Du kan selv ta opp pensjonssparing med din arbeidsgiver ved lønnsforhandlinger eller i andre samtaler for slik å påvirke for å øke pensjonssparingen på vegne av ansatte hos arbeidsgiver. Økt pensjonssparing fra arbeidsgiver vil legge grunnlaget for økt pensjon, og da spesielt ettersom denne ekstra sparingen også spares på en god måte.

I dag kan arbeidsgivere velge sitt innskuddsnivå mellom 2 % og 7 % av ansatte sin lønn mellom 0 og 7,1 G (Folketrygdens grunnbeløp), noe som kan bety veldig mye for din pensjonsopptjening. Forskjellen på 2 og 7 % for en inntekt på 500.000 kroner utgjør 25.000 kroner. For inntekt mellom 7,1 og 12 G kan innskuddet variere mellom 2 % og helt opp til 25,1 %.

6. Økt privat sparing

Det anbefales å systematisk spare langsiktig til pensjon, enten gjennom kapital som settes av til pensjon eller at det jevnlig spares langsiktig i fond.

Mange nordmenn sparer fremdeles mye på bankkonto. Visste du at du taper kjøpekraft på å ha pengene dine på bankkonto? Det er fordi prisstigningen er høyere enn rentene.

Les også: Hva gjør du når sparekontoen gir null prosent?

Når du sparer til pensjon, har du en lang sparehorisont – gjerne på 10 - 20 år eller mer. På lang sikt vil det stort sett lønne seg å investere i aksjefond for slike langsiktige investeringer.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Våre kontorer

Söderberg & Partners Wealth Management holder til mange steder i landet. Her finner du kontorene nærmest deg.

Se våre kontorer

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss
Kontakt oss