Skip to main content Skip to main navigation

Steg for å øke pensjonen din

Steg for å øke pensjonen din

Med smarte valg og tålmodighet kan du øke pensjonen din vesentlig.

8 desember · 2020

1. Skaff deg oversikt

Det viktigste er å skaffe deg oversikt over hvilken pensjonssparing du har hos din arbeidsgiver, fra tidligere arbeidsgivere og for øvrig privat. Hva du ligger an til å få av de enkelte kan du sjekke ved å logge på norskpensjon.no. Videre bør du skaffe deg oversikt over Folketrygdens pensjonsytelser på NAV. PÅ denne måten får du oversikt over hva du har av pensjonssparing og hvilken forventet pensjonsinntekt dette vil gi deg uten ytterligere tiltak.

Dette kan være en nyttig øvelse for å begynne planleggingen og iverksette passende tiltak. Inntekten din går sannsynligvis ned når du går av med pensjon, men hvor mye kan du tåle at den går ned med?

2. Endre pensjonsprofil

En av tingene det er viktig å sjekke, er hvilken pensjonsprofil du har på pensjonssparingen din hos arbeidsgiver. Arbeidsgiver sparer til pensjon for deg, men det er du selv som må passe på at pengene er plassert på en måte som er riktig for deg (dette gjelder både for pensjon som spares til deg nå, og hva tidligere arbeidsgivere har spart for deg).

De aller fleste har feil pensjonsprofil, og det betyr at mange kan gå glipp av mange tusen kroner i potensiell avkastning. Dersom det er lenge til pensjon kan det være fornuftig å ha en høy aksjeandel (forbundet med høyere risiko).

Les også: Hvor mye risiko tåler du?

Det er viktig å være oppmerksom på at arbeidsgivere ofte plasserer alle i samme pensjonsprofil, uavhengig av om de ansatte har lang eller kort tid igjen til pensjonsalder. Det mange ikke er klar over er at de fleste selv kan velge hvilken pensjonsprofil og aksjeandel de ønsker for sin pensjonssparing.

Du kan som regel endre pensjonsprofilen din ved å logge deg på din leverandør for innskuddspensjon.

De fleste leverandører har også en forhåndsdefinert nedtrappingsperiode (hvor aksjeandelen skal reduseres før pensjonsalder for å redusere risikoen). Hos mange leverandører, begynner nedtrappingsperioden allerede i starten av 40-årene. Synes du det er tidlig å trappe ned risikoen når det er over 20 år til du skal gå av med pensjon, så bør du vurdere å endre dette. Husk da at du selv må trappe ned risikoen, så her kan det være fornuftig med rådgivning om du ikke er komfortabel med å ta disse valgene selv.

3. Samle pensjon fra tidligere arbeidsgivere

Har du jobbet hos flere arbeidsgivere i privat sektor, har du mest sannsynlig et eller flere pensjonskapitalbevis (PKB). Det er du selv som betaler for forvaltningen av pensjonskapitalbevisene (din nåværende arbeidsgiver betaler for forvaltningen av innskuddspensjonen fra jobben du har nå), så for å spare kostnader og få bedre oversikt vil det for mange være fornuftig å samle alle pensjonskapitalbevisene et sted.

For hvert pensjonskapitalbevis du har, må du betale en årlig avgift. Ved å samle dine bevis et sted betaler du mindre kostnader. Og, med bare én konto får du også bedre oversikt og du får én utbetaling som pensjonist.

Husk også at du selv kan bestemme hvordan pensjonskapitalbevisene dine investeres.

Fra januar 2021 vil både aktiv inskuddspensjon og innskuddspensjon fra tidligere arbeidsgivere (PKB) samles hos en leverandør, enten hos leverandøren til din arbeidsgiver (dette er standard) eller en egenvalgt leverandør. På denne måten kan du forbedre avkastningen på din pensjonssparing samt redusere tilhørende kostnader. Du vil få mer informasjon om dette direkte fra din arbeidsgiver og din arbeidsgivers pensjonsleverandør i starten av 2021.

4. Stå lenger i arbeid

Pensjonsreformen fra 2011 har blant annet som formål å bidra til at folk jobber lengre. Du får stor uttelling for hvert år ekstra du står i jobb, med andre ord så vil hvert år med «tidlig» pensjon koste mye.

Les også: Slik bør du investere i ulike faser av livet

Noen få år ekstra i arbeid gjør enorm forskjell på hva du får utbetalt i pensjon resten av livet. Slutter du å jobbe når du er 62 istedenfor 67 år, vil du få ca. 30 prosent lavere pensjon – resten av livet.

Uansett er det viktig å være klar over hva det betyr for deg økonomisk å pensjonere deg tidlig. På Navs pensjonsportal kan du få et anslag på pensjonen din ved ulike uttaksaldre, slik at du tidsnok kan velge å spare nok til å finansiere enda flere år som pensjonist.

5. Påvirk din arbeidsgiver

Du kan selv ta opp pensjonssparing med din arbeidsgiver ved lønnsforhandlinger eller i andre samtaler for slik å påvirke for å øke pensjonssparingen på vegne av ansatte hos arbeidsgiver. Økt pensjonssparing fra arbeidsgiver vil legge grunnlaget for økt pensjon, og da spesielt ettersom denne ekstra sparingen også spares på en god måte.

I dag kan arbeidsgivere velge sitt innskuddsnivå mellom 2 % og 7 % av ansatte sin lønn mellom 0 og 7,1 G (Folketrygdens grunnbeløp), noe som kan bety veldig mye for din pensjonsopptjening. Forskjellen på 2 og 7 % for en inntekt på 500.000 kroner utgjør 25.000 kroner. For inntekt mellom 7,1 og 12 G kan innskuddet variere mellom 2 % og helt opp til 25,1 %.

6. Økt privat sparing

Det anbefales å systematisk spare langsiktig til pensjon, enten gjennom kapital som settes av til pensjon eller at det jevnlig spares langsiktig i fond.

Mange nordmenn sparer fremdeles mye på bankkonto. Visste du at du taper kjøpekraft på å ha pengene dine på bankkonto? Det er fordi prisstigningen er høyere enn rentene.

Les også: Hva gjør du når sparekontoen gir null prosent?

Når du sparer til pensjon, har du en lang sparehorisont – gjerne på 10 - 20 år eller mer. På lang sikt vil det stort sett lønne seg å investere i aksjefond for slike langsiktige investeringer.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss

2020 - Annerledesåret som avsluttet med et glimt av sol

19 januar · 2021

Vi i Söderberg & Partners Wealth Management opplevde som alle andre at verden endret seg dramatisk i mars i 2020. Hjemmekontor og smitteverntiltak ble fundamentet i hverdagen. Over natten ble videomøter plutselig en naturlig kommunikasjonskanal.

I markedene rådde usikkerhet med korona, Trump og Brexit, men mot slutten av året kom flere vaksiner på markedet, Brexit ble løst og Trump ble ikke gjenvalgt. Markedene responderte positivt på alt dette, som gjorde at 2020 endte i positivt terreng for spesielt aksjeinvestorer, og det med god margin.

Uavhengig rådgivning viste sin verdi ved markedsuro

I uroen som fulgte utbruddet av koronapandemien snakket vi ofte med våre klienter, og mange kjente på at det var godt å ha porteføljer som var posisjonert også for usikkerhet. De som har ridd av stormen, og kanskje også benyttet muligheten til å øke eksponeringen sin ved å investere mer da det stormet som verst, fikk godt betalt gjennom året 2020. Mange fikk igjen erfare at man skaper god verdi ved å være langsiktig når det svinger som mest.

- Vi tror at man nettopp i urolige tider kjenner på verdien av å ha en uavhengig rådgiver som aller mest. En rådgiver med få interessekonflikter og som sitter på din side av bordet, kan hjelpe deg med å ta de vanskelige valgene når verden er på sitt mest utfordrende. Vi opplevde at mange av våre klienter fortalte oss at de ikke hørte noe fra bankforbindelsen gjennom våren. Nye klienter velger oss ofte nettopp på grunn av at de ønsker reell rådgivning og en personlig formuesrådgiver som også er til stede i vanskelige tider, sier administrerende direktør i Söderberg & Partners Wealth Management AS, Michael V. Sivertsen.

Vi ble flere formuesrådgivere som utfordrer storbankene i 2020

Personlig formuesrådgivning er kjernen i tjenestene til Söderberg & Partners Wealth Management og i 2020 klarte vi å rekruttere flere nye formuesrådgivere fra banker og konkurrenter.

- I Söderberg & Partners Wealth Management satser vi på å utvikle landets beste uavhengige rådgivningsmiljø, og vi rekrutterer de aller beste rådgiverne. Vi opplever at mange dyktige rådgivere der ute ønsker å arbeide i et uavhengig rådgivningsmiljø, og være med å utfordre de salgsorienterte miljøene. Flere banker har også fortsatt med å legge ned flere avdelinger rundt omkring i landet i 2020, mens vi faktisk gjør det motsatte, sier Sivertsen.

Forvaltningshuset ble Söderberg & Partners Wealth Management AS

I september 2020 skiftet vi navn fra Forvaltningshuset til Söderberg & Partners Wealth Management.

- Forvaltningshuset hadde bygget opp en solid forretningsmodell med en svært sterk balanse. Støttet av Nordens største finansielle rådgivningsselskap gir dette nå selskapet et sterkt fundament for å utvikle kvaliteten i rådgivningsarbeidet enda mer. Selskapet har blitt mer solid, og vi som jobber i selskapet har blitt større aksjonærer og ser veldig positivt på fremtidsutsiktene for selskapet, sier styreleder Tore Malme.

Kun DNB med større nettotegning i 2020

Basert på statistikk fra Verdipapirfondenes forening, ser vi at Söderberg & Partners Wealth Management i 2020 hadde høyere netto tegning av verdipapirfond fra norske privatpersoner enn alle de norske bankene bortsett fra DNB.

- Vi opplever stor klientilvekst samt økte investeringer fra bestående klienter, og vi har i 2020 vokst kraftig. På litt over ett år har klientenes beholdning av verdipapirfond under rådgivning hos oss vokst fra 7 til 16 mrd. kr. Av dette er over 1 mrd. kroner ren avkastning for klientene i det utfordrende året 2020, sier Sivertsen.

Videre vekst i kvalitet

I 2021 planlegger selskapet å fortsette fokuset med å utfordre storbankene som uavhengig formuesrådgiver.

- Vi tror på det å ha fokus på uavhengig finansiell rådgivning, og å være våre klienters prosjektleder. Vi setter sammen et team av eksperter og tjenester fra vårt nettverk som best kan møte den individuelle klients behov. I 2020 har vi fokusert på kompetanseutvikling, innovasjon og rekruttering av de aller beste i bransjen, og vi vil i 2021 fortsette med det samme. Vi ber våre klienter stille høye krav til oss, og vi arbeider hardt for å overlevere på disse. Året har startet sterkt i form av mange nye klienter. Det rekrutteres nå flere erfarne formuesrådgivere som ønsker å arbeide hos en uavhengig rådgiver i sterk vekst, avslutter Sivertsen.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss

Markedskommentar for desember 2020

13 januar · 2021

Globale aksjemarkeder fortsatte den positive trenden fra november og steg videre i årets siste måned. Mange land har måttet fortsette med ulike former for nedstengninger, og virusmutasjoner truer en snarlig gjenåpning.

Utvikling utvalgte indekser desember 2020.png

Ingen koronapause i desember

Til tross for at mange land er i gang med vaksinering av risikogruppene, herjer fortsatt andre og tredje bølge av pandemien i store deler av verden. Restriksjonene som ble innført da andre bølge kom i slutten av oktober er fortsatt er gjeldende i de fleste land. Virusmutasjoner som først ble kjent i Storbritannia og Sør-Afrika, som begge viser seg å være enda mer smittsomme, har skapt ytterligere usikkerhet, både knyttet til vaksineeffektivitet og til videre spredning av viruset. Nyheten om spredningen av en mer smittsom virusvariant i Storbritannia førte til en «risk-off» reaksjon i finansmarkedene rett før jul, der aksjemarkedene falt noe tilbake, dollaren styrket seg og lange renter falt. Denne reaksjonen skulle vise seg å være kortvarig, og flere børser satte nye toppnoteringer i årets siste uke.

Nye tilfeller covid 19 desember 2020.png

Oppgangen i aksjemarkedene fortsetter

Vaksinegjennombrudd og oppstart av vaksineprogram i mange land styrker forventningene om en sterk global økonomisk gjenopphenting. Dette gjenspeiler seg i aksjemarkedene, verdensindeksen (MSCI ACWI) steg med 4,6 prosent i desember, og på regionsnivå var det fremvoksende markeder som kunne vise til den sterkeste oppgangen, med en økning på 7,4 prosent.

Samlet sett for året har verdensindeksen steget med nesten 16 prosent, noe som må sies å være langt mer enn det man forventet etter det kraftige fallet i februar og mars. Avviket mellom det som skjer i økonomien og det som skjer i aksjemarkedet kan delvis forklares med lavere renter og stimulerende sentralbanker, og delvis ligger det en forventning om at en normal hverdag ligger foran oss og et aksjemarked som ser fremover.

Utvikling utvalgte indekser måned desember 2020.png

Det er likevel ikke slik at oppgangen gjelder alle sektorer. IT, forbruksvarer og telekom har vært de desidert beste stedene å være. Dette er sektorer som har kunnet nyte godt av vridningen mot det digitale, de mye omtalte tech-gigantene FaceBook, Amazon, Apple, Netflix, Microsoft og Google, har hatt en eventyrlig oppgang, støttet opp av god inntjeningsvekst. Fraværet av dominerende IT-giganter i Europa forklarer mye av den svakere relative utviklingen mellom eksempelvis USA og Europa, eller Oslo Børs for den saks skyld.

Avkastning fordelt sektorer desember 2020.png

Rentemarkedene - lavere renter og lavere løpende avkastning

Rentemarkedene har i likhet aksjemarkedene kjørt berg- og dalbane i 2020. Uroen i finansmarkedene i mars førte til at risikopåslaget i rente- og obligasjonsmarkedet steg kraftig. Likviditeten tørket helt inn og skapte et akutt behov for likviditetstilførsel og støtte fra sentralbankene. I Norge så vi blant annet at Norges Bank gjenopprettet Statens Obligasjonsfond i mars for å lette de store selskapenes tilgang til likviditet. Tilsvarende tiltak ble gjort av den amerikanske sentralbanken, Fed, dog i mye høyere skala. Fed uttalte at de i prinsippet ville kjøpe «det som skal til» for å holde likviditeten og systemet i god flyt. Annerledes enn før var også at Fed ville kunne kjøpe flere typer obligasjoner enn de tidligere har gjort, også såkalte fallen angels (selskapsobligasjoner som har falt i kredittkvalitet til under «investment grade»), og børshandlede fond (ETF-er) med high yield obligasjoner som underliggende. Tiltakene, og signalene det har gitt til markedet, sammen med en generell bedring i utsiktene, har ført til at risikopåslaget har gått fort inn igjen og ved utgangen av året var tilbake på nivåene fra årsskiftet 2019/2020. 

Lange renter desember 2020.png

På indeksnivå endte globale Investment Grade obligasjoner med en avkastning på 4,7 prosent for året. Denne indeksen har en løpetid (durasjon) på 7,4 år, og mye av avkastningen kan knyttes til lavere renter. For globale high yield obligasjoner, som er mer sensitive til kredittrisiko og i mindre grad rentebevegelser, ble det brå fallet i mars gradvis tatt igjen i løpet av året og indeksen endte på 2,4 prosent.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss

Takk for tilliten

17 desember · 2020

Kjære klient,

Jeg ønsker å takke deg for tilliten du viser oss, og for at du har valgt oss som din rådgiver. Nå som vi snart kan sette et punktum bak året 2020, så ser vi tilbake på et år som vil gå inn i historiebøkene. Koronapandemien har preget samfunnet vårt på mange måter, og flere av oss har dessverre følt på både frykt og usikkerhet. Med stadig bedre behandlingsmuligheter og vaksiner som er på vei til de mest utsatte gruppene, håper vi at vi nå ser starten på slutten av denne vanskelige tiden.

Finansmarkedene har også vært preget av det spesielle året. Der frykten rådet i takt med den globale spredningen av koronaviruset gjennom februar og mars, så har den påfølgende gjeninnhentingen vært dyrebar å gå glipp av for de som ikke har tatt risiko på sine investeringer. Kanskje er det i nettopp år som dette at verdien av en rådgiver virkelig viser seg? For når frykten melder seg og det er ekstra vanskelig å holde seg til den langsiktige strategien din, så står vi klare til å minne deg på hva den langsiktige planen og risikoprofilen din er, som vi sammen har definert.

Vi har forsøkt å være så tilgjengelige som mulig for alle våre klienter, og har aktivt tatt kontakt når usikkerheten var på sitt høyeste. Vi er imponert over omstillingsevnen til alle klientene våre, som kanskje har måttet prøve seg på Teams-møter for aller første gang da fysiske møter ble umulig. Vi vil også takke alle som har bidratt til godt smittevern i våre møterom da fysiske møter igjen ble mulig å gjennomføre. Sammen har vi unngått smitte i våre lokaler, og vi vil fortsette med dette viktige arbeidet fremover.

Julen i år blir utvilsomt annerledes, med begrensninger og bekymringer for våre nærmeste. Jeg kjenner på meg at førjulstiden har vært annerledes i år, uten sosiale sammenkomster og den vanlige hektiske førjulstiden. Kanskje er det likevel julen i år, hvor vi trenger en høytid med mindre stress og mer tid til familie.

Nok en gang – tusen takk for tilliten. Vi skal gjøre det vi kan for å fortsette å gjøre oss fortjent til den.  Vi håper vi oppfyller dine forventninger, og at du ikke nøler med å gi oss tilbakemelding dersom du savner noe fra oss.

Med ønsker om en riktig god jul og et godt nytt år til deg og dine.

 

De beste hilsener,

 

Michael V. Sivertsen

administrerende direktør

Epost: michael@soderbergpartnerswealth.no

Mobil: 93 04 04 06

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss
Contact us