Skip to main content Skip to main navigation

Styringsrenten i null for første gang i Norges historie

Styringsrenten i null for første gang i Norges historie

Mai 2020 overrasket Norges Bank mange ved å sette ned styringsrenten med 25 basispunkter til 0 prosent.

7 mai · 2020

Bakgrunnen for dette er at Norges Bank ønsket å stimulere den norske økonomien ved å redusere rentekostnadene for alle som låner penger i landet. Sentralbanksjefen sa samtidig at han forventet at renten holdes på dette nivået ut 2023.

Mange analytikere sa samtidig at de tror at renten vil holde seg på et historisk lavt nivå i lang tid fremover og at negativ rente også kan bli aktuelt i Norge.

Rentenedsettelsen førte til en pengepolitisk situasjon vi tidligere ikke har opplevd i Norge, men stort sett bare har lest om fra andre land. Pengemarkedsrenten falt også vesentlig etter rentenedsettelsen og dette indikerer at markedene ble overrasket samt at de forventer at rentene vil holde seg lave fremover.

Med dette sterke pengepolitiske tiltaket mener mange kommentatorer at sentralbanken spilte ut sitt siste pengepolitiske tiltak og har relativt få våpen igjen for å påvirke økonomien fremover. I motsetning til andre sentralbanken har man ikke i Norge noen tradisjon for å bruke såkalte kvantitative lettelser ved å kjøpe rentepapirer i markedet, og dette skyldes nok hovedsakelig at dette markedet er svært lite i Norge på grunn av statens sterke økonomi som har gjort at staten ikke har like stort behov for å låne penger som for eksempel USA og Euroområdet.

Ofte fører rentenedsettelser til at valutaen svekker seg, men dette skjedde ikke. Det kan kanskje skyldes at den norske kronen allerede var historisk lav på tidspunktet, og at den økonomiske utviklingen i Norge og den svake oljeprisen allerede har gjort mye av den jobben.

Norges Bank bekreftet etter rentenedsettelsen at de de siste ukene hadde gått til det uvanlige steget å støttekjøpe norske kroner, noe de begrunnet med at markedet ikke fungerte som det skulle og ga unaturlige utslag. Markedene tolker nok dette nå som en form for garanti at sentralbanken på nytt vil gjøre dette om vi på nytt skulle få slike utslag i den norske kronen.

imagejxay.png

Negative renter?

Sentralbanksjefen uttalte at Norges Bank ikke ser for seg negativ rente, men for første gang i historien så diskuteres dette blant markedsanalytikere. Negativ styringsrente vil altså si at bankene som plasserer midler hos Norges Bank må betale for å kunne gjøre det. Sverige var et av de første landene i Europa som innførte negativ rente, men nå er dette tilfelle i Sverige, Danmark, Sveits, Euroområdet og Japan. Virkningene av negative renter er omdiskuterte. Erfaringene som har blitt gjort i andre land viser at det er avtagende utbytte av negative renter, ettersom det sjelden gir faktisk gjennomslag til bankenes innskudds- og lånerenter.

imagei48yl.png

Hva betyr dette for deg?

Norske privatpersoner har nesten 1.300 milliarder kroner på bankkonto og innskuddsrentene på disse midlene vil man måtte regne med også nærmer seg 0 prosent. Justerer man for inflasjon, formuesskatt og kapitalskatt på disse allerede lave rentene blir det svært vanskelig å regne hjem slike plasseringer.

For nordmenn med boliglån vil styringsrenter i null gi lavere rentekostnader. Både privatpersoner og bedrifter bør følge nøye med på renten sin, og eventuelt vurdere å skifte bank for å sikre seg lavest mulige rentekostnader. De beste kundene kan ved styringsrenter i null regne med en boliglånsrente på ca. 1,5 prosent.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Våre kontorer

Söderberg & Partners Wealth Management holder til mange steder i landet. Her finner du kontorene nærmest deg.

Se våre kontorer

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss
Kontakt oss