Skip to main content Skip to main navigation

Slik tenker du som en profesjonell investor

Slik tenker du som en profesjonell investor

Dette ser profesjonelle investorer etter når de skal investere.

7 juli · 2020

Når man snakker om profesjonelle investorer, tenker man vanligvis på investorer som har høy kompetanse og har lang erfaring med investeringer. Slike investorer har det som sitt eneste virke å foreta og følger opp investeringer.

Styreleder i Söderberg & Partners Wealth Management AS, Tore Malme, har lang erfaring med investorer og er godt kjent med hva profesjonelle ser etter når de skal investere:

– Profesjonelle investorer har en klar strategi og ser etter verdipapirer og andre finansielle instrumenter som gjør at de kan gjennomføre sin strategi på en bedre måte enn med de investeringene man har i dag. Med lang erfaring og tilgjengelige analyseressurser kan man raskt analysere seg frem til at et nytt investeringsforslag er hensiktsmessig for investoren eller ikke, forklarer han.

Les også: Slik tilfører vi verdi for kundene våre

– Er det noen triks man bør kjenne til for å lykkes?

– Alle profesjonelle investorer starter først med å lage en klar investeringsstrategi med klare rammer og målsettinger og gjennomfører deretter investeringer som er i henhold til denne strategien. Dette er noe folk flest også kan gjøre før man starter å investere. Det andre tipset må være at man kan investere hos dyktige forvaltere som på dine vegne kan velge de aksjene eller obligasjonene som gjør at du kan få god avkastning og slik oftest oppnå like god avkastning som profesjonelle investorer – det vanskelige er likevel å finne de beste fondsforvalterne, sier Malme.

Hovedforskjellen mellom private og profesjonelle

– Hovedfordelen som profesjonelle investorer har i forhold til oss andre som ikke har investeringer som hovedvirke, er at de har lang erfaring i å vurdere investeringer, de har analysekapasitet tilgjengelig til å få gjort alle nødvendige analyser på egenhånd og de har lært seg til å undertrykke feilkilder som våre egne følelser ofte forårsaker hos ikke-profesjonelle investorer. Folk flest sliter med å ta gevinster og tap som profesjonelle investorer.

Skaff deg kunnskap og søk råd

Dersom man ikke har økonomisk bakgrunn eller utdannelse, kan man likevel ta noen grep for å tenke mer som en profesjonell investor.

Ifølge Malme er den beste måten å skaffe seg kompetanse om investeringer å søke råd fra kjente eller en god rådgiver samt lese seg opp om faglitteratur om investeringer. Om du har spart deg opp et beløp du ikke trenger i din daglige privatøkonomi kan du starte med å investere i aksje- og obligasjonsfond for å bygge erfaringer.

Gode råd til nybegynnere

– Start med å tenke godt gjennom hva du ønsker å oppnå med dine investeringer. Du må komme opp med klare tanker på hvilken risiko du er villig til å ta, hvor lenge du ser for deg å være investert og hvor høy avkastning du ønsker deg. Det er kanskje ikke mulig å kombinere disse ønskene, men om du ikke har investert særlig før anbefaler vi å søke råd av noen du stoler på og som har erfaringer med investeringer eller en finansiell rådgiver. For de aller fleste som ikke har investeringer som sin jobb og som ikke har stor kompetanse innenfor et spesielt fagområde, anbefaler vi alle nybegynnere å først og fremst investere via fond for å ikke ta for høy risiko, tipser Malme.

Risiko versus avkastning

Malme fremholder at det historisk sett er obligasjoner som er antatt å være de sikreste investeringene.

– Dette er fordi disse gir løpende renteutbetalinger og en sikret tilbakebetaling av obligasjonsbeløpet løpende eller når obligasjonslånet forfaller, sier han.

Er du derimot mer opptatt av avkastning, er det de mest risikable investeringene som gir høyest avkastning, historisk sett.

– Dette er gjerne investeringer i aksjer. Mange har lest om gründere som har startet egne selskaper og noen år etterpå har solgt sine aksjer for stor summer, mens andre risikable investeringer med høye avkastningsmuligheter kan være enkeltaksjer som er børsnoterte – disse kan vanligvis selges på børsen hver dag, i motsetning til unoterte aksjer som man ikke vet om kan selges, sier Malme.

– Hvor mye tid krever det å drive med investeringer på et profesjonelt nivå?

– Investeringer på et profesjonelt nivå krever at man jobber med det som en jobb, og det krever høy kompetanse og erfaring. Ønsker du å jobbe som profesjonell investor anbefaler vi at du søker deg jobb i de delene i finansbransjen som arbeider med investeringer, avslutter Malme.

Kontakt oss