Skip to main content Skip to main navigation

Nyhet: Individuell pensjonskonto

Nyhet

Individuell pensjonskonto

19 desember · 2018

Fredag 14. desember fremmet regjeringen 3 viktig pensjonsforslag i statsråd som åpner for individuell pensjonskonto. I tillegg foreslår regjeringen at 12-månedersreglen til opptjent pensjon fjernes slik at all pensjonsopptjening er å se på som den ansattes pensjonskapital.

1. Pensjonskapitalbevisene, oppspart innskuddspensjon fra tidligere arbeidsgivere, vil bli samlet på den ansattes innskuddspensjonskonto hos nåværende arbeidsgiver, med mindre arbeidstageren motsetter seg dette. Arbeidsgiver skal betale administrasjonskostnader for pensjonskontoen og forvaltning av den aktive opptjeningen. Arbeidstageren skal som i dag, betale forvaltningen av pengene fra tidligere opptjening.

Dermed er egen pensjonskonto for 1,4 millioner arbeidstagere i privat sektor en realitet.

2. Regjeringen åpner for at den enkelte selv kan velge en annen forvalter enn den bedriften har valgt for hele sin pensjonsopptjening (pensjonskontoen). Da vil den enkelte selv måtte dekke forvaltnings- og administrasjonskostnader, men regjeringen foreslår å innføre en standardisert kompensasjon som arbeidsgiver må betale til arbeidstagerne som selv velger leverandør for sin pensjonskonto. Størrelsen på kompensasjonen vil bli nærmere angitt i forskrift. 

3. Regjeringen foreslår å oppheve 12-månedersregelen. Tidligere har du måttet vært ansatt i minst 12 måneder, for å ha krav på å få med deg opptjent pensjon fra arbeidsforholdet. Nå vil du ha rett til å få med deg pensjon uansett lengde på arbeidsforholdet. Det sikrer pensjonsopptjening også for dem med korte ansettelsesforhold.

I tillegg til regjeringens forslag, har Arbeiderpartiet og SV foreslått å innføre obligatorisk pensjonssparing for inntekt fra 1 krone. I dag er det frivillig for arbeidsgiver å spare til pensjon for inntekt under 1 G (kr 96 883).

Vi kommer tilbake med ny oppdatering når de nye reglene blir vedtatt.

 

 

Trenger du forsikring?

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Leif Hjeltgaard

Phone:

400 02 085

E-mail:


Kontakt oss